Skip to main content

Kohtame ja kuulame Jeesust paasapühal. Tema viimasena öeldud sõnu ristilt. Mis on tema viimased sõnumid sureva inimesena, kes kohe tõuseb surnuist, kes on Jumal?

Inimene on suremas ja keegi lähedastest on tema kõrval elu viimastel hetkedel. Sageli on sellisel suhtlemisel, nendel sõnadel, mõtetel ja kavatsustel, mida kogetakse viimastel hetkedel, eriliselt tähenduslik mõju.

Kui soovitakse surma lähenedes veel midagi öelda, kuulda ja vahendada. See on pingestatud olemine, väheste liigutustega. Siiski pressi­takse või pigistatakse sellest välja midagi olulist.

Kui loeme Piiblist Jeesuse viimastest hetkedest, näib tema kõne olevat suunatud rohkem kohalviibijatele, kuid tema sõnad kanduvad läbi aja meieni, sageli tabades meid. Tema sõnum püsib üle aja ja temal on midagi öelda meile kuni viimase hingetõmbeni.

Oleme risti juures ootel, kuulamas esimest sõna seitsmest sõnast ristil.

Jeesus on ristil keset kurjategijaid ja ta palub Isa Lk 23:34: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”

Ta palub andestamist. Ta pingutab füüsiliselt maa peal kogu kehalise jõuga. Anna neile andeks, sest nad tegelikult ei mõista, milles on küsimus.

Siis kui me veel ei mõista ega kahetse oma valesid asju, on Jeesus juba korraldamas teed andestusele. Andestuse mõõtmed on antud olukorras juba üsna laialdaselt piiritletud. Või oled elu jooksul teinud midagi kohutavamat, ebaõiglasemat, kui sind päästma tulnud Jumala jõhker tapmine?

Nii suure andestuse mõõdu juures, nii suure südamega üha kannatava Jeesuse kõrval, kuuldes seda just praegu: anna neile andeks.

Kas see ei kõneta meid isiklikult, nii et see haarab ka sind ja mind?

Isa anna neile andeks, anna meile andeks, loetlemata seda, kes mida tegi, mida keegi tegi või kellele.

Kui sa hetkeks puhkaksid selles Jeesuse andestuses! Las tema palve tähendada ka sind, nii et tema sõnad haaravad ka sinu, nii et see andestuse ja armu kõike kattev kuub asetatakse sinugi õlgadele, kuna nii ütleb Jeesus Kristus ristilt.

Mida see võib täna sinus äratada? Milliseid tundeid või mõtteid tõuseb meelde?

Ilmselt mitte kergeid, võibolla hämmingut ja kõrvalseismist, mässamist, kahtlusi.

Kuidas see mõjutas kohalviibijaid, sõdureid ja Jeesuse ema. Kas põhjustas ärritust või liigutust? Igal juhul oli see radikaalne andestus, mis ei jäta kedagi külmaks või hoolimatuks.

Minu palve sellel paaspühal on, et kõige ebameeldivamatele tunnetele vaatamata ilmneks andestuse vastuvõtmise kogemus. Et võiksid tunnistada end kuuluvat isiklikult andestuse saanute hulka, et Jeesus räägib siin ka sinust. Et koos andestusega puhkeks meis tänulikkus.

Võibolla meenuvad üksikud olukorrad, kus elus on olnud liiga raske andestada. Meenub olukordi, kus on täielikult õigustatud soov kätte maksta, kui sinu või su lähedaste vastu on eksitud kõvasti ja armutult.

Jeesus palub: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”

Jeesus näeb inimest täpselt sellisena, milline ta on, millised oleme meie. Ta näeb mõjutajaid ja ohvreid ja kõiki nende vahepealseid, iga ini­mese sisemust samasugusel viisil. Ta näeb kaugemale ja sügavamale kui meie. Ta näeb kõiki kohatud olukordi, kõiki vale ja ebaõigluse hetki. Ta on isiklikult kohtunud karjuva ülekohtuga.

Jeesus ei õpeta andestamist ristilt variserlikult. Ta ei ilusta andestamist, nagu oleks see nii ilus ja kena: endal ülikond seljas ja mikrofoni rääkides. Ta on alasti ja katteta, tal on rääkides valus. See õpetus ei tule ülevalt alla, vaid alt ja mõjutatuna oma eeskuju kaudu, väheste žestidega ja mõne sõnaga.

Ta õpetab ja näitab seda, mis on meile nii raske.

Ta räägib andestusest Isaga. Ka meie võime teha nii ja saada andestuse Jumalalt. Andestus on koostöö Isa Jumalaga.

Isa anna andeks neile, kes on mind valesti kohelnud, sest nad ei tea, mida nad teevad. Kuid Isa, Sina tead, tänu selle eest. Anna mulle jõudu andeks anda, minus seda ei ole.

Ja vastupidiselt: Isa anna minule andeks, sest ma ei mõistnud ega osanud siis teisiti, ei suutnud muud, panin mööda ja eksin ka edaspidi.

Jeesus palub Isalt andestust meile, mõistmatutele ja andestamatutele. Tema valmistab teed oma ohvriga. Tema on andestuse alustaja ja teostaja, allikas ja väeküllus.

Jeesuse seitse sõna ristilt, esimene sõna: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”

ERIKA KUUSILINNA

Kommenteeri