Skip to main content

See päev on hea sõnumi päev. 2Kn 7:9.

Enne kõike on hea sõnumi päev see päev, kui see, mis toimus pitalitõbistele meestele, toimub meile, nimelt see, et näeme enda ees tühja laagrit, vabana kõigist meie vaenlastest. Siis avaneb meie usule see suur jumalikkuse saladus, et meie peamehes Kristuses ja tema kaudu me ei pea enam ebamäärast võitlust maailma, surma, patu, saatana ja põrgu vastu, vaid et kõik need on juba leitud ja võidetud.

See on tõeliselt hea sõnumi päev, kui armu valguse paistes õpime mõistma, mida tähendab see: „Mina olen koos Kristusega elavaks tehtud ja koos temaga üles äratatud ja asetatud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Sama kindlasti kui Issand istub kõrgel troonil, olen ka mina seal; nii kaua kui teda, kes on olnud koos minuga, ei ole heidetud välja taevast, on taevas ka minu!”

Tõesti, see päev, kui selle evangeelse tõe kõigepüham avaneb meie vaimule ja me õpime pidama ennast ühena Kristusega, see päev, mina ütlen, on hea sõnumi päev, pidupäev ja rõõmupäev, suurem kõikidest teistest. Siis algab see „lõputa rahu”, millest prohvetid räägivad, siis saame tõsta pea, võidelda julge meele ja hea südametunnistusega ning hingata oma tegudest, nii nagu Jumal hingas oma tegudest.

FRIEDRICH WILHELM KRUMMACHER

 

Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!

Fl 1:21.

Nii on tegelikult asjalood sinugi jaoks, sina murelik ja ahistatud hing. Jeesus on sinu elu ja see elu kunagi ei hääbu, kuigi vahel nii näib. Kui aga Kristus on sinu elu, kui sa seda kogu südamest usud, siis on ka surm sinu võit. Siis sa enam ei karda oma sisemine inimese pärast seda suurt hirmu kuningat, kuigi ta sageli loomu poolest tundub vastumeelne. Sul ei ole ju surmas midagi kaotada, küll aga võita. Sinul on ju õndsus ja suurepärane lootus, et surma kaudu saad ajalikest vaevadest vabastatud ja võid astuda sellesse igavesse hingamisse, mis Juma rahvast on ootamas. Juba siin oled õnnis, siiski vaid selles lootuses, et surmas on sinu lootus meeldivalt täitumas. Selles elus on sul sageli kohustus „segada oma jooki pisaratega”, kuid kord õnnelikult ja täielikult hukatuse orjusest vabana „on su suu täis naeru ja keel täis hõiskamist”.

JOHANNES BACK

Kommenteeri