Skip to main content

18.05.2023 kõneles Kuressaare Siioni kirikus Ukraina pastor Natasha Kvashnina.

Tervitan oma Eesti peret saarel…

Oleme kõige õnnelikumad inimesed maailmas sõltumata sõdadest, sõjakuuldustest, maavärinatest, mis ka ei juhtuks. Meil on see, mida ei saa osta raha eest. Meil on tõeline aare, selline, mida ei saa meilt ära võtta, kuna see on meie sees.

Tulen sellest kohast, kus üheksa aastat tagasi algas sõda, Donbassist. Elasime väga hästi ja vabalt. Ukrainas saab evangeeliumi kuulutada takistamatult kõikjal…

Kui vaenlane tuli meie maale, me ei suutnud uskuda, et selline asi üldse on võimalik. Kuigi meid nimetati vendadeks, oleme väga erinevad rahvad.

Oleme Ukrainas näinud seda, mida paljudes raamatutes nimetatakse õuduseks. Mitte kõik inimesed, ka usklikud, ei olnud selleks valmis, ega suuda seda aega üle elada.

Kui mürsud hakkasid langema meie majadele, siis paljud mitteusklikud inimesed lihtsalt surid südamerabandusse. Nad olid kogu elu panustanud oma majadesse. Nende kodu oli nende aare.

Kui nad nägid keldris istudes, kuidas see kõik hävines, siis nad mõistsid, et neil ei ole enam mitte midagi. Nende süda lõhkes ja nad surid. Nägin vahet selles: kui sinu aare on sinu sees, siis vaatamata sellele, kui sa kõigest ilma jääd, on sinu sees õigus, rahu ja rõõm.

Kohas, kus me teenisime, ei olnud vett kolm kuud, poolteist aastat ei olnud meil gaasi. Kuude kaupa ei olnud meil internetti, transport ei liikunud. Meil ei olnud midagi, mis kuulutanuks head.

Kõige selle juures olin ma kõige õnnelikum inimene. Seda on võimatu mõista mõistusega või selgitada, aga kui sa oled Jumala laps ja tema tahtes ning oled alati ühenduses Isaga, siis oled sa õnnelik, lähed läbi kõigist raskustest ja rõõmustad.

Me sõitsime jalgratastega temperatuuril -20° ja +35° kümneid ja kümneid kilomeetreid, kuna tuli teenida inimesi erinevates asulates, kes vajasid vastuseid, lohutust ja lahendust, kellel oli hirm, paanika ja depressioon. Inimesed olid kaotanud töö, elamise ja sissetuleku, neil polnud lootust. Nad ei tahtnud ära sõita, vaid ütlesid: me sureme pigem siin, läheb nagu läheb.

Sinna, kus on valgus, tuleb lootus. Meie oleme valgus. Kogudus on valgus mäe tipus ja meie oleme nagu taskulambid jalgratastega. Nagu põlevad tõrvikud, sõitsime me asulast asulasse ja kuulutasime evangeeliumi.

Kui algas tulevahetus, võttis Jumal ära hirmu. Meie ei ole mingid kangelased. Kui oleksite elanud seal, oleksite teinud sama.

Paljud küsivad, miks ma sündsin sellisel ajal, miks mitte siis, kui oli rahulik.

Mina mõtlen, küll on hea, et ma sündisin just sellisel ajal, et näha seda, mida inimesed polnud varem näinud.

Mida ma veel saan näha, sest on lõpuaeg! Millised imed ilmnevad, kuidas Jumal saab liikuma ja milline võimas ärkamine tuleb! Oleme osalised võimsas Jumala töös.

See on siis, kui me vaatame Jumala pilguga, kui oleme tema läheduses ja oleme Jumala kummardajad. Siis oleme õnnelikud ja näeme mitte nii, nagu see maailm näeb. Näeme nähtamatut, mis on igavene ega kao. Ini­mese elu on nagu aur, mis hetkeks tõuseb ja siis hajub.

Jumal andis mulle läkituse Eestimaa jaoks. Minu maa ja rahvas läbib praegu kõige raskemat perioodi ajaloos, kui linnad lihtsalt pühitakse ära maapinnalt: majad lendavad õhku, hukkuvad lapsed, inimesed, sõdurid.

Kui liigun linnades, kus ei ole sõda, näen nii palju mehi ilma jala, käe või silmata, või on osa peast puudu; kes on sandistunud inimesed, kellel on sandistunud saatus. Ütlen: „Oo, Jumal, mida need inimesed on läbi elanud!”

Nüüd on käes koguduse aeg, kus kogudus peab tõusma, tõstma võidulipu ja liikuma väes ja aus ning andides, et käed ja jalad kasvavad ning luuakse uued silmad. Jumalal ei ole miski võimatu, tema on meie käsivars.

Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivars?

Kelle sõna me usume? Kes on meie autoriteet? Vastavalt sellele me elame.

Lk 17:26-33: Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka Inimese Poja päevil: nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid, aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Otse niisamuti on sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub. Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma, ja nõndasamuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi! Tuletage meelde Loti naist! Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles.

Jumal räägib kogudusele seda, et on usklikud, kes püüavad hoida oma elu, aga teised kaotavad selle. Ühed elavad endale neil viimseil päevil, enne kui ilmub Ini­mese Poeg.

Nii nagu oli siis, sama saab olema Jeesuse tuleku eel. Inimesed tegelevad oma asjadega. Ühed hoiavad oma hinge ja toidavad ennast ning elavad endale; aga teised on valmis kaotama oma hinge, nad võidavad hingi Kris­tusele, alanduvad.

On kaks kategooriat. Võid küsida endalt, kes olen mina sisemiselt.

Millises ajas me elame! Ärgem elagem illusioonides, et kõik on nii lihtne ja kena. Elame ajal, kui meie niuded peavad olema vöötatud, meie lambid peavad põlema, meil peab olema õigsuse soomusrüü, käes kaheterane mõõk, peas päästekiiver ja jalas valmidus hea sõnumi kuulutamiseks.

Pole aeg magada ega võtta elu lõdvalt, olla leige. Me oleme ootamas Issanda tulekut. Kui me toidame oma hinge, siis me kaotame selle.

Mõned eakad ütlevad, et noored teostavad ärkamise, mida mina saan enam teha? See on vale. Sinu vaimul ei ole vanust. Sinu vaim on nagu tugev sõjamees. Sa võid olla võimas eestpalvetaja, olla veel üheksakümnesena tugev sõjamees. Jumal teeb panuse sinu peale.

Jälgides olukordi mind kurvastab, kuidas Jumala kogudus elab depressioonis, rõhutuses, vaevatuses. Nad ütlevad: „Oh, mis küll maailmas sünnib. Kõik on nii raske ja ilm on hukas.”

Kui meil oleks kõik see, mis on teil, siis me teeksime õhus saltosid! Mõtleksime, kuidas Jumal on meid õnnistanud ja küll meil on palju.

Inimesed ütlevad: „Palveta minu eest, mul on selline depressioon.”

Jumal tahab, et kuuleksime tema häält. Ma ei usu, et Kristuses on depressiooni või kaotust. Kurat võib küll igaüht rünnata, kuid Kristuses olen ma võitja. Mul on kogu relvastus ja meelevald seista vastu kuradile. Mul on meelevald astuda skorpionide ja kogu vaenlase väe peale ning miski ei tee meile kahju.

Jumal ei saa valetada. Kui sa oled selle sõnaga relvastatud, ei saa kurat sind murda ega võita, sest meie vägi ja võit on tema nimes ja sõnas.

Avame 5Ms 28:1-3: Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält. Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal.

Jumal ütleb, et oled õnnistatud siis, kui sa kuulad tema häält. Miks on see oluline?

Mt 17:5: Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!”

Teda kuulake. Tänane tehnoloogia ja sündmused arenevad nii kiiresti. Sa ei suuda neid jälgida. Tulevad uued seadmed ja uued seadused, sõjakuulutused ja erinevad sündmused. Me kuuleme tuhandeid hääli iga päev.

Maailm on lärmakas ja kurat püüab summutada Püha Vaimu häält: on eluliselt oluline kuulata Jumala häält. Me läbime kõik raskused ja oleme õnnistatud, kui me kuulame tema häält.

Kristlased, keda külastan, räägivad oma probleemidest: ma näen õudukaid, esineb haigusi, on probleeme lastega ja tööl. Neid kuulates taipan, et maailm on nende sõber. Aga sõprus maailmaga on vaen Jumala vastu.

Vahel mängib kellegi autos maailmalik muusika. Mõtlen, kas sa laseksid sama muusikat siis, kui Jeesus oleks sinu autos. See tähendab lülitada välja Jumala ligiolu automaatselt. Kas inglid saavad istuda sealsamas? Võib olla ainult siis, kui nad kõrvad sulgevad.

Meie hing ei taha Jumala sõna, vaid lõbustusi, tahab toituda millestki, mis on vastu meie vaimule.

Maailm imbub kristlaste ellu, piirid hägustuvad, vahitakse ilmalikke seriaale.

Kellegi pastori juurde tuli kurat öösel ja ähvardas: „Ma hävitan sinu ja su koguduse. Sa ei jää sellesse linna.”

Pastor vastas: „Ma ei karda sind, sest see kes on minus, on suurem sellest, kes on maailmas.”

Kurat lahkus ja algasid rünnakud. Tema elus oli raske periood koos deemonlike rünnakutega tema perekonnale. Kuid rünnakud löödi tagasi ja Jumal õnnistas seda peret.

Kurat tuli uuesti ja ütles: „Mingi aja jooksul sa võitsid. Ma püüdsin küll rünnata sinu naise kaudu, aga ta ei vaata seriaale.”

Midagi tuleb märkamatult üle meie ellu, moonutades Jumala kuju meis. Selles maailmas on kõik täidetud valedega, mõisteid on muudetud. Peame hoidma ennast rüvetamatuna sellest maailmast.

Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata (Jk 1:27).

Jumal ei hoia sind puhtana. Sulle endale on antud selleks kõik võimalused. Sina pead valima, kas toita oma hinge või kaotada oma elu.

Kas käid puhtuses või elad nagu see maailm?

Jumala kuulamiseks pead olema samal lainel temaga, et kuulda, kuidas tegutseda nendel pimedatel aegadel. Maailm läheb pimedamaks, aga meie kohal särab suur valgus.

Tema lambad tunnevad tema häält ega järgne võõrale. Ole keskendunud temale ja tema hääle kuulamisele.

Mõned lähevad psühholoogi juurde ja paluvad nendelt hingelistelt inimestelt abi. See tähendab minna nii kaugele Jumalast ega üldse mitte kuulata teda.

Üks sõna Jumala käest võib lahendada iga probleemi, muuta kogu inimese elu ühe hetkega. Jumalal on sõna iga olukorra jaoks.

Millal viimati kuulsid Jumala häält ja said ilmutuse, millal Jumal rääkis sinule?

Iga Jumala laps võib kuulda Jumala Isa häält. Õige elab oma usust, sa ei tule läbi kellegi teise, ka abikaasa või pastori usuga. Oma ise usku, mis võib liigutada mägesid.

„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde”.

Kui ma toidan oma hinge, siis ma ei saavuta seda. Peame koristama ära kogu prügi oma elust. Peame alustama oma päeva Jumala sõnaga, mitte askeldustega. Taavet nautis hommikul ärgates Jumala ligiolu.

Kontrollin ennast sellega, kas nimi Jeesus on mulle magus. Siis olen tema lähedal. See on nagu mürr, mis voolab minu peale. Kui nimi Jeesus on mulle sama nagu teised nimed, pean jooksma salajasse kambrisse ja otsima tema palet, nautima teda ja jooksma tema juurde.

Me võime kõik probleemid lahendada kas oma jõust või tema armuga. Valik on minu.

„Kuidas kogu inimkond suudab need raskused läbida?” küsisin Jumalalt.

Jumal vastas, et üks päev Issanda juures on nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. Me ei ole maal elanud miljoneid aastat. Meie maa on vana kuus tuhat aastat, see on kuus päeva. Jumala silmis on see kõigest kuus päeva.

Meie elu vältab ainult kaks tundi ja 15 min, või üks tund ja 30 min, kellelgi kõigest 40 minutit. Inimkond läbib elu kuue päevaga ja ees on igavik. Seitsmendal päeval hingas Jumal kõigist oma tegudest. Kogu inimkond katsutakse läbi kuue päevaga. Kuidas elad sina oma 2h ja 15 min või nelikümmend minutit?

Kuidas läbid need katsumused? Kas hoiad oma hinge või oled valmis selle kaotama? Kelle hulka kuulud sina? Kes oled sisemiselt?

Smith Wigglesworth seisis kord Niagara joa kõrval ja ütles: „Selline olen ma seespidiselt.”

Pidage aega kalliks, sest päevad on kurjad. Me ei pea kaotama aega prügi peale, tühisusele või kadedusele.

Avage oma süda Jumalale, teenige teda kartuse ja värinaga. Olge tulised vaimus. Teenige Issandat!

Käes on viimne aeg. Peame kuulama tema häält, sest viimseil päevil on see elu ja surma küsimus.

Ma lugesin lõpuaegade prohveteeringut David Wil­kersonilt, mille ta sai 1978. aastal. Seal loetletakse kõike seda, mis praegu toimub.

Kui ta lasi trükkida selle sõnumi, et tulevad majanduslikud kriisid ja kõik muu taoline, siis tema sõbrad ütlesid talle: „See ei ole võimalik, see on vale, ära levita seda.”

Ta mõtles kaua, kas seda trükkida. Siiski ta avaldas selle ja läks siis koju.

Sellest sõnumist saad lugeda, kuidas valuutad langevad ja kaotavad oma väärtuse, kuidas toimuvad majanduslikud kollapsid ja kriisid. Kui sa ei kuule tema häält, siis oled sa õnnetu. Kui tuleb kuri päev ja sa oled siis nõrk, siis on su jõud tühine. Peame valmistuma seespidiselt, olema nagu Niagara juga.

Kui meie sees tõuseb Juuda lõvi ja siis tuleb see, kes on nagu möirgav lõvi, siis päris lõvi möire sinu sees summutab teise hääle.

Kes sa oled sisemiselt? Keda sa toidad? Kellele sa elad täna?

Räägin loo, mis juhtus suure sõja alguspäevil Butšas, kui raketid langesid, vene tankid sisenesid, õhuvägi viskas pomme alla ja inimesed olid šokis.

Kell oli 4 hommikul. Mis toimub? Inimesed jooksid majadest välja ja kellel ei olnud keldreid, jooksid mööda tänavat, et linnast välja pääseda. Aga juba oli õhatud sild, mille kaudu pääses linnast välja. Ees on vene armee. Inimesed ei teadnud, mida teha.

Selles linnas oli üks protestantlik kogudus ja pastor koos abikaasaga otsustasid mitte lahkuda, kuna tundsid, et peavad jääma linna. Nad jooksid kirikusse, avasid keldri uksed ja hakkasid valmistama ette paika inimeste jaoks, et keldrisse tulnud saaksid seal mingi aja elada.

Inimesed, kellel ei olnud keldrit, jooksid sellesse kirikusse. Pastor mõtles, et ainult usklikud tulevad, kuid sinna tuli 70% mitteusklikke. Sellesse keldrisse tuli kokku 176 inimest koos oma väi­keste lastega. Pastor koos abikaasaga hakkasid nende pärast palvetama, nad lugesid koos Jumala sõna ja toitsid neid.

Nad ootasid hetke, millal sealt väljuda.

Kümme inimest, kes ei olnud usklikud, ütlesid: „Meile aitab, me läheme välja, muidu me hukkume siin, iga päev raketid langevad ja me peame lahkuma.”

Pastor vastas: „Minu sees on ärevus, ärge tehke nii, vaid oodake.”

Nad vastasid: „Miks me peame sind kuulama?”

Nad istusid kolme autosse ja sõitsid vene kontrollpostide poole. Kui venelastel oli tuju, siis nad lasid inimesi läbi. Kui neil tuju ei olnud, siis nad tulistasid autosid koos laste ja vanuritega. See ei omanud neile tähtsust. Seal oli sadu läbitulistatud autosid ja jalgrattaid.

Kui nad sõitsid välja, oli veidi hiljem kuulda tulistamist. Seal midagi toimus. Veidi hiljem said need inimesed autodest välja, nad roomasid ja peitsid ennast ning tulid tagasi keldrisse.

Pastor ütles: „Te peate olema sõnakuulelikud, kui olete selles kohas.”

Vene sõdurid nägid, kuhu need mehed jooksid ja tulid keldrisse koos automaatidega, pöörasid kõik pahupidi ja karjusid, et siin on relvad, ja et nad tapavad kõik.

Pastor ütles: „Peatuge, need on tavalised inimesed. Nad tulid siia ja on Jumala kaitse all. See on Jumala koda, te ei tee seda.”

Nad läksid välja ja olid väga kurjad.

Pastor ütles: „Me ootame seda hetke, kui Jumal ütleb, et me väljume.”

Sellest päevast möödus umbes kaks nädalat, kui pastor kuuleb: „Lahkuge.”

Tema sees on rahu. Ta pöördub kõikide poole. „Me pakime asjad ja läheme välja.”

Kõik ehmusid. „Aga seal tulistatakse autosid. Kohe algab tulevahetus. Meid on liiga palju. Võibolla grupi kaupa.”

Aga pastor ütles: „Kõik riietuge. Me läheme kõik välja.”

Kõik olid sõnakuulelikud, riietusid ja läksid kolonnis mööda tänavat. Oli täielik vaikus, polnud ühtegi mürsku ega kuulipilduja valangut. Nad läksid kontrollpunkti. Neid kontrolliti ja kõik 176 lasti läbi. Kõik jäid ellu. Kas kuulete: see on Jumala hääl.

Me ei tea, millised katsumused meid tabavad. Kuid mis ka ei juhtuks, kui sa oled suuteline kuulma tema häält, kui sa oled puhas ja tema lainel, siis ei karda sa midagi. Sinu sees on shalom, sa oled tugev seesmiselt.

Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale (Js 26:3).

Kui sa kuuled tema häält, siis on su vaim kindel ja sa ei karda. Kui saabuvad rasked ajad, näeme tuhandeid kordi rohkem tema au, tema imesid, ingleid, Jumala liikumist ja tema väge, sest iga kuradi plaani vastu on tuhandeid ja miljoneid kordi suurem Issanda plaan.

Me ei pea kartma tulevasi aegu. Peame olema häälestatud tema lainele, olema tema talled ja kuulama tema häält. Kui tema on sinu karjane, ei ole sul millestki puudust. Siis sa läbid kõik olukorrad.

Me sooritame praegu erinevaid eksameid. Meil on kiusatus kuulda teisi hääli, tervishoiuministeeriumi häält, presidendi häält, peaministri häält, on erinevad seadused. See ring aheneb. Kui sa kuulad tema häält, siis oled turvalisuses.

Kui vaja, avad ukse ja uksepakul on toit. Kui vaja, teleporteerib Issand su teise kohta. Kui vaja, annab Issand sulle toitu, mida toovad linnud. Jumal võib teha kõike, kui sa tõesti kuulad tema häält.

Paulus kirjutas: Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse (Rm 8:18).

Kuus päeva ja need lühiajalised kannatused, aga ees on tema suur au. Kas sa tahad olla selles aus? Ära lase võimalust mööda ja kuula tema häält.

Jeesus, tänu et sa aitad meil kohendada oma lambid ja koguda õli, olles targad neitsid, kes kuulevad Sind ja kes tahavad alati olla osaduses Sinuga. Aita ära koristada prügi meie elust. Las Püha Vaim näitab igaühele, mis on takistuseks sinu ja tema vahel, mis segab kuulmast tema häält.

Sa armastad meid ja tahad osadust ning Sinu hääle kuulmist. Tee oma töö meie südames. Muuda meie elu. Ava meie kõrvad. Sa ütlesid: kellel on kõrvad, see kuulgu. Sul võivad olla kõrvad ja mitte kuulda. Las tema hääle kuulamine olla prioriteet sinu elus.

Anna meile nälga ja janu Sinu sõna järgi. Tahame näha Sinu au. Las me olla armunud Sinusse. Tänu Sulle, Issand. Aamen.

(Avaldatud lühendatult)

Kommenteeri