Skip to main content

Mina olen Peter Franz ja ma tegelen evangeelse tööga nii Ida- kui Kesk-Aafrikas.

Olen näinud, kuidas Jumal liigub imelisel viisil. Olen näinud Tema võimast kätt, kui Püha Vaim puudutab inimeste elusid. Nii tahangi jagada täna mõnest sellisest kogemusest Püha Vaimuga.

Nagu keegi on väljendanud: “Kogemusega inimene ei sõltu kunagi arvamuse või teooriaga inimesest.”

Apostlite tegude raamatu 1. peatükis on öeldud: “Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle.”

Rõhuasetus on Pühal Vaimul, mitte väel. Püha Vaim on Jumala Kolmainsuse võimas isik – üks väga võimas isik, kellega meil tuleb arvestada, et teha Temaga koostööd ja võita inimesi Jeesusele.

Üks imelisi asju, mida pidin õppima ja olen õppinud, on see, et Püha Vaim pole keegi, keda mina kutsun appi, et Ta aitaks mul Jumala riigi tööd teha, vaid hoopis mina pean avastama, kus Püha Vaim parasjagu liigub ja kuidas mina saaksin liituda Temaga, et võita inimesi Jeesusele.

Matteuse 28:18-20 on väga tuntud kirjakoht. “Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad…”

Olen jõudnud arusaamisele, et minnes kõike maailma ja olles sõnakuulelik Jumala kutsele teadmises, et Püha Vaim on minuga, võin ma näha ja kogeda palju imelisi asju. Püha Vaim on nii minu Isand, kaaslane kui lähedane sõber. Püha Vaim on osa Kolmainsusest, kuhu kuuluvad Isa, Poeg ja Püha Vaim.

Juba Vanas testamendis mainitakse Püha Vaimu üsna tihti. 1. Moosese raamatus hõljub Püha Vaim vete kohal ja me näeme Teda ka mujal.

Me näeme ka Jeesust Vanas Testamendis. Näiteks kui kolm Taanieli sõpra Sadrak, Meesak ja Abednego heideti kuningas Nebukadnetsari poolt tulisesse ahju, siis Nebukadnetsar nägi seal ahjus kolme mehe asemel hoopis nelja.

Ta küsis: “Kes see neljas mees on?”, mõistes siis, et tegu on Jeesusega. Me näeme Vanas testamendis ka Isa, kes on aktiivselt kaasatud paljudesse olukordadesse.

Uues testamendis on näha, kui imeliselt nii Isa, Poeg kui Püha Vaim Jeesuse ristimisel koos esile tulevad. Jeesus astus vette ja taevast kostus Isa hääl: “See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel.”

Ja seejärel langes Püha Vaim taevast tuvi kujul Jeesuse peale. Jeesus seisis vees ja nii olid koos Isa, Poeg ja Püha Vaim.

Täna aga tahan keskenduda sellele, mida olen kogenud ja näinud liikudes koos Püha Vaimuga. Olen kogenud Teda tõelise kaaslasena Jumala riigi töös. Ta on mulle nii sõber kui Isand. Üheskoos Isa, Poja ja Püha Vaimuga suudame me teostada väga palju.

Jumal ütleb oma Sõnas: “Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära karda, sest mina olen sinu Jumal.”

Jeesus istub Isa paremal käel ja on saatnud meile Trööstija, kelleks on Püha Vaim ja kes aitab meil osaleda suures misjonitöös. See on nii põnev!

Sain kasvades nii puudutatud David Yonggi Cho raamatutest. Ta tegutses Soulis, Lõuna-Korea suurimas koguduses. Sel ajal, kui suured massid osalesid tema jumalateenistustel, oli tal enda kõrval alati tühi tool, kuhu ei tohtinud mitte keegi istuda. See tuletas talle meelde, et see on Püha Vaimu jaoks.

Ta küsis sageli: “Issand, mida Sa tahad täna teha? Mis Sul täna plaanis on? Kuidas Sa tahaksid tänast plaani muuta? Kuidas Sa tahaksid täna juhtida?”

Olles nii sõltuv Pühast Vaimust ja teades, et Püha Vaim on temaga, nägi ta ka suuri ja võrratuid asju. Ka mina tahan elada täiesti teadlikult koos Püha Vaimuga, otsides Tema juhtnööre ja juhatust. Tahan julgustada teid tegema sama.

Võib-olla pole sa palju mõelnud Pühast Vaimust. Kuid Ta pole lihtsalt mingi vaim, vaid Ta on Jumala Vaim, kes te­gutseb meis ja saadab korda suuri asju.

Püha Vaim on ka imeline varustaja. Olen näinud seda kõige võimatumates olu­kordades, kus arvasin, et miski pole enam võimalik.

Mõtlen siinkohal Eelija peale, kes läks ühe lesknaise juurde, kes valmistas oma viimasest õlist oma viimast õhtusööki. Eelija käskis aga esmalt valmistada sellest endale koogi ja siis ei lõppenud jahu vakast ega vähenenud õli kruusist Jehoova sõna peale, nagu ta Eelija läbi oli öelnud (1Kn 17:16).

Olen näinud Jumala imelist varustust ka enda elus. Istusin kord jõe ääres Eldoreti lähedal Keenias. Otsisin Jumala juhiseid oma tuleviku jaoks, kuna ma polnud kindel, kuidas minna edasi. Pidin selles olukorras usaldama Jumalat oma teenistuse rahaasjades, et näha Teda kandmas meid läbi.

Tundus, et misjoniorganisatsioon, milles töötasin, ei tahtnud minuga jätkata, kuna ma ei mahtunud nende raamistikku. Ma olin pigem evangelisti tüüpi, aga neile oleks meeldinud paikselt resideeruv misjonär.

Nii ma siis istusin seal jõe ääres ja otsisin palves Jumalat. Küsisin Issandalt, mida tulevik mulle toob. Tahtsin kogu südamest täita oma kutset ja teha asju, mille Jumal oli pannud mu südamele. Tahtsin teha koostööd paljude erinevate konfessioonidega, et jõuda ühel häälel ja meelel inimesteni, et nad annaksid oma elu Jeesusele.

Istudes kõnetas korraga mind Püha Vaim ja ütles: “Peter, kust sa arvad kõik need veeosakesed pärinevat?  Kust vesi alguse saab?”

Tundus, otsekui Jumal rääkinuks Iiobiga stiilis: “Kust sa arvad, et tuleb äike ja kes on selle loonud?”

Vastasin: “Issand, ma ei tea, kust kõik need veeosakesed tulevad.”

Ja siis Issand ütles: “Paljudest mägedest ja orgudest. Nõnda nagu ma varustan seda jõge veega, nõnda ma varustan ka sind, et kõik su teenistuse vajadused oleksid kaetud.”

Nii olen ma näinud läbi aastate Jumala imelist kandmist.

Valmistusime kord üheks hiigelsuureks koosolekuks, tegutsedes Somaalia piiri lähistel. Mul oli vahendeid ainult ühe koosoleku pidamiseks. Kuid kui see koosolek oli lõppemas ja me valmistusime liikuma edasi teistesse paikadesse, oli Jumalal meile piisavalt varustust, et pidada järgmist koosolekut. Nii olen ma näinud Jumala varustavat kätt.

Olen näinud sedagi, et Pühal Vaimul on hea huumorimeel. Istusin kord koos oma komiteega, mis koosneb tõeliselt võrratutest Jumala meestest ja naistest.

Olime Nairobis ühes kristlikus ülikoolis ja arutasime meie organisatsiooni Gospel Fire International tulevikku. Neil oli nii palju häid ideid. Meie komiteesse kuulub nii professoreid kui arste, kes jagavad oma nõuandeid. Nad on Püha Vaimu poolt juhitud jumalakartlikud mehed.

Jagades head nõu ja arutledes koos kõigi asjade üle, olin nii liigutatud keenialaste panusest, mida nad jagasid Ida- ja Kesk-Aafrika heaks. Sain neilt palju häid mõtteid, mille kirjutasin üles.

Teel auto juurde mõtlesin, et pean saatma neile SMS’i. Võtsin oma telefoni ja hakkasin kirjutama väga pikka sõnumit, tänades neid võrratute mõtete ja panuse eest, mille nad olid andnud, muutes meie teenistuse just selliseks, nagu see täna on.

Jõudes viimase reani “Jumal õnnistagu teid!”, olin jõudnud kirjutada vaid “Jumal”, ja enne, kui jõudsin lisada “õnnistagu teid”, saatsin juba sõnumi kogemata teele.

Nii jõudis see imeline sõnum kõigi nende usuõdede- ja vendadeni, kus avaldati tänu nende võrratu panuse eest ja kõige lõpus oli “Jumal”.

Olin algul šokis. Vaatasin oma telefoni ja mõtlesin: “Ei ole võimalik! Ma saatsin sõnumi Jumala nimel! Siin on kirjas “Jumal”!”

Olin paanikas ja pidin peaaegu saatma uue sõnumi palumaks vabandust. Kuid Püha Vaim ütles selle peale: “Ei. See oli minu sõnum neile. Mina tahtsin neid tänada ja kasutasin sinu sõrmi selleks, et saata neile hea sõnum.”

Olen mitmeid kordi kogenud Püha Vaimu võimsa kaitsjana. Sattusime kord piirkonda, kus on väga tõsine olukord. Liikusime Keenias ühest kohast teise piirkonnas, kus sageli tulistatakse.

Meie ees liikunud veok sattus täieliku kuulirahe alla. See polnud meie veoauto, aga meie ees liikus kaubaveok, mille esiklaasi tulistati 12 kuuli ja selle juht sai surma. Liikusime läbi selle piirkonna, et viia evangeeliumi teise paika ja pääsesime sealt ilma ühegi kriimuta.

Olen näinud Püha Vaimu kui kaitsjat väga-väga rasketes olukordades kandmas läbi. Jõudsime kord oma sihtkohta ja seadsime lava üles keset linna. Me ei pannud üles oma tavapärast plakatit: “Jeesus tervendab murtud südamed”, sest me ei tahtnud olla liiga provokatiivsed.

Sealse linna elanikkond moodustus 95% moslemitest, mistõttu tahtsime läheneda tasasel moel, seada oma vahendid üles ja jagada imelist evangeeliumi meie Issandast.

Evangeelium koosneb viiest sambast. Ma tooks isegi esile vaid viis sõna.

  1. Armastus.
  2. Kurjus.
  3. Pääste.
  4. Valikuvabadus.
  5. Taastamine.

Maailm, milles elame, on kurjust täis maailm. Me ei pea isegi uudistest kaugemale vaatama, et kuulda erinevatest rünnakutest ja terroriaktidest. Me näeme inimesi kannatamas. Igal pool on palju haigusi, hädasid ja kohutavaid asju. Me elame langenud maailmas.

Jumal aga on valmistanud meile päästetee. Ta saatis oma ainusündinud Poja, alustades suurima päästeoperatsiooniga, mida siin maa peal eales nähtud. Jumal tõi ülima ohvri, saates oma Poja surema meie eest ristil. Jumal on imeline Jumal! Ta tegi seda, sest Ta armastab meid. Ta tuli siia langenud maailma meid päästma.

Samal ajal aga annab Ta kõigile vaba valiku. Kui inimesed võtavad Jeesuse vastu kui oma isikliku Päästja, muutub nende elu täielikult ja nad saavad kogema taastamist.

Armastus, kurjust täis maailm, pääste, valikuvabadus ja taastamine. Olen nii rõõmus selle üle.

Osa inimesi ütleb: “Peter, kuidas sa saad käia sellistes kohtades? Jäta need inimesed rahule! Sa ju surud neile evangeeliumit peale!”

Keegi ei saa suruda kellelegi evangeeliumit peale. Ma olen kui pagar inimeste hulgas, kes söövad toitu, mis pole neile hea. Mina aga pakun neile erilist sorti imelist leiba ja saia, andes neile võimaluse see tasuta vastu võtta. Sest evangeelium on eluleib, mis kuulub kõigile, kes natukenegi usuvad Jeesusesse.

Ma olen näinud Jumala kätt sekkumas ja Püha Vaimu, kes kaitseb, kandes meid läbi ülimalt ohtlikest piirkondadest. Ja kui me siis oleme oma lava ja telgi üles seadnud, on meie käest küsitud: “Mis siin toimub? Kas te olete mingi mobiilside firma?”

Vastasime: “Jaa, meil on teatud sarnasusi mobiilside firmaga, sest see puudutab suhtlemist. Tulge homme ja saate teada, kuidas suhelda Jumalaga.”

Nad olid järgmine päev kõpsti kohal. Me alustame alati Piibli loomisloost, jagades, kuidas Jumal lõi inimese, aga kuidas inimene langes. Ja siis me läheme sealt edasi. Teeme seda tavaliselt kolmes osas –  iga osa kestab 20 minutit, kuni lõpuks jõuame Jeesuseni välja.

Parim nö maandumiskoht Uues Testamendis on muutmise mägi, kus Eelija ja Mooses rääkisid Jeesusega, valmistades Teda ette ülima ohvri toomiseks ristil.

Evangeeliumi jagamine sellisel moel on toonud kaasa imelisi ja hämmastavaid reageeringuid. Tuhanded moslemid regeerivad sellele nii, et annavad oma elu Jeesusele.

Palun kõigil, kes soovivad Jeesust vastu võtta, tõsta oma käe, kus iganes nad ka poleks. Kõik tõstavad oma käed.

Ja siis ma palun korrata enda järel: “Issand Jeesus, ma olen patune. Ma vajan Sind. Ma vajan muutust oma ellu. Tahan uut vaatenurka oma elule. Puhasta mind ja muuda mu süda. Tee minust uus loodu.”

Kõik need suured massid paluvad selle palve kaasa.

On ka neid, kellele ei meeldi see, mida õpetame. Nii on näiteks 3000 kuulaja seas olnud ehk 15 inimest, kes on loopinud meid kividega.

Sõitnud oma autodega sealt ära, on meid loobitud suurte kividega. Hämmastaval kom­bel aga pole me autodel olnud ühtki kriimu. Isegi siis, kui visatud kivid on olnud suured ja rasked, mis pidanuksid põhjustama autodele igasugu vigastusi – kuid ei ühtki mõlki ega kriimu. Jumal kaitseb meid läbi oma võimsa Püha Vaimu.

Üks võrratu asi Püha Vaimu juures on veel see, et Ta varustab meid keset vaimset sõjapidamist. Efeslastele 6:12 on öeldud: “Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.”

See on miski, mis näib Euroopa usklike õpetuses ja arusaamades olevat kaduma läinud. Me oleme kaotanud arusaama nähtamatust, et see nähtamatu maailm püüab takistada Jumala töö teostamist.

Me teame, et saatanal on oma hierarhia. Tema on selle tipus ja tema all on talle alluvad võimud ning väed. See on kui püramiid, mis koosneb erinevatest üksustest – sh inimestest, kes tegutsevad selle nimel, et pimeduse riik läheks edasi.

Püha Vaimu puhul aga on see nii imeline, et Püha Vaim on otseühenduses kõigi Jumala lastega, ka sinu ja minuga, kui vaid avame end Tema juhtimisele. Siis on meil otseühendus Temaga ja me kuuleme Ta sõnu.

Jumala Sõnas on öeldud: “Minu lambad kuulevad minu häält.” On imeline olla Püha Vaimuga ühes paadis ja teha Temaga koostööd ka misjonipõldudel üle maailma.

Roomlastele 8:37 ütleb: “Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.”

Oleme näinud oma palvete tulemusena, kuidas inimesed võtavad Jeesuse vastu. Meil on meeskondi, kes lähevad vahel mitu kuud enne meid, et kõike ette valmistada. Püha Vaim korraldab seda vahel isegi ilma meie sekkumiseta.

Ta saadab mõne meeskonna kas Nairobist või mujalt kogudusest, kes lihtsalt kogeb Püha Vaimu õhutust minna mingisse väga raskesse piirkonda ja palvetada ning paastuda seal.

Nad lihtsalt palvetavad ja paastuvad, minnes seejärel tagasi koju. Nad paluvad, et taevad avaneksid ja evangelisatsioon saaks toimuda, et palju inimesi leiaksid Jeesuse.

Seejärel, näiteks kuus kuud hiljem, räägib Jumal meie südamesse ja läkitab meid samasse piirkonda, kus taevad on avatud, sest sellele on eelnenud rohkelt palveid.

Kohale jõudes tajume algul vahel siiski teatud pingeid ja raskusi, kuid niipea, kui hakkame kuulutama evangeeliumi Jeesusest…

Evangeelium pole mõeldud vaid inimsüdame ja inimkõrva jaoks, aga see on mõeldud ka nähtamatu vaimse maailma jaoks. Kuulutades, et Jeesus on Issand, juhtub midagi võimsat ka nähtamatus sfääris ja me hakkame nägema asju, mida me pole kunagi varem näinud. Me näeme imesid.

Olen näinud paljusid kurte kõrvu ja pimedaid silmi avanemas. Näinud lausa uskumatuid imesid. Näinud otsekui tulvavete valla pääsemist ja inimesed on leidnud abi ning lahenduse tänu Jumala väele.

Olime kohas, kus polnud poolteist aastat sadanud. See oli 2009. aastal. Inimesed olid meeleheitel. Neil oli veel ainult üks töötav kaev. Kõik teised kaevud olid juba ammu kuivad. Inimesed seisid vee saamiseks järjekorras nagu meiegi.

Tõeliselt raske olukord. Loomad surid pidevalt. Igal pool vedelesid loomade korjused, sest keegi polnud neid ära koristanud. Olukord oli väga halb.

Samas oli meie üle avatud taevas, kui me evangeeliumi kuulutasime, ja ma mõistsin, et see oli aeg suurteks imedeks.

Ütlesin kokku tulnud rahvale, kellest 95% olid moslemid: “Tõstke kõik oma käed ja me palume koos Jeesust, et Ta saadaks meile vihma.”

Taevas polnud ühtainustki pilve. Kuid nad tõstsid oma käed ja palusid minu järel. Palusime, et Jeesus saadaks vihma.

Teate, mis juhtus? Me lõpetasime oma õhtuse teenistuse ja järgmisel hommikul kell 4 hakkas sadama. Paiga üle kogunesid suured ja paksud pilved ning kellelgi polnud aimu, kust need tulid. Korraga aga kallas vihma kui oavarrest.

Mulle öeldi hiljem, et vihma sadas lakkamata 3 nädalat. Vihma muudkui kallas ja siis see liikus edasi teise linna, mis asus 100 km kaugusel. Me pidime minema sinna linna teenistusi pidama ja kui sinna jõudsime, oli kogu linn vete tulvas.

See oli võimas ime ja paljud moslemid ütlesid: “Neil kristlastel on võimsad palved.”

Kuid küsimus pole meie palvetes, vaid Jeesuses ja Püha Vaimu töös. Kui me seda mõistame, sünnivad suured ja võimsad asjad.

Püha Vaim juhib ja korraldab misjonitöös kõike juba pikka aega ette. Olen nii õnnistatud koostöö võimalusest kahe soomlasega – Pertti ja Ilkkaga. See oli tõeline õnnistus töötada koos nendega Ugandas.

Külastasime Põhja-Ugan­dat, mida Pertti ja Ilkka tundsid palju paremini kui mina. Olime nendega kui üks meeskond ja ma näen selle taga Püha Vaimu tööd. Jätkame tulevikuski väga rasketesse piirkondadesse tungimist.

Pertti, Ilkka, Leena ja Heidi on imelised inimesed Soomest, kes on teinud Uganda heaks nii palju.

Püha Vaim on püha ja puhas. Olen näinud, kuidas Ta on puhastanud meie teenistust. Palvestasime kord üheskoos võrratu keenialaste meeskonnaga ja Püha Vaim näitas mulle palve ajal värviplekiga valget anumat, mille seest tõusis mustust pinnale.

Sain aru, et peame end puhastama. Ütlesin, et peame seadma oma asjad korda Jumala ees. Siis tuli mitmeid ülestunnistusi ja inimesed said muudetud.

Püha Vaim saab aidata meid olukorras, kus oleme. Võibolla tunned end väsinuna ja nö viimse vindi peal. Tunned, et sa lihtsalt ei jaksa enam.

Jesaja 40:29-31 on öeldud: “Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.”

Tahan julgustada sind täna ja öelda, et võid usaldada oma elu Jumala hoolde ja lasta Pühal Vaimul muuta end, kui Ta tuleb oma väega.

Isa, ma tänan Sind Jeesuse nimel kõigi võrratute inimeste eest, kes meid just praegu vaatavad. Palun, et tuleksid oma väega ja annaksid jõudu neile, kes on nõrgad. Puuduta neid oma värske Püha Vaimu puudutusega just seal, kus nad on ja seda sõnumit kuulevad. Saagu Sinu nimi austatud! Täname Sind, Jeesus.

Tänu Sulle töö eest, millega oled alustanud igaühe meie südames. Kui anname oma elu Jeesusele, saame kogeda sündmusi, mida pole eales varem kogenud.

Aitäh Sulle Jeesuse nimel, aamen.

 

TV7 arhiivist

 

Kommenteeri