Skip to main content

Kohtume Jeesusega paasapühal tema viimaste sõnade kaudu, sõnade, mis ta lausus ristil sureva inimesena, peatselt ülestõusva Jumalana. Soovin, et võtad endale selle hetke ja vabastad ennast oma tegemistest ja tänase päeva mõtetest. Võta endale hea asend, et rahuneda jasea ennast kuulama, nii et sul on mugav olla. Valmistu kuulama, võtma vastu.

Seitse sõna ristilt. Kolmas sõna Johannese evangeeliumi peatükist 19:26-27: „Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: „Naine, vaata, see on su poeg!”

Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaata, see on su ema!” Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde.”

Viimase ülesandena hoo­litses Jeesus oma maise perekonna eest, kurvastava ema ja sõbra eest. Ta delegeeris tähtsa ülesande korraldamaks peresuhted uueks. See on väga puudutav Jeesuse peredünaamika.

Kui Maarjale ennustati, kui Jeesus oli veel laps, et tema südamest käib mõõk läbi, võidi mõelda sündmust, kui ema Maarja vaatab pealt oma lapse hukkamist, olukorda, kus ülekohus on nii metsik, et süda rebeneb. Kui oma laps kannatab, on isemoodi valus seda pealt vaadata. Kuidas vanemana tahetakse teha kõik, et laps ei peaks kannatama. Vanemana võtaks valu meelsamini enesele, kuid ei saa.

Sellel traagilisel tunnil, tunnil, kus mõõk läheb südamest läbi, teatab Jeesus imelise lahenduse. Ta vahetab osad ja annab esmasündinud poja rolli teisele, oma sõbrale. Ta korraldab peresuhted nii, et see teenib tema ema huve, kelle südant just sealsamas läbistatakse.

Maarja ei palunud endale midagi ega suutnud või osanud leida oma valule mingit kergendust või lahendust. Kuid imelisel viisil, Jeesuse viisil, saab ema Maarja reaalse hoolekande kogu ülejäänud eluks. Sõber sai endale ema.

Võibolla polnud tema elus olnud head emasuhet ja kui targa ema saab see jünger endale, lausa ikoonilise ema.

„Naine, vaata, see on su poeg!” Ja jüngrile: „Vaata, see on su ema!” Ja sinule: „Kui tahes valus ka poleks, milline ülijõud või löögid tabavad otse südamesse.” Kas Jeesus ei ütle ka sinule: „Olen siin ja minu võimuses on kanda sinu eest hoolt.”

Samas Jeesus täpsustab ja laiendab reaalselt seda, kes on tema perekond, kelle eest ta kannab hoolt. Ühel viisil meie kõik, Jumala lapsed, kõik kes soovivad kuuluda temale ja olla tema mõjualas, oleme tema perekond. Ta ilmutab ennast meile kõigile kui vend, Inimese Poeg.

Luuka evangeeliumi 8. peatükis oli Jeesus juba öelnud: „Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema.”

Samas ta teab, et me alati ei tee tema sõna järgi, meie teod ei taba sugugi alati naelapead. Ta teab seda. See on taoline normaalne inimlik pereelu.

Jumalal võib olla imelisi lahendusi. Tema lohutus ja hoolekanne võivad meid üllatada. Tema kannab hoolt oma pere eest. On hea olla sellest teadlik just ebakindlatel aegadel.

Mida võib see tähendada sulle täna? Missugust hoolekannet, kaitset või kindlust vajad sina või sinu pere?

Võib olla meenub raskeid olukordi, millest välja tulemine on tõeliselt täbar. Kuidagi imeliselt tulid toime. Hiljem võid üllatuda ja märgata, kuidas kuidagi pääsesid edasi, ega oska seda kuidagi selgitada.

Jeesus kannab hoolt oma pere eest. Jeesus kannab hoolt sinu eest, ka rasketel aegadel.

Jeesuse kolmas sõna ristilt. Ta ütles emale: „„Naine, vaata, see on su poeg!”

Seejärel ütles ta oma jüngrile: „Vaata, see on su ema!” Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde.” Aamen.

ERIKA KUUSILINNA

Kommenteeri