Skip to main content

Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid ja kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus.

Hb 13:3.

Hoolimata Etioopias mõju avaldanud tugevast kristlikust pärandist, on seal elavad 30 miljonit moslemit oma elu jooksul harva kuulnud evangeeliumi. Siiski on Jumal kutsunud töötegijaid ka sealsele tööpõllule ja täna toimub seal ärkamine. Tagakiusust pole küll pääsu, aga julged Jumala sõna kuulutajad vallutavad evangeliseerides üha enam uusi alasid.

Üks koostööpartner on rajanud üle 300 koguduse islamistlikkesse piirkondadesse.

Etioopias kogetud õnnistustest ja raskustest räägib Märtrite Hääle tegevjuht Hannu Lahtinen, küsib Ilpo Jokimäki.

IJ: Hannu, oled peaaegu 20 aastat käinud Etioopias ja räägid sellest maast kui suurest imede ookeanist. Millest see tingitud on?

HL: See lähtub sellest, et ka kohalikud on hämmingus, kuna varasemas ajaloos pole nii palju imesid sündinud. Seda siis sel kujul, et nii paljud moslemid pöörduvad Jeesuse juurde. Jeesus ilmutab end neile nii unenägudes kui nägemustes.

IJ: Kuna seal sünnib selliseid imesid, on see lugu ilmselgelt su südameasi, kuna oled nii pikka aega seal käinud. Ka sinu raamatus “Ta kutsus mind”, mis räägib paljuski sinu elust, oled pühendanud terve peatüki Etioopiale. Kas see räägib nendest imedest?

HL: Jah, seal on juttu sellest tööst. Viimane peatükk räägib Etioopiast.

IJ: Kui põhjalikult seal seda teemat käsitletakse?

HL: Ütleme nii, et pisut siit ja sealt, aga ilmselgelt liiga vähe, sest tegu on nii suure ja laia teemaga. Nii on suurem osa seal toimunust jäänud siiski rääkimata.

IJ: Üritame tänases saates seda viga veidi parandada, kuid räägime ka ajaloost. Vaadeldes Etioopiat misjonitöö vaatenurgast, siis soomlastel on selles väga eriline koht. Mida nimed Sanfred ja Anna-Liisa Mattson Etioopia vaimuliku töö kontekstis tähendavad?

HL: Tõsi ta on, et mõeldes misjonitöö peale Etioopias tundub, et Jumal on tahtnud eriliselt selle rahva heaks kasutada just soomlasi. Soome on oma olemuselt olnud alati misjonimaa, mille üle mul on väga hea meel ja ma loodan, et see nii jätkub. Kui mõelda Etioopia ja sealse töö alguse peale, siis sel aastal täitus 70 aastat sellest, kui meie esimesed misjonärid, Sanfred ja Anna-Liisa Mattson läksid Etioopiasse. Sellega on tegu juubeliaastaga.

Nimetatud misjonärid elasid Pietarsaares, tegelesid ettevõtlusega. Nad valmistusid minema Inglismaale… See kõik on muide seotud ka selle suure imede ookeaniga. Nad kohtusid Inglismaal tollase Etioopia keisriga. Väikesed, lihtsad soomlased kohtusid keisriga?!

Keiser oli neist nii suures vaimustuses, et andis neile loa minna Etioopiasse, lubades neile seal ka maad. Sellest saigi alguse Sanfred ja Anna-Liisa Mattsoni teenistus. Mitmed etiooplased on öelnud mulle, et nad on Sanfred ja Anna-Liisa Mattsoni töö vili.

Nad jagasid minuga Jeesuse sõna Johannese evangeeliumist: Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.” Nende elu “suri” Etioopia heaks, aga sellest tuli esile tohutu vili ja sealt edasi on tulnud juba muud asjad. Soomest on läinud Etioopiasse tõeliselt suur hulk misjonäre. Ma isegi õppisin Põhjamaal inglise keelt ühes misjonikoolis, mis oli Mattsonite poolt rajatud.

IJ: Sanfred on ju ka maetud Etioopiasse? Või lausa nad mõlemad?

HL: Sanfred on tõesti maetud Etioopiasse ja tema hauakivil on tekst Johannese 3:16: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud…” Jumal armastab seda maailma nii väga, et Ta andis selle heaks oma parima – oma Poja. Imeline lugu! Mattsonite “nisuiva suremisest” sündis Etioopias nelipühaliikumine.

IJ: Neid nelipühaliikumisi on teisigi, kuid milline seal praegu eksisteerib?

HL: Mattsonid olid üldse kogu maailmas kõige esimesed nelipüha misjonärid, kes Etioopiasse läksid. Nad olid igas mõttes teerajajad. Etioopia kaasaegne misjonitöö on igati tipptasemel. See on olnud kõigiti edukas ja sellest on tõusnud esile erinevaid nelipühaliikumisi nagu Kenneth’i nelipühaliikumine, kuhu kuulub 2 miljonit kristlast ja Täisevangeelne nelipühaliikumine, kuhu kuulub 6 miljonit kristlast ja mitmed teisedki, mille arvu teab ainuüksi taevas. Kuid võimsad kogudused on tõusnud esile ja Jumala töö läheb edasi, levides kogu rahva seas.

IJ: Soomlaste jaoks on oluline seegi, et Etioopias on maailma suurim luteri kirik Mekane Yesus. Ka paljud Soome luterlased on osalenud nende töös, ehk siis soomlased on avaldanud seal mõju mitmel erineval rindel. On sul olnud mingeid kokkupuuteid Mekane Yesus kirikuga?

HL: Mekane Yesus on eriti tugev, kasvav ja vägagi karismaatiline kirik. Märtrite Hääl teeb nendega ka Aken 10/40 raames koostööd, kuulutades moslemite aladel evangeeliumi. Me varustame noori erinevatest kirikutest sh ka Mekane Yesus kirikust, et kristlased viiksid evangeelset sõnumit edasi. Nii on efektiivne ja tore töö toimunud seal juba aastakümneid. Samas on moslemid elanud seal üsna pikalt ilma evangeeliumita, vaatamata sellele, et oma päritolult oli Etioopia kristlik maa.

IJ: Kuidas moslemiteni üldse jõuti?

HL: Etioopia kohta peab ütlema, et sellel on ikka täiega hämmastav ajalugu ka islamiga seoses. 1400 aastat tagasi, mil islam Araabias sündis, oli nende toetajaskond väga väike ja nad langesid tagakiusu ohvriks. Paljud neist põgenesid Etioopiasse, mis esimestel aastasadadel oli väga kristlik maa. See oli aeg, mil mitmed Etioopia evangelistid võitsid Etioopiasse põgenenud moslemeid Jeesusele.

Moslemid meenutavad hea sõnaga seda, kuidas Etioopia neid pagulastena vastu võttis. Mõni aasta tagasi Soomet tabanud pagulaste laine ajal ütles üks moslem mulle: “Hannu, see on teine kord, kui kristlased võtavad moslemeid enda juurde varjule.”

Küsisin, mida ta selle all mõtleb ja ta viitas sellele, et esimest korda tehti seda Etioopias ja nüüd tegi Soome sama. Kui mõelda, kuidas see kõik algas…

On tõsi, et täna elab Etioopias 35 miljonit moslemit, kelleni kristlased pole eriti palju evangeeliumiga jõudnud. Nende vahel laiutab suur kuristik nagu mitmes teiseski maailma paigas. Kristlaste ja moslemite vahel on viha, vääriti mõistmist ja muud ‒ seee on vägagi traumaatiline ajalugu ja palju vihkamist.

Paljud isegi ei uskunud ega usu, et moslemid võiksid pöörduda. Kuid enam kui 20 aastat tagasi hakkas Etioopias juhtuma nii, et Jumala pale pöördus moslemite poole, kui nii võiks öelda.

Ka Soomet on külastanud mees nimega Teklo, kes aastakümneid tagasi oli väike poiss. Keegi misjonär oli Etioopias ringi tuuramas ja meeleheitel sellest, et palju midagi ei toimu. Kuid seal oli üks väike poiss, kes vastas altarikutsele. Selleks poisiks oli Teklo ja ta sai sel hetkel kristlaseks.

See misjonär ei teadnud, mis edasi sai, aga Teklo, sirgudes suuremaks, kohtas kahte moslemit. Üks neist oli rahumeelne ja teine radikaalne fanaatik. Jumal kõnetas Teklot ja ütles: “Kui sa kord suureks saad, siis ma juhin sind just selliste inimeste juurde. Paljud neist vihkavad mind, aga sa saad nägema minu au.”

IJ: Milliseks Teklo teekond kujunes?

HL: Teklo on väga tark mees. Ta õppis Inglismaal IT’d, saades arvutispetsialistiks. Olles võimekas noor mees, sai temast Kenneth’i nelipühaliikumise peasekretär. Ta oli väga mõjuvõimas isik. Kuna Soome nelipühalased teevad koostööd Kenneth’i nelipühaliikumisega, siis kutsuti ta ühele meie misjonikonverentsile. Selle konverentsi raames toimus väikeses Tuusula nelipüha koguduses pühapäevane teenistus, kus Teklo jutlustas.

Pärast jutluse lõppu läks arvatavalt koguduse pastor Teklo juurde ja andis talle edasi prohvetliku sõnumi. Ta kordas neidsamu sõnu, mida Jumal oli Teklole juba noorpõlves rääkinud: “Kui suureks saad, juhin sind moslemite sekka, kus saad nägema minu au.” Ja siis sõnum jätkus: “Nüüd on see aeg käes. Kui lähed tagasi oma kodumaale, hakkavad need asjad sündima.”

Teklo naases Etioopia pealinna, kus ta sai ühest maapiirkonnast telefonikõne. Mingist kogudusest helistati ja kutsuti ta kiiresti kohale, kuna seal „möllavat tsu­nami”. Kui vaadata Etioopia kaarti, siis on kõik üks suur sisemaa, mille peale Teklo küsis, kuidas saab seal tsunami möllata?

Ta sõitis pika maa maha, et sinna jõuda. Nende tsunami seisnes selles, et kogudusse oli tulnud kuus moslemite juhti ‒ oma täies rüüs ja hiilguses. See soomlaste poolt ehitatud kirik asus moslemite alal ja neid kardeti.

IJ: Mis seal siis juhtus?

HL: Tegu polnudki moslemitega, kes tahtnuksid seda kirikut õhku lasta. Juhtus hoopis see, et sellele eelnenud reedel, mis on moslemite peamine palvepäev, olid mošeedes tuhanded moslemid koos palvetamas. Korraga ilmus neile suur valge kuju, keda kõik mošees viibijad nägid. Palvust juhtinud šeik kuulis sõnu: “Lõpeta see kõik, sest sa juhid inimesi pimedusse ja hukatusse. Olen valinud sind päästma oma rahvast.”

Ühtlasi jagati talle juhised osta endale linnast raadio ja kuulata ühte kindlat kanalit, kus kuulutati evangeeliumi Kristusest. Šeigil kästi saata oma peamised esindajad sellesse väikesesse kirikusse, et saada teada, mida ristiusk endast kujutab.

Nii Teklo nendega kohtuski, jagades neile õpetust. Nende päevade möödudes põlvitasid need mehed maha ja tunnistasid Jumala Isa auks, et Jeesus Kristus on Issand. Ja sealt läks juba kogu lugu edasi.

Näeme siin evangeeliumiga võidetud moslemeid, kuigi mitte kõik ei suutnud seda mõista.

IJ: Mainisid enne lõhet kristlaste ja moslemite vahel, mis käib vististi ka selle tööga kaasas ja mitte kõik polnud selliste muutuste üle rõõmsad.

HL: No eks see algul tekitas küsimusi, kas moslemi pöördumine on ikka ehe, aga tänaseks on Etioopias saanud juba nii palju moslemeid kristlaseks, et neid leiab kõigist evangeelsetest kogudustest ja täna pole see enam mingi teema.

IJ: Nüüd aga tuleme tänapäeva ja vaatame üheskoos meie koostööpartnerist koolijuhi Modi lugu sellest, mis seal täna toimub.

MODI: Mina olen Modi ja ma töötan ühingu Aken 10/40 üldjuhina. Ühlasti aga teeme ka koostööd Märtrite Häälega. Teeme tööd inimeste hulgas, kes ei ole veel kuulnud Jeesusest. Näete meie selja taga üht mošeed ja me tegutseme ka nende moslemite keskel. Alates Aken 10/40 projekti käivitumisest kuni tänaseni on 27 000 moslemit pöördunud Jeesuse juurde ja me oleme rajanud piirkonnas 300 kogudust. Lisaks oma põhiteenistusele tegutseme ka tagakiusatud inimeste heaks, toetades ja aidates neid Märtrite Hääle abiga. Aitäh teile!

IJ: Võimas lugu! 27 000 moslemit on pöördunud Jeesuse juurde ja rajatud on üle 300 koguduse. Modi on innukas, samas üsna uus vend selles töös. Mis mehega on tegemist?

HL: Mäletan Modit juba aastate tagusest ajast, kui ta ei osanud veel inglise keelt. Teklo on alati kaasanud noori sellesse töösse, et nad võiksid selles kasvada. Modi kuulub Mekane Yesus kogudusse ja on tegelikult lastekodust pärit. Jumal andis talle kord nägemuse, milles ta suhtles moslemitega. See on imeline lugu ja me oleme teinud sellest raadiosaate.

Teklo ja Modi teed kohtusid ja Modist kiirgas välja Jumalale meelepärane süda. Nii ongi temast saanud projekti Aken 10/40 uus juht ja me teeme temaga koostööd. Tundub, et sealsel tööl pole lõppu, aga nad tahaksid teha veel rohkem.

IJ: Näeme ekraanil kolme noolega pilti. Mida need nooled endast kujutavad?

HL: Seda, et sealne töö ei piirdu vaid Etioopiaga. Rajasime 15 aastat tagasi selle töö toetuseks misjonimeelse koolituskeskuse, kus sai ka see visioon esile tõstetud. Etioopias rajatakse moslemite hulgas kogudusi, aga seda tehakse ka Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Somaalias; nagu ka projektis Aken 10/40, kuhu on samuti kaasatud Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida, ehk siis sinna, kus on vähe evangeeliumit, ulatub ka meie visioon.

Nad on hiljaaegu suunanud oma töö ühe uue hõimu suunas Etioopia sisepiiri mail. Tegu on silde hõimuga ja selle kohta näeme nüüd väikese videoklipi.

VIDEO: Oleme nüüd kohale jõudnud. Siinses väikeses palvelas tehakse parasjagu ajalugu. Silde hõimu mehed, kes on pöördunud isalmist kristlusesse on kohe, kohe saamas ristitud. Saime veel enne seda palvetada koos nendega ja lugeda Jumala sõna.

Sain kuulda nende lugusid, kuidas Jeesus on päästnud neid sügavast islami pimedusest. Osa neist on kuulunud üsna radikaalsetesse rühmitustesse, kes tsiteerivad Koraani.

Mu selja taga kostuvad aplausid annavad kinnitust ristimisest ja Jumala Kuningriik laieneb ka nendeni, kes pole Temast veel kuulnud. Osa neist on pidanud juba kannatama evangeeliumi pärast ja neid pannakse proovile. Kanname neid ikka palves ja täname Jumalat selle päeva eest!

IJ: Mis hõimuga on silde hõimu näol tegu?

HL: Lugesin nende kohta Joosua projekti materjalidest. Joosua projekt keskendub rahvastele, kelleni pole veel evangeeliumiga jõutud. Tegu on täiesti islamistliku hõimuga.

Nad samastavad end väga palju araablastega. Tegu on väga mõjuvõimsate moslemite ja ka kaupmeestega. Pole teada, et nende keskel oleks olnud kogudusi, aga viimastel aegadel on avanenud imeline uks nende keskele.

Videos oli parasjagu käimas ristimisteenistus. Märtrite Häälena toetame igasugust eesliini tööd ja ühe sealse eesliini töötegija juurde ühes piirkonnas tulid need usklikuks saanud silde hõimu mehed.

Nad tulid sinna salaja ja me tasusime sealse mitmepäevase ürituse eest, kus neile õpetati hommikust õhtuni Jumala sõna. Palvetasime koos ja pidasime ka ristimisteenistuse.

Umbes 120 inimest on saanud kristlaseks. Neil oleks liiga ohtlik kanda endaga Piiblit kaasas, mistõttu nad loevad seda mobiilist. Ühtlasi ei kogune nad suuremates kui vaid 3-liikmelistes gruppides. Tegu on maakogudusega, kelle tööd tahame toetada. Seal tegutseb ka kool, mis läkitab töötegijaid just selliste hõimude sekka.

IJ: Millised õpilased seal sel aastal õpivad?

HL: Tänu koroonale, mis on raskesti tabanud ka Etioopiat, on kooli tegevuses tekkinud hetkel paus ja mingeid kursusi ei ole peetud. Kuna ka majanduses on rasked ajad, ei saanud mitmed inimesed seda kooli enam toetada.

Selles mõttes on meeleolu olnud sünge. Hiljuti aga toimus seal esimene kursus, mida toetas ka Märtrite Hääl. See toimus oromo-keelsetele inimesele. Oromod on üsna suur etniline grupp, kuhu kuulub vähemalt 25 miljonit inimest. Nad on püüdnud saada iseseisvaks ja palju on olnud rahutusi.

Oromod on saanud maailmas tuntuks ka selle poolest, et Etioopia uus peaminister Abiy Ahmed, kes pälvis 2019. aastal Nobeli preemia, on samuti oromo. Ühtlasi oli huvitav teada saada, et Abiy Ahmed on täisevangeelse koguduse liige ja usub Jeesusesse Kristusesse.

Oromite seas on palju sunni-moslemeid ja islam on väga tugevalt juurdunud nende seas. See on seotud ka nende usuga loodusesse: palju müstikat, looduse ja vaimude kummardamist. Kuid see kursus, mida peeti, oli oromi keeles ja Modi, keda ennist nägime, Aken 10/40 juht, on ka oromo ja tõlkis kõik oromi keelde.

Imeline oli näha sinna kokku tulnud noori. Ühtlasi toimus seal selline palvetamine, et katus tundus õhku tõusvat. Kohas, kus see toimus ‒ soomlased toetasid seda omal ajal ‒ oli midagi erilist.

Intervjueerides sealseid inimesi meie raadiosaadete tarvis, nägin midagi ebatüüpilist ‒ nimelt seda, et mehed nutavad. Iga viimne kui mees nuttis. Eriti siis, kui ristitee reaalsus neile täiega kohale jõudis. Nad olid kaotanud töö, vara, pere, saanud peksa jne.

Siinkohal aga mõtlen heldinult ühe rõõmsameelse noormehe peale, kes oli laulja ja pärit täiesti islamistlikust oromo hõimust. Ta leidis Jeesuse, mis on lugu omaette, aga ta koges seetõttu hülgamist. Ema ei rääkinud temaga ega andnud enam süüa. Siis jäi ema raskesti haigeks ja poeg läks kõigest hoolimata tema juurde, öeldes: “Jeesus, ilmuta nüüd oma nime au!” Ja ema tõusis haigevoodist.

Ka õde ei tahtnud teda näha, aga sattus siis mootorrattaga õnnetusse ja murdis oma kaela, nii et ta ei saanud ennast enam liigutada. Kogu suguvõsa oli kohal ja see noormees ütles: “Jeesus, ilmuta nüüd oma au!” Ta läks ning palvetas kogu suguvõsa nähes oma õe eest.

Õde sai terveks ja selle kaudu hakkas evangeelium levima. Soome Märtrite Hääl toetab sealset evangelistide väljaõpet. Soomlasi käib seal õpetamas ja me toetame neid ka majanduslikult.

IJ: Millist tuge me veel neile osutame?

HL: On ülimalt oluline toetada regulaarselt neid eesliini evangeliste, sealhulgas nende koolitusi, mille kaudu nad saavad hea varustuse ja selle kaudu on sündinud ka palju uusi kogudusi.

Lisaks sellele aitame tagakiusu alla sattunud kristlasi. Räägime sellest lähemalt tulevastes ajakirjades ja saadetes, samuti kampaaniatest, kuidas kaasa lüüa.

Üks inglise keele õpetaja, kes alles hiljuti pöördus islamist, pidi põgenema ja me aitame tal tasuda üüri ning muid kulutusi. Tegu on laiaulatusliku tööga, kuna maa on ju suur.

Neil on seal töövahendiks üks maastur, kuid teel silde hõimu juurde ütles see maastur üles. Tänu Jumalale, et mitte kusagil keset tühermaad! Tagasiteel pealinna lakkas see uuesti töötamast.

Nii oleme otsustanud osta neile mõne uuema maasturi, aga sellise, millest oleks neile kasu, kui nad pikkade vahemaade tagant kogu seda tööd teevad. On oluline aidata neid ka seetõttu, et neil oleks turvaline.

IJ: Huvitav on kõike seda kuulda. Enam uudiseid Aafrika, Lähis-Ida ja Aasia kohta leiate Märtrite Hääle ajakirjast, mida võib endale ka tasuta tellida kodulehelt www.marttyyrienaani.fi.

player

Kommenteeri