Skip to main content

Jumal näitas Davidile, kes on teeninud üle 20 aasta, mida ta vajab vabanemiseks. Nüüd on ta püsivalt vaba ja aitab tuhandeid teisi elama samasuguses vabaduses. David on näinud tuhandeid vabanemas kauakestnud ahelatest ja hirmudest.

Minu suguvõsas on põlvkonniti võideldud deemonite vastu. Vahel on esinenud ka nõidust. Minu vanaisa vanaisa oli nõid Mexicos. Tema juurde tuldi siis, kui taheti kedagi needa või vajati tervist. Ta kasutas selleks deemonite väge.

Vaenlase strateegia on rünnata kõiki sugupõlvi ja kõiki pereliikmeid. Ta kasutab kõike, mida saab. Inimeste vahel on erinevused, kuid vaenlane püüab sind rünnata samal viisil, mis oli mõjus sinu esiisade suhtes. Sa ei pea rünnakule alistuma, kuid selline on vaenlase strateegia.

Pere ajaloos on sellest mitmeid näiteid. Kannatasin ise sügava ahistuse ja masenduse all, mis algas juba lapsepõlves. Kui meie pere sai usklikuks, murdus minu elus teatud raskus.

Olen korduvalt kohtunud deemonitega. Ma ei püüa sellega muljet avaldada, vaid see lihtsalt on tõsiasi. Juba 7aastaselt kogesin vaimset raskust. Tajusin, kuidas minu ümber käis sõda valguse ja pimeduse vahel: sõditi minu hinge pärast.

Sellest alates hakkasin kogema raskust, hirmu ja ahistatust. Ma ei teadnud, millest rõhumine lähtus või mida see võiks põhjustada. Ahistus lausa halvas mind ja see kestis üksteist aastat, seni kuni sain päästetud.

Kui andsin oma elu Kristusele, murdis Jeesus ahistuse meelevalla. Deemonite vägi murti sellega, kui võtsin vastu Püha Vaimu. Siiski jäid vaenlase pettused mõjutama minu mõttemaailma. Kuna ma sellega ei tegelenud, avaldus nende mõju veel hiljemgi.

Olin abielus ja teenistuses, nägin imesid, ajasin välja deemoneid, kuulutasin evangeeliumi ‒ ja siiski kannatasin ise paanikahäirete all. Vahel isegi jutlustades kogesin, kuidas mind rünnati. Süda võis peksta nii kõvasti, et tundsin lööke kaelal: minu nägemisvõime ahenes, tundsin ennast nagu halvatuna, kogesin valu ja hingeldasin.

Kuidas nii, mõtlesin. Mina olen ju evangeeliumikuulutaja! Tundsin enese olevat teeskleja.

Deemonid ründavad, sest nad püüavad pääseda tagasi. Samas ei saa nad teha mida iganes. Päästmine piirab neid, kuid nad katsetavad piire.

Sellist võitlust kogedes kartsin, et kaotan mõistuse oma tunnete ja mõtete ebastabiilsuse tõttu. Ütlesin Jumalale lihtsalt: „Vajan abi. Aita mind palun, Püha Vaim.”

Oli sellest väga tüdinenud.

Pastorid püüdsid aidata minu probleemi lahendada, prohvetid püüdsid prohveteerida ja õpetajad õpetada, kuidas saada vabaks. Prooviti nii õli kui soofariga. Käisin vabastuspalvetel, ärkamis- ja ülistuskoosolekutel.

Miski ei töötanud, ja kui midagi mõjus, siis aitas see üksnes mõneks nädalaks, mille järel olin taas aheldatud. Häired olid vahel kergemad, kuid kurtsin sageli Issanda ees, et tahan saada sellest vabaks.

Ma ei soovinud sellist elu. Jumal pole loonud meid elama masenduses või ahistatuses.

Vaimulikke ahelaid peetakse vahel normaalsuseks, kuid see pole nii. Hakkame mõtlema nagu ohvrid, kuigi oleme võitjad Kristuses. Me ei mõista oma identiteeti ega pärandit ja rahuldume sellega, et hea ja halb enesetunne vahelduvad.

Muidugi on kristlase elus tuline ja maailmas on meil ahastust. Kohtame läbikatsumisi, kiusatusi, tragöödiaid ja vastupanu, kuid ka rünnakutes võime elada võidukat elu. Tohime alati kogeda rõõmu, rahu ja armastust ning olla kindlad vaimus.

Püha Vaimu väe ja Piibli ilmutuse kaudu tean nüüd, kuidas elada vabana. Me ei pea jääma ahelatesse või saama pimeduse poolt alla neelatud. Ükski Kristuse lunastatu ei pea elama nii. Elamist pimeduses põhjustab teadmiste puudus. Minu rahvas hukkub tarkuse puudusel (Ho 4:6).

Sinu elus võib esineda selliseid kindlustusi nagu ahistatus, masendus, süüdistus või sõltuvus, mis hävitavad sinu vaimuliku elu, kui sa pole vaba nendest piinavatest ahelatest.

Sind pole loodud elama ahelates. Vaimulik sõjapidamine on võitlus sellega, kas sa usud tõde või valet. Õpetan sulle, kuidas tõde toob vabaduse. Ahelad murrab Püha Vaim. Kuigi see võib tunduda iseenesest selge, ei suuda me siiski oma elus seda alati saavutada. Me ei täida seda vaimu tasandil.

Deemonlikest ahelatest vabanetakse meelevalda kasutades. Deemonid peavad kuuletuma Jeesuse nimel antud korraldustele. Kristus on seatud valitsema ja mind on asetatud Kristusesse. Minu korraldus on sama kui Kristuse oma. Deemonid tuleb panna vaikima.

Need ründavad pettuse abil. Vaenlane saab meelevalla üksnes siis, kui see suudab petta meid seda temale üle andma. Me arvame, et vaenlane on tugev ja seetõttu saab ta rünnata. Deemonite tugevusele keskendumine on Püha Vaimu solvamine.

Kujutame ette, et Püha Vaim peab võitlema deemonitega ja palub selleks meiltki abi: „Ütle nii! Või teosta selline rituaal!”

See on religioossus, mitte Püha Vaimu viis tegutseda. Püha Vaim ei võitle nii, kuna ta on väelisim Vaim. Deemonite vägi puruneb Püha Vaimu väe laine all nagu laste liivalossid.

Meid kutsutakse üles elama selles väes. Meil on meelevald.

Esimene samm on käskida deemonitel lahkuda Jeesuse nimel.

See, mis alles jääb, ei ole enam otseselt deemonitest, kuna deemonliku juurega on tegeletud. Järele jäävad petlikud mõtteviisid. Deemonid räägivad valesid, mis põhjustavad meelepettust.

Kui deemon on vaigistatud, võime ise jääda korrutama selle valesid. Tegemist on mingi kindlustuse, mõttemudeliga. Teeme vastupidiselt sellele, kuidas peaksime. Kordame endale valesid tõe ja Jumala sõna asemel.

Probleemi juur on selles, et me jääme kordama valet mõtteviisi. See põhjustab tundeid ja tegevusi, millest on saanud käitumisviis. See muster hakkab ennast kordama ja sellest saab vaimulik ahel.

Mõni usklik tegeleb ahela tagajärgedega, aga mitte selle põhjustega. Põhjuseks on alati pettus. Kõik vaimulikud ahelad saavad alguse pettusest. Üksnes tõde teeb meid vabaks.

Kui ollakse ahelais, on järelikult mingi tõde hämardunud. Püha Vaim aitab meid seda avastada.

Proovisin kõiki teisi meetodeid. Need pole tingimata halvad. Kaliforniast võib sõita Floridasse autoga, kuid võib ka lennata.

Võib kasutada traditsioonilisi meetodeid, mis on samuti head, kuid on parem astuda vastu Kristuse nimel. Oluliseks saab, mida usutakse: kas Jumala tõde või vaenlase valet.

Samas esineb oht muutuda küüniliseks: „Ma juba proovisin seda. Ma juba tean.”

Kuid see on lisavale, mis segab meid tegelemast peavalega. Valed seovad inimesed kindlustustega, samuti nagu süüdistused tehtud pattude tagajärjel.

Ahistus, masendus ja sõltuvused on pettus, millele kindlustused rajanevad. Kui tahad kindlustuse hävitada, pead tegelema pettuse juurega. Kui mõistad tõde, siis vabaned.

Pettuse juurtega tegeldakse nii, et esmalt avastad tõe Püha Vaimu juhtimise, Piibli sõna tundmise ja võitud sõnaõpetajate abil. Sellisel viisil vabanetakse tasapisi.

Kriisi saab vältida põhitegevustega. Mõni probleem kaob igapäevase palve ja Piibli lugemise abil. Mõni ei kasuta isegi neid põhitegevusi ja on seetõttu vaimulikult alatoidetud. Ta on ahelates, teadmatuses, masenduses ja ahistuses, ega mõista miks.

Kui teostada põhitegevusi kuulekalt ja olla osaduses Jumalaga igapäevaselt, jõutakse täiesti uuele tasandile. Ela Jumala kirkuses, sest deemonid ei talu seda.

Probleem on selles, et keskendutakse liigselt sümptomitega tegelemisele. Kogudus on lausa sundmõtlemise taoliselt keskendunud deemonitele. Mõeldakse liigselt pimeduse tegudele. Samas ei teata, kes meis elab?!

Hingevaenlane võidetakse siis, kui paljastatakse selle vembud.

Kindlustused asuvad uskliku mõtlemisse juurdunud mõttemudelites. Mõtteviisid tekitavad teatud tundeid ja käitumistavasid, paljud kor­davad sama mudelit ikka uuesti. See ongi vaimulik ahel. Masendusest on saanud kindlustus.

Selle taustal esineb ka vaimulikke mõjutusi. Sageli usub masenduses inimene valet, mis puudutab teda ennast, Jumalat või Jumala hoiakut inimese suhtes.

Vale, mida ise uskusin, siis kui võitlesin ahistusega, rajanes käsumeelsuse jäänustele, mille tõttu elasin hirmu meelevallas.

Jumal kutsub üles elama valvsana, kuid mõni elab vaenulikult meelestatuna. Ise uskusin valet, et Jumal oli minu peale vihane ja tahtis kogu aeg karistada.

Ma küll ei öelnud seda välja. Oma mõistuses teadsin, et see on vale, kuna sellest on kirjutatud Piiblis.

Siiski ei lubanud ma endal uskuda tõde. Hämmastusin, miks. Hakkasin uurima oma minevikku ja märkasin, et sama vale oli kordunud juba minu lapsepõlvest alates. See tuli erinevates vormides, kuid sisu oli sama: Jumal ei armasta mind.

Kui see vale sai murtud, siis vabanesin. Sama ilmutus on vabastanud paljusid.

Kalifornia Costa Mesas toimunu on selle täiuslik näide. Viibisin seal hiljuti, kuid täitus see, millest Püha Vaim andis ilmutuse juba aastaid tagasi. Ilmutus taaskogemine tõi suurt rõõmu Jumala ligiolus ja kirkuses. Toimusid imed.

Kavatsesin käskida iki ruumis viibivaid deemoneid lahkuda, kes olid hakanud oma kohalolu väljendama. Tõstsin juba mikrofoni, kuna minu usulisest mõtteviisist olid alles jäänukid. Kuid Püha Vaim peatas minu tegevuse, kuna tema ise korraldab asjad.

Langetasin mikrofoni ja hakkasin Jumalat teenima. Tundsin tegelikult, kuidas minu selga puhus tuul. See puhus kõikjal hoones ja kuuldud häälitsused vaikisid. See on Püha Vaimu vägi. Tema võidab deemonid hetkega.

Tema ei pea ponnistama, vaid lööb neid oma väega suveräänselt. See on nagu eelmaitse sellest, kuidas Püha Vaim vabastab ja täidab kõik Jumala tõotused.

Püha Vaim liigub koosolekutel nii võimsalt, et inimesed kuulevad ülistusele lisaks inglikooride häält, mida saab kuulata ka DVDlt.

Ameerika oli võimas judeokristlik maa, kuid oleme näinud seda muutumas meie silmade all. Jumal rääkis sellest pimedusest:

Olete teinud kõike seda, mida olete ise leiutanud. Nüüd teen mina, mida mina suudan.”

Praegu teeb Jumal Ameerikas seda, mida tema suudab. Piibel räägib veel suuremast pimenemisest. Jeesus ütles, et viimased päevad on rasked, kuid ta ei öelnud kunagi, et evangeelium kaotab oma väe. Ükski sündmus ei saa nõrgendada Jumala evangeeliumi väge. Usun, et see on aeg enne Kristuse tulekut, kui näeme maailma suurimat ärkamist.

Tean, kuidas see kostub, kuna ärkamisest on räägitud mõttetult palju. Minevikust näeme, et aegajalt tegutseb Jumal suveräänselt. Ärkamisi on olnud ja me näeme saabumas uut ärkamist.

Usun, et astume Ameerikas ja kogu maailmas Jumala kirkusesse. Usun, et nähtav ja taevalik maailm kohtuvad. Midagi väga suurt on toimumas. Meid valmistatakse selle jaoks ette. Kanalid, mille abil ärkamine laialdaselt levib, on kultuur, tehnoloogia ja sotsiaalmeedia.

Ärkamine levib internetis hetkega ja jätab varju kõik teised liikumised: tervenemise ja vabastamise, prohveteerimise ja karismaatilisuse. Me ei ole üksnes osa liikumisest, vaid näeme ise Jumalat tema väes.

Kui sind on tabanud paanikahoog, siis tea, et ka selles kogetavas pimeduses on Jumal koos sinuga. Ta kohtab meid meie raskematel hetkedel. Võibolla oled paanikas, sul on piinavad mõtted ja sa kardad, kas sa kunagi vabaned. Jeesus on koos sinuga sinu toas. Seal, kus on Issanda Vaim, seal on vabadus. Jeesuse nimel, vabane sellest ahistusest. Me sõitleme seda.

Püha Vaim, aita ära tunda rünnakute taga olev vale.

TV7 saates

Yliluonnollista”

Kommenteeri