Skip to main content

Varasemates TV7 saadetes (Isännän pöydässä) on räägitud Aki Kangasmäki kogemusest, kes osales käesurumise võistlusel, kui ta süda seiskus. Ta oli 27 min surnud ja kohtus Jeesusega. Selles saates räägib Aki sellest, mis on toimunud temaga pärast seda.

Olen saanud positiivset tagasisidet ka nendelt, keda olen tundnud juba varasest noorusest. Neil on olnud huvi tulla küsima, mida kõike on juhtunud. Nad on märganud minus muutust, et ma olen tundlikum, mõtlen teisiti kui teised ja küsin sageli: „Kas pääsed taevasse?”

Minus on esile kerkinud armastuse hoolekanne, mille Taevaisa on kinkinud mulle ülemõõduliselt ilmneva anni­na. Või ehk kuulub see igaühele?

Mul on kahjuvalu hingede pärast, mille sain, olnud ootavas seisundis, kus ma nägin nägemuses inimesi liikumas astmeid pidi kirkusesse, valguse poolele, kuhu oli kirjutatud Armastus.

Nägin kuidas kümnest inimesest üheksa läksid pimeduse poolele. Nad läksid sinna rõõmuga. Ma ei saanud aru, kuidas nad saavad minna rõõmuga, teadmata kuhu lähevad. Nad arvasid ikka veel, et neil läheb tulevikus hästi.

Nüüd on mul eriline julgus ja kerge on inimestega suhelda. Kui olime koos perega Jyväskylä basseinis, hakkasin seal ühele mehele rääkima Jumala imedest. See hilines nõupidamisele ja hüüdis veel minnes basseini äärelt: „Ma tahaksin veelgi kuulata, kuid pean minema.” Jooksujalu lahkus ta sealt. On ime, kui inimesed ei põgene Jumalast rääkimise eest.

Olen mõelnud, kuidas tavaline Soome mees, kes pole mingi jutlustaja, on sellise mõjuga, kuid seda teeb võidmine. Jeesus puhastas minu aju ja eemaldas kõik katted. Mul on vabadus minna ja olla. See peab olema käesoleva ajastu jaoks.

Sain kaks nädalat tagasi kaks nägemust samal öösel. Issand viis mind kõrgele ja näitas mulle kogu maakera. Siis tasapisi lähenedes nägin juba selgelt Soome kaarti. Nägin, kuidas Soomesse tuli kaks juhet, üks Brüsselist ja teine Washingtonist. Jeesus ütles, et Soome presidenti, valitsust ja parlamenti juhitakse väljastpoolt, ega saa nad teha seda, mida Jumal tahab, et nad teeksid.

Kuid nüüd asetab ta nad sellisesse nagu vana aja vurri. Lastel olid sellised mänguasjad, millele peale vajutades need hakkasid pöörlema. Ta puhastab presidendi ja iga parlamendi liikme sellisel viisil, et need hakkavad pöörlema, mustus eraldub ning need saavad tasapisi puhtamaks. Kui nad lasevad teha seda lõpuni, siis on tema juhataja nende elus ja nad suudavad ise mõelda ja teha otsuseid jumalikul viisil. Soomest saab jälle võimas soome rahvas, kes on kaotsi läinud.

Jumal jätkas, et kui tema nüüd ei hakka Soome suhtes liikuma, siis midagi ei muutu, kõik jääb endiseks ja minnakse nulli poole, külmuse suunas.

Olen olnud kaks nädalat palves ja küsinud igapäevaselt, millal ja kuidas midagi toimuma hakkab. Olen saanud vastuse, et mulle ei anta liiga palju mõtlemiseks, vaid osakese kaupa nagu puzzle tükke. Nii palju öeldi, et tema tahe on hea ja need on head inimesed, aga küsimuse all on vaimuvallad, mis on kõigi üle.

Tema tuleb ja puhastab ning see on nii rõõmustav, kui Soome hakkab tõusma ja otsuseid hakatakse tegema Jumala armastuse mõjutusel ning asjad lähevad oma paika ja toimub suur hingede lõikus kaunil viisil, mitte vägivallaga.

Need unenäod olid paasapüha paiku ja mulle öeldi, et paasapüha ja nelipüha vahel algab raputamine, kui ta ilmutab, et tema on elav ja olemasolev. Ta rääkis, et võib toimuda midagi nagu Jeesuse ristilöömise hetkel, et maa väriseb isegi füüsiliselt. See on märk sellest, et Jumal on hakanud tegutsema.

Teine nägemus oli selline, et kui Jumal ei saa heaga, siis on teine võimalus, et Soome-neiu ei ole enam neiu, vaid Jeesus näitas mulle uue Soome piire ja piirilinnu. Ta rääkis, et tulevad uuesti Gulagid. Nõukogude Liidu päevil oli umbes 30 000 vangilaagrit ja inimesed pandi tegema orjatööd. Ta näitas, kuidas Ida- ja Põhja-Soomes rajatakse uuesti orjatöö laagrid.

Hiljuti oli keegi pere asunud Lõuna-Soomest, kusagilt Riihimäe või Tervola kandist elama Põhjamaa ja Kesk-Soome piirile. Nad helistasid mulle ja rääkisid, kuidas Jeesus oli öelnud neile osta suur maakoht järve läheduses ja alustada seal iseseisvat majandamist. Juhiti valmistuma turvapaiga pidami­seks, et vastu võtta Soome põgenikke, mitte välismaalasi.

Nad said kinnitust TV7 saate „Isännän pöydässä” kaudu, et nad ei tee seda oma jõust, vaid Jeesus on selle taga. Meil oli kolme tunni pikkune vestlus, kuna neil oli vaja julgustust, mille nad said ülevalt. Samuti tuleb võidmine selleks, et olla valmis juhuks, kui toimub nii, et Soome-neiust saab Köndi-Soome.

Kui oleme käinud koos abikaasa ja mõne lapsega umbes sajas Soome koguduses, siis võib ühe käe sõrmedel kokku lugeda neid, kus on võidmine ja armastus. Esineb armastusetust, käsumeelsust ja süüdistamist ning juhtimist, mis pole Jumalast. Kogudus magab praegu.

Issand näitas nägemuse võrdlevalt Titanicu hukuga, et jäämägi on juba näha, mis hävitab ja murendab selle, mis on ehitatud liivale. Jeesus näitas mulle, kuidas kunstliku hingamise abil tõuseb sealt veel inimesi, kes kahetsevad ja parandavad meelt, keda Jumal saab kasutada.

Kuid siis ta annab uusi kirgastatud kogudusi, nägemusi ja tegutsemisviise ning viiene teenistus taastatakse, mis on olnud kahanemas Soomes. Saavad olema karjased, õpetajad, evangelistid, prohvetid ja apostlid ning selles ilmneb Jumala armastus.

Ta andis kirjakoha Jr 29:11-13:

„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.”

Jumal hakkab rääkima igale soomlasele ja Soomes on hakanud paljud usklikud hüüdma Jumala poole palves, et Soome otsustajad võiksid pöörduda. Kui seda ei toimu, siis jääb üle teine variant. Soomele on antud võimalus ja enam ei kulu aastaid.

Jumal hakkab raputama, nii et kõik ilma temata tehtud lepingud ja otsused lõpetatakse. Kõik kindlustused purustatakse, ka aluseid kõigutatakse. Lõpetatakse kõik valed lepingud nagu abielulepingud, pettusega hangitud omand ja autod, nii et hakkavad kehtima õiged lepingud. Purustatakse nähtaval viisil kõik valed. Algab Ananiase ja Safiira aeg.

Avatakse kolmas pitser Ilm 6:5-6: „Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat: „Tule!” Ja ma nägin, ennäe: must hobune, ja selle seljas istujal olid käes kaalud, ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat: „Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja veinile ära tee kahju!””

Igaühele, kes on kogu südamest Issanda oma, sellel on õli ja veini. Jeesus teeb üleloomulikke toiduimesid nagu siis, kui ta veel ihus oli.

Jeesus ütles, et Soomes algav ärkamine on nagu tema maa peal olles, millist ei ole kunagi nähtud. See tuleb nii väeline, et haiged tervenevad, vägevad teod toimuvad, kasvavad ihus puuduvad liikmed ja surnuid äratatakse üles. On suur hingede lõikus Soomes.

Soomest saab eeskuju teistele rahvastele, omanda­des lõpuks sellise positsiooni. Soome lipul on rist ja samad värvid kui Iisraeli lipul. Lipu valge värv on nagu puhtus ja sinine nagu Jumala autoriteet, mis on olnud nii juba varem.

Olen rääkinud mehega, kes pilkas väe all kukkumist ja väitis, et ka tema kukub, kui ta pole viis minutit hinganud. Vastasin, et see pole midagi taolist ja ütlesin: „Seisa seal, sa uskmatu mees.” Kui panin oma käe tema peale, kukkus ta pikali. Küsisin, kas ta oli viis minutit hingamata.

Siis ta imestas, et mis temaga küll juhtus, ta olnud endast ära ja tundnud ennast nii kergelt. Ütlesin, et see oli Püha Vaimu puudutus.

Jeesus tahtis sellele mehele ilmutada, kui vägev ta on. Mina ei teadnud ette, et nii toimub. Panin käe julgelt tema peale siis, kui Jeesus oli sellest rääkinud, et panna käsi tema peale, siis see mees paneb tähele ja saab päästetud.

Jeesus on öelnud, et ma ei tohi talente ära peita. Need ilmnevad erinevates olukor­dades erinevalt, tema plaani järgi, mitte sama mudeli järgi.

Eelmisel nädalal keegi minu hea sõber, keda ma polnud pikka aega näinud, teavitas mind tekstsõnumiga, et tema isa on raskes tervislikus olukorras, et tema eest palvetada.

Päev varem oli Issand mulle rääkinud, et palvetada tema (Veikko) eest, sest temal olid kriitilised hetked. Küsimusele, kuidas palvetada, vastas Jeesus: „Just nüüd Jeesuse nimel lahkub Veikkost surma võim.” Siis ma palvetasin nii ja lisasin veel, et elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud Veikko patu ja surma seadusest.

Vastasin sõbrale tekstisõnumiga, et ma just eelmisel päeval palvetasin tema isa eest, kui Püha Vaim kutsus mind palvetama.

Tagasi sain sõnumi, et isa viidi eelmisel päeval kiirabiga haiglasse, kuna ta oli suremas. Nemad olid sõitnud oma autoga koos emaga haiglasse ja kohtunud isaga, kes oli juba voodis virgununa.

Tema ei teadnud minu eestpalvest midagi, kuid Jeesus teadis. Jeesus pani mulle selle mu südamele õigel hetkel ja see oli mulle kinnituseks. Lähen temaga veel kohtuma sellel nädalal.

Toimub palju abielulahutusi, mille tõttu lapsed saavad vanematest eraldatud. Jeesus ütles mulle, et kui see väike laps läheb oma ema juurde, siis antakse lapsele selline armastus, et kui ema võtab lapse sülle, siis kogeb ta armastust nii lapse kui ka mehe suhtes, kellest ta on lahutatud.

Sama toimub siis, kui väike laps läheb isa juurde ja temagi kogeb üleloomulikku armastust. Siis saab see pere taastatud uuel viisil ja nad näevad, et väike laps on selle põhjus. Nad saavad uuesti terve perekonna ja laps saab Jumala plaani pärase stardipaketi.

Sain nägemuse sellest, kuidas Issand teeb tööd sellisel viisil. Kui vanemad ei võta vastu, on väikesed lapsed siirad ja teevad seda.

AKI KANGASMÄKI

TV7 saates „Haastat­telussa” 13.06.2024

Kommenteeri