Skip to main content

Tere tulemast saatesarja Lähemale Jeesusele! Olen Miisu Piipari ja räägin täna teemal “Mina olen”.

Piiblis esitleb Jumal end 2. Moosese 3:14 järgmiselt: “Ma olen see, kes ma olen.” Nii tahab Jumal meile endast midagi rääkida.

Jumala kohta kasutatakse Piiblis erinevaid nimesid. Need kõik räägivad Tema loomusest ja omadustest.

Psalmis 34:3 ütleb Passion-tõlge Jumala kohta kaunilt nii: “Ühinege kõik! Ülistagem koos Issandat! Tehkem Ta kuulsaks! Tehkem Tema nimi hiilgavaks kõigile.” (TPT)

Samuti on meile Markuse evangeeliumis (Mk 16:15) antud misjonikäsk. Nii tahan minagi rääkida Jumalast, keda olen tundma õppinud ning kes on teinud palju imesid ja mind elu jooksul uuendanud. Tahaksin väga, et sinagi õpiksid samasugust Jumalat tundma.

Johannese evangeeliumi 14. peatüki 9. salmis ütleb Jeesus nii: “Kes on näinud mind, on näinud Isa.”

Mõtle sellele hetkeks. Kui keegi, kes sind näeb – seda, kuidas käitud, mõtled ja suhtud rasketel hetkedel erinevatesse olu­kordadesse – mõis­tab, et sinus on eriline rahu, rõõm ja Jumala kirkus. Siis on sinus ja minus näha Jeesust. Kas poleks imeline, kui meid kõndimas nähes võidaks meie kohta öelda: “Vau, temas näeb tõesti Jeesust!”

Oleksime veidi nagu meepurk. Inimesed tahaksid meie lähedal olla ja kuulda veel imelisest Jeesusest, kes on meid nii muutnud. Oleme siis Jeesuse jaoks parim evangeelium ja tunnistaja. Tahaksin rääkida teile veidi Jumala tähtsaimatest nimedest.

Minu jaoks on üks neist Jahve, või nagu mõned ütlevad Jehoova. See tähendab Piiblis 2. Moosese raamatu 3. ptk 14. salmis: „Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen! Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.”

Mõtle! „Mina olen” läkitas mind teie juurde.” Mis oleks, kui esitleksime end nii? „Mina olen” läkitas mind sinule rääkima.

Miks see nimi mulle tähtis on? Minu meelest on see tähtsaim, sest sisaldab kõike. Loetlen mõned Jumala nimed, mida see nimekiri hõlmab. See pole täiuslik nimekiri, kuid siin on üsna palju.

„Mina olen” tähendab muuhulgas järgmist: Ta on Vägi, Suurus, Kõikvõimas, Issand, Isand, mu Kalju, Vajaduste täitja, Hoolitseja, Mu lipp, Kõrgeim Jumal, Algus ja lõpp, Püha, Issand on rahu, Mu Karjane, Kõiketeadev, Issand, kes näeb.

Ja see pole veel kõik: Alati kohalolev, Tervendaja, Iga­vene Jumal, Vägede Issand, Võitu, Päästja, Rahuvürst jne. Mõtle, kui palju erinevaid nimesid!

Miks tahab Jumal just oma nimedega meile midagi rääkida? Ta tahab öelda sulle: “Jah, ma tõesti tahan olla su Karjane!”

“Jah, tahan tõesti su ellu rahu tuua.”

“Jah, olen Jumal, kes on kõikvõimas. Oskan korraldada kõiki su asju kõige paremini, kui minu juurde tuled.”

„Jah, olen Vägede Issand, kes tahab sõdida sinu eest, et sa hätta ei satuks.”

Kui mõtleme, miks see kõik Jumalale nii tähtis on, et Ta räägib meile endast. Jumal kirjutas erinevate, Pühast Vaimust inspireeritud ini­meste kaudu terve Piibli just sinu ja minu jaoks. Jumalal on suur vajadus meiega ühendust saada. Võime mõelda selle tähtsusest Jumalale ühe Tema nime kaudu.

See on Abba, Isa. Jumal on Isa, kes tahtis luua pere. Ta tahtis luua sind, et võiks sind armastada. Et sina võiksid olla Tema armastuse objekt. Jumal on nagu kes tahes isa ja ema. Ta tahtis saada lapse/lapsi, kelle eest hoolitseda, keda kasvatada, kellega jagada oma olulisi mõtteid ja keda lihtsalt armastada.

Mõtle sellele hetkeks! Just sina oledki see laps. Sind pole loodud orjaks Jumala kuningriigis, et rügaksid ja teeksid Jumalale üha rohkem tööd. Ei. Jumal tahtis sind oma lapseks, et oleksid Tema lähedal ja sinul oleks osadus Temaga.

Teame, mis juhtus pattulangemises, kui Aadam ja Eeva langesid ja me kaotasime ühenduse Jumalaga. Pole hullu. Jumal tahtis sinu eest nii palju vaeva näha, et andis oma ainsa Poja, et ükski, kes Temasse usub, ei läheks hukka, millest räägib Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salm.

Mõtle! Selline Jumal! Kui paljude eest oleksid sina valmis praegu oma elu andma? Kui meil on nii imeline Jumal, kes meie pärast nii palju vaeva näeb, siis kas su südames ei tärkaks mingi säde Jumala suhtes? Hei, tahan Sind tundma õppida, Jumal!

Minuga juhtus nii. Seepärast on selle osa nimi just “Mina olen”. Alguses tahtis Jumal mulle õpetada, kes Ta on. Kuna minust oli saanud Tema laps, tahtis Ta end mulle esitleda. Ta tahtis rääkida, kui palju Ta mind armastab, kuidas Ta minu eest hoolitseb ja kuidas Ta mind kasvatada tahab.

Võime olla tänulikud Piibli eest. Võime sealt näha, milline Jumal meil tegelikult on, ja seda, mis on Jumalale tähtis; mis on õige, mis vale ja mis suunas peaksime elus minema. Meil kõigil on maailmas oma tähtis ülesanne ja eesmärk.

Kui keegi ekraani ääres mõtleb, et tema elul pole tähendust: siis ei, see pole tõsi. Piibli järgi oled just sina väga tähtis. Jumal sünnitas sind oma südames enne maailma loomist. Ta teadis, et saad olemas olema. Tal oli sulle ülesanne ja eesmärk. Ta lõi sulle täiesti erilise iseloomu ja andeid, millega oma kutsumust teostada.

Need kõik räägivad ka Jumalast. Need tunnistavad Jeesusest, Pühast Vaimust ja Isa Jumalast. Jumal tahab seega eelkõige suhet sinuga. Isegi kui sa Jumala heaks midagi ei teeks, tahab Jumal sind sellest hoolimata enda lähedal hoida.

Sellega on just nii nagu Piibel ütleb. 1. Johannese 4:19 öeldakse, et esmalt armastab Jumal meid, ja seepärast tekib meil vajadus teha midagi ka teiste heaks. Minulgi on vajadus rääkida teile Isast, Jumalast, Jeesusest ja Pühast Vaimust.

Vaatame veel Jumala nimesid. Siin on kirjas, et Jumal ehk Jeesus on Kristus, Messias, meie Päästja. Jeesus tõesti suri meie eest, et saak­sin täiesti uue üliküllusliku elu, võiksin saada päästetud, tervendatud ja terviklikuks.

Veel üks Jumala nimedest on Jahve Shalom. Issand on rahu. See on mulle väga tähtis nimi. Kui Jumal õpetas enda ees vaikseks jääma, oli üks esimesi asju, mida Ta õpetas, et võin loovutada Temale kogu halva enese­tunde enese seest.

Võin oma südames meelt parandada. Sellega kaasneb Jumala nimi Püha. Jumal on Püha. Tema on see, keda teenime. Ta räägib meile, kuidas asju tuleks teha. Me ei saa käsutada Püha Jumalat. Ta on hea ja armastab meid. Ta teeb üksnes seda, mis on meile parim.

Kui vaikisin Jumala ees ja kogesin Jumala rahu ja hingamist, tuli mu sisemusse tõeline rahu südame meeleparanduse kaudu. Kui Jumala rahu tuleb meie südamesse, järgneb sellele ka Jumala rõõm ja Tema vägevus.

Vaatame nime Jahve El Shaddai, Jumal, kes täidab vajadusi. Jumal tahab kuulda kõike, mida oma elus vajad. Ta on lubanud täita su vajadused. Johannese 14:8 öeldakse Passion-tõlkes nii kaunilt.

Tõlgituna on siin kirjutatud: “Luban sinule, et ei jäta sind kunagi abita ega hülga sind orvuna. Tulen sinu juurde tagasi.”

Kas pole imeline tõotus? Sa ei pea enam kunagi üksi jääma. Võid rääkida Talle oma pisimatestki vajadustest ja muredest.

Kas mäletate, kuidas Jeesus rääkis väikestest lindudest? Nemadki ei muretse tühjade asjade pärast. Jumal kannab nende eest hoolt, kui palju enam siis meie kõigi eest?

Jeesuse nimi on ka Immaanuel, Jumal meiega. Lähedus ja vaikimine Jumala ees on mulle väga tähtsad. Neil hetkedel kogen tõeliselt Jumala lähedust ja seda, kuidas Ta kohtub minuga alati tolle hetke vajaduste põhiselt. Kas vajan siis turvatunnet, rõõmu, lohutust, või mida iganes sellel hetkel.

Neil hetkedel võib Jumal ilmutada ka asju, mis takistavad mul neid kogemast. Ta on Hea Karjane, nagu ütleb Johannese 10:27: “Mu lambad kuulevad mu häält…” Jumal räägib meiega seal.

Aga Issand Seebaot, Vägede Issand. Vahel on meil kõigil raskeid aegu. Siis vajame tõesti Jumalalt abi. Meie võitlus ei käi inimeste, vaid vaimsete meelevaldade ja võimudega. Seepärast on väga tähtis, et õpime toetuma Jumalale.

Näiteks Sefanja 3:17 ütleb: “Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab.” Ennekõike Jumal tõesti võitleb sinu eest nii, et viib su lõpuni, kuni taevase koduni. Ta ütleb, et Püha Vaimu ülesanne on jälgida, et läheksime lõpuni.

Lõpuks pea meeles: Jumal saatis oma Püha Vaimu siia, et saaksid Temalt juhatust. Püha Vaim viib su kõigesse tõesse ja tõde vabastab sind. Ta hoolitseb sinu eest ega jäta sind üksi. Ta nõustab ja juhendab sind kõiges, mida vajad.

Jätan sulle tervised su taevaselt Isalt, Jeesuselt ja Pühalt Vaimult. Ta tõesti armastab sind! Uuri Piiblist Jumala nimesid. Leiad neid veel arvukalt!

Aamen. Ole õnnistatud!

 

MIISU PIIPARI

 

https://vod.tv7.fi:4430/vod/lahemmaksi_jeesusta/lahemmaksi_jeesusta-001-w-ee.vtt

Kommenteeri