Skip to main content

Taevane Isa, vaata armus meie rahva peale. Oled selle loo-nud ja armastad seda. Sina näed, et see on suurimas ohus. Seetõttu palvetame Sinu poole: Issand, aita meid hädas ja ära lase meil hukkuda. Kingi pöördumine patu ja ülekohtu tee-delt, mis viivad meie rahva hävingusse. Issand, ole meile armuline!

Issand Jeesus Kristus, ilma Sinuta oleme jõuetud hävitava-te jõudude vastu, mis voogavad üle meie rahva ja mürgitavad seda. Seetõttu kiitleme Sinu võidust kurjuse vaimuvaldade vastu, mille mõjutused on igal päeval sõnas ja pildis avalikult nähtavad. Issand, Sina oled Kolgata ristil võitnud pimeduse väed. Need peavad taganema ka täna, kuna me ülistame Sinu nime nende üle. Sellesse me usume, sest Sina võid ka meie ajal kaitsta inimesi saatanliku eksituse eest. Issand, ole meile armuline!

Aita meid Püha Vaimu kaudu asuda oma elus võitlusesse patu vastu ja pidama vastu kuni lõpuni. Tee meid meie rahva keskel tunnusmärgiks Sinu päästvast armust. Täida meid oma armastusega, nii et saame sõnakuulelikuks Sinu käsku-dele. Sinu armastus olgu meis see jõud, mis võidab pimeduse meelavallad meie rahva keskel.
Issand Jeesus Kristus, kõik me suudame Sinu kaudu, sellesse me usume. Ole meile armuline. Aamen.

KYÖSTI KALLIO
Soome presidendi palve 1939. aastal
lauluna:

Kommenteeri