Skip to main content

Nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt on kõik: olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev – kõik on teie päralt, teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt.            1Kr 3:21-23

Meile kuuluvad niihästi kirkuse aarded, mis ootavad meid taevasel isamaal, kui need armuannid, mida naudime maapealsel kõrberännakul. Seetõttu võib meid põhjendatult nimetada rikasteks ja võimsateks taevavürstideks, keda on ootamas sõnulväljendamatu kirkus ja rõõm.

Kuid selle elu jaoks on küllalt, kui tean, et olen pärija, kellel on pärandiõigus Jumala isasüdames ja tema kallis Pühas Vaimus, tema armulises hoolekandes, õnnistuses, tema kaitses ja vabastuses kõigest hädast. Sellepärast arvestab ta mind koos teiste tõsikristlastega sageli ahastuse merre, et saaks seda võimsamalt osutada minule sellist isalikku armastust ja ustavust, ning et mina oma kogemusest õpiksin tundma taevas olevat armulist Jumalat, kes juhib mind kitsast, kuid lühikest ristiteed igavese elu rõõmu.

Olen kindel selles, et miski ei lahuta mind Jumala armastusest, mille aluseks on tema igavene otsus ja tahe ning tema armsa Poja kallis veri.

 

STEFAN PRAETORIUS

Kommenteeri