Skip to main content

Mina, Issand, teie Jumal, tulen … veel korra. Mina tulen templisse … Mina täidan templi oma auga. Minu ligiolu on minu kirkus.

Teie olete minu Püha Vaimu tempel (1Kr 6:19), Minu perekond (Ef 2:19), rahvas, kes on nimetatud Minu nimega (5Ms 28:10; Ap 15:17). Mina tulen teie jaoks. Mina tulen täitma teid auga, Oma ligioluga.

Rohkem kui midagi muud soovin Ma täita teid oma ligioluga. Mina pühitsen (asetan eraldi, eraldan) endale rahva, valmistades selle Minu tulekuks, et kui Ma tulen, on Minul puhas ja rüvetamatu ruum, kus asuda. Mina soovin elada oma rahva keskel ja koos nendega.

Mina toon esile sel ajal oma puhastava tule, et võiksin eraldada endale rahva kui puhta kulla ja hõbeda, puhastatud patu ja liha räbust. Kas soovite olla selle hulgas? Kas olete need, kes igatsevad Minu au ilmumist Minu rahvale?

Kui olete, võite oodata suuri ja imelisi asju hakkavat toimuma teile, sest Mina tulen. Ma tulen varsti. Mina tulen kogu oma aus.

Oma rahvale Ma annan aukrooni. Mina täidan nad igavesti. Nemad on minu jaoks, Minu rahvas. Mina oman neid ja nemad omavad Mind. Mina olen neis ja nemad on Minus. Me oleme üks Vaimus.

Mina täidan neid auga, oma ligioluga. Nad näevad Mind sellisena, nagu Mina olen. Nähes Mind sellisena nagu Mina olen, saavad nad selliseks, nagu Mina olen (1Jh 3:2).

Mina vabastan üle maapinna selle rahva, kes kannab Minu kuju endas nagu templit, mis on täidetud Minu auga. Nende kaudu olen Ma ligi kõikjal maa peal. Mina neis ja nemad Minus. Kas soovid olla selles hulgas? Kas oled isiklikult tahtlik väljuma enesekesksusest ja võtma igapäevaselt oma risti ja järgnema Mulle?

Mina tulen oma rahvale – rahvale, keda nimetatakse Minu nimega. Millise nimega sind nimetatakse? Kas sa oled uhke olles baptist, presbüterlane, metodist, luterlane, episkopaal, roomakatoliiklane, ortodoks, nelipühilane või karismaatik?

Need on nimetused, mida te olete endale andnud. Kas on need nimed teie südames, mille kohta keegi teist ütleb: mina olen Pauluse, mina olen Apollose, mina olen Keefase ja mina olen Kristuse poolt (1Kr 1:12)? Need nimed esindavad ise teenimise ikoone, mille ümber te kogunete ja millele osutate austust. Need on teie iidolid (ebajumalad). Need on teie isiku laiendused.

Mina tulen pühitsetud pruudi jaoks, tema jaoks, kes on puhastanud ennast kõikidest ebajumalatest. Tulen tema jaoks, kelle süda ja silmad on üksnes Minul, tema armastatud Jeesusel. Ta on loobunud sidemetest patuga, maailmaga, lihategudega ja ta on vaba saatana ahelatest. Ta on vaba nendest kõigist.

Mina tulen oma ihu jaoks – selle rahva jaoks, kes on ristilöödud, äratatud üles surnuist, üles võetud taevasse ja austatud Minus. Mina tulen rahvale, kes on kuulutanud, et Mina, Jeesus, olen selle ainus pea. Nad on sõnakuulelikkuse rahvas. Nad kuulevad ja kuuletuvad Minu Püha Vaimule, kuna Minu Püha Vaim kuuletub Minule, peale. Samuti kuulan Mina ja kuuletun täiesti oma Isa tahtele (Jh 5:19,30; 14:24; 16:13).

Me oleme Isa, Poeg ja Püha Vaim, kolm ühes. Me tegut­seme koos, et ehitada uuesti endale rahvast igavese asupaiga jaoks.

Mina igatsen täita templi oma ligioluga. Kas sama igatsed Sina? Alandu Minu ees. Luba Mul paljastada tõde oma südames ja elus. Anna Minule luba osutada sinu pattu ja ebajumalaid. Luba Mul tühjendada ennast sinust endast, et Mina saaksin kallata sinu täis Mind.

Mina tulen … Mina tulen … Mina tulen täitma oma templit auga, Minu ligioluga ja Minu väega. Kas oled valmis?

CHARLES ELLIOTT

NEWBOLD

Kommenteeri