Jutlused

Allikaid

Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Ps 84:7 Kannatuse mõju ei osata seletada,…
Jutlused

Alandumine paastu kaudu

Tunnistagem 1. Peetruse 5:5-11. Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala…
Ettekuulutused
Läkitus Eestimaale
Jutlused
Prohvet Taaniel III
Mõtisklus

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Fl 4:4. Olge rõõmsad Issandas e…
Tunnistused

Vägi keset tagakiusu

Oma lugu räägib Rev. Yassir Eric, Director Institute for Migration, Integration and Islamic Studies: Hartum,…
Jutlused
Evangelisti palveelu
Jutlused
Puhas sõna läbi