Skip to main content

„Kuid mul on pisut sinu vastu: sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema Iisraeli laste ette püünispaela: sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama.”

Ilm 2:14

 

Probleemid ei lahene, kui nendest vaikime. Jeesus nägi Pergamoni koguduses suurt eksitust, millesse tuli sekkuda. Pattu tuli nimetada õige nimega, seda tuli tunnistada ja seejärel kõrvaldada meeleparanduse ja verespesemise kaudu.

Nimetatud koguduses pesitsev vaimulik patt oli Bileami õpetus, mis põhjustas surmavat hävingut koguduse keskel. Tuli sekkuda õigeaegselt. Jumala taevast vaadati sellele patule tuliste silmadega. See pidi saama hävitatud enne, kui see hävitab koguduse.

Kardan väga, et täna, lõpuaegadel, on see Bileami õpetus veel suurem mädapaise Soome Siionis, kui keegi oskab isegi aimata. Sellest eriti ei räägita. Sellest ei jutlustata ega hoiatata selle eest avalikult. Minu palve on, et Jumala sõna saaks avada selle mädapaise ja tervendada selle enne, kui on liiga hilja.

 

Bileami eksitus

 

Juuda kiri, Peetruse teine kiri ja Ilmutuse raamat mainivad seda sündmust, mis sai alguse 4. Moosese raamatus. Iisraeli rahvas oli asunud teekonnale paasatalle vere toetusel. Vaenlased ei suutnud seista selle rahva ees, kuna Issand oli sellega. Iisrael võitis iga vaenlase, kes jäi selle teele.

Kui Moabi kuningas Baalak kuulis, et Iisrael on lähenemas tema maadele, oli ta paanikas. Ta pidi selle rahva hävitama mis tahes viisil.

Nii pani Moab kõik mängu. Ta kutsus Midjanimaalt Bi­leami, teadja, kes nägi Kõigekõrgema nägemusi. Baalak pakkus Bileamile suure summa, kui see neab Iisraeli. Nad tõusid koos mäele ja vaatasid orus leeris oleva Jumala rahva võimsust. Siis Bileam kinnitas Baalakile, et seda rahvast ei saa needa. See on Issanda rahvas ja tema õnnistus on selle üle. Seda on võimatu needa, kuna Jumal on selle keskel. Ükski needus ei ole edukas selle vastu.

Baalak pettus, kuid Bileam oli kaval mees. Ta andis leti alt Baalakile ühe saatanliku nõuande. Ta õpetas Baalakit seadma lõksu Iisraeli meestele. Just meestele. Kõige tugevamatele ja vägevamatele meestele. Bileam soovitas Baalakil saata hooruslikke naisi Iisraeli leeri. Siis Jumala õnnistus eemalduks iseenesest rahva pealt ja õnnistuse asemel tuleks kohus.

Baalak tegi nii nagu Bileam õpetas. Nii eksitati Iisraeli rahva noored mehed Bileami lihaliku õpetusega Jumala tahtest välja. Nad langesid hoorusesse võõra rahva naistega. Selle tagajärjel eemaldus Jumala õnnistus rahva pealt ja see jäi nõrgaks, kuna Issand enam ei õnnistanud seda.

 

Pastorite eksitus

 

„Nende silmad on täis abielurikkumist ning neil ei saa kunagi patust küllalt… Nad on loobunud otseteest ja eksinud ära, järgides teed, mida läks Beori poeg Bileam… kes, tõotades teistele vabadust, on ise kaduvuse orjad; sest kellele on keegi alistatud, selle orjaks ta on saanud. Nendele on tulnud kätte see, mida tõeline vanasõna ütleb: „Koer pöördub tagasi oma okse juurde” ja „Pestud emis läheb porisse püherdama.”” (2Pt 2:14,15,19,22).

Nüüd palun sul keskenduda ja jääda hetkeks vaikseks oma südames. Peatume ja kuulame, mida Jumala sõna ütleb. Bileami eksitus tegut­ses edasi ka Uue testamendi ajal ja täna mõjub see võibolla võimsamalt kui kunagi varem.

Peetrus kirjutab prohvetlikus vaimus, et selle eksituse mõju all olijate silmad on täis hoorust. See ei ole tingimata füüsiline, bordellides toimuv hoorus. Küsimus on silmapatus, mis rüvetab ja haarab mehe südame.

Täna arvatakse, et see patt puudutab eriti neid, kes tõotavad teistele evangeeliumi vabadust. See on niisiis pastorite, evangelistide, koguduse vanemate ja sõnakuulutajate eksitus; nende, kes peaksid olema Jumala vahendajad, aitamaks inimesi vabadusse patuahelatest. Bileami eksitus öeldakse olevat just paljude nende probleem.

Piibel kinnitab, et nad ise on kaduvuse orjad, kuigi lubavad vabadust teistele. Nad on Bileami eksituse poolt võidetud. Nad on saanud hooruspatu orjadeks, kuigi nad ei ole käinud bordellis.

„Nende silmad on täis abielurikkumist ning neil ei saa kunagi patust küllalt…”

Nii sõna ilmutab. Need endised Jumala teenijad on saanud küllastamatuks hooruspatu suhtes. Neid talutatakse nagu härga nööri otsas. Ent nad pole enam nööri otsas, vaid patu orjad.

 

Soome Siion

 

Kurat on näinud Soome Siioni võidukäiku aastakümnete jooksul. Ärkamisliikumised on võitnud tugevate Jumala meeste ja naiste kaudu kuradi omandit Jumala aitadesse. Näe nüüd vaimusilmadega, kuidas kurat on vihane nagu Baalak koos Bileamiga mäel, kui nad vaatavad võidukat Jumala rahvast. Kurat tahtis needa Soome Siionit, kuid ei suutnud seda. See rahvas on Jeesuse vere kaitse all olev rahvas, kelle keskel Issand ise elab ja tegutseb.

Kuna kurat pole suutnud needa Soome Siionit, on ta pununud aastatuhandeid vana eksituse kaasaegsemasse vormi. Ta näeb Jumala teenijate taskus olevaid nutitelefone ja töölaual olevaid läpakaid. Need on tänapäeva bordellid. Nende kaudu pääseb iga Jumala mees oma privaatsesse bordelli mõne sekundiga, kui vaid tahab.

Ma ei näita kellelegi sõrmega, kuid uuringute järgi isegi 60-75% (alla 70 a) kristlastest meestest vaatab aegajalt pornot. Ühte pastorit keelati rääkimast pornost Jumala sulaste konverentsil, kuna teatakse nii paljusid olevat selles sõltuvuses.

Rääkides kristlastega olen märganud, et porno on ilmselt suurim probleem paljude kristlastest meeste elus. Probleem ei ole uus, kuid väga mitmekesine ja laiaulatuslik digitehnoloogia arengu tõttu.

Küsin nüüd sinult: millal oled viimati kuulnud kantslis tõustavat Bileami eksituse vastu? Kas oled kunagi kuulanud jutlust pornopatu vastu?

David Wilkerson hoiatas tugevalt selle patu eest, kuid täna räägitakse minu arvates sellest liiga vähe, eriti kui mõelda probleemi laiaulatuslikkusele ja sügavusele.  Ei oska öelda, miks on sellest saanud peaaegu tabuteema.

Põhjuseid võib üksnes oletada, kuid kardan, et nii paljud Jumala teenijad on pornost haaratud, et neil endil on sellest raske rääkida. Sageli peitub tabu taga kogukonna suur probleem. Selle all mõtlen kogu Soome ristirahvast, mitte mingit osa sellest.

 

Põgenemine

 

„Põgenege kõlvatuse eest!” (1Kr 6:18).

„Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust!” (1Tm 6:11).

„Põgene noorusea himude eest! Taotle õiglust…” (2Tm 2:22).

Sama mees, kes rääkis nii kaunilt kasvamisest, ülestõusmise mõjust ja Jeesuse vere väest, andis kogudusele ja noorele pastorile Timoteosele käsu: „Põgene kõlvatuse eest!”

Kas Paulus oli seda tehes käsumeelne? Ei. See oli praktiline juhend laiskuse asemel.

Kui maja on tules, peame põgenema tagavara väljapääsu kaudu. Tulekahju sireen, evakuatsiooniplaan ja muud sildid on kasutud, kui me ei tõuse diivanilt, et liikuda. Kuigi turvanõuded oleksid esmaklassilised, jääme leekidesse ja põleme nendes, kui me ise ei põgene aegsasti tulekahju eest.

Kas Jeesuse veres ja ülestõusmisväes ei ole väge vabastada meest porno ahelatest? Seal kus Uue testamendi arm vabastab inimese patuahelatest, on paljud lootnud valearmu peale, mis jätab mehe porno ahelatesse. Kas pornovägi on suurem kui Jeesuse vägi? Kus on viga, kui vabadus alati ei tule? Viga on selles, et me ei põgene porno eest.

Toon sulle mõne näite. Keegi soome pereisa tuli esimest korda elus patutunnetusele ja vabanes pornost koheselt. Ta oli alati arvanud enese olevat usus, kuigi oli pornograafia ori. Nüüd ta mõistis, et ta peab tegema tõelise meeleparanduse ja eralduma sellest patust. Ta kuulis esimest korda naha vahele tungivat kuulutust meeleparandusest ja murdus Issanda ees. Ta mõistis, et pornoga mängimine peab lõppema, või muidu ta ise hukkub. Samal hetkel, kui ta tegi meeleparanduse, kärbusid patuahelad Jeesuse veristes haavades. Siis sai pereisa ennekogematu vaba­nemise. Tagantjärele ta tõlgendas nii, et omandas uuestisündimise kui kogemuse alles siis.

Keegi mees põgenes porno eest, kui viis läpaka metsa ja tulistas seda jahipüssist. Sellest hetkest alates oli ta vaba.

Üks mees vabanes pornost, kui oli vahetanud telefoni ja sulgenud selles netiühenduse.

Jeesus saab tõeliselt vabastajaks, kui oleme valmis tegema radikaalseid muudatusi ja kanname meeleparandusele kohaseid vilju. Küsimus ei ole käsumeelsuses, vaid sillapeade põletamises ja tagaukse sulgemises.

 

Lõpuks

 

Kardan, et üks põhjus Jumala väe puudumiseks koguduses on see, et nii paljud vastutuse kandjad on pidevalt võitlusväljal pornograafiaga, Bileami eksitusega. Nende vaimulikud ja vaimsed jõuvarud kahanevad süüdistava südametunnistuse ja süütunde all.

Nad loodavad armule, mis ei vabasta patust, vaid üksnes katab seda. Keegi mees rääkis mulle, et tema probleem porno suhtes oli valearm, mille kaitse alla sai alati pöörduda. See otsekui andis talle näiliselt loa jätkata patus.

See ei ole siiski Jumala arm. Jumala arm ei jäta kunagi inimest rüveduse meelevalda ega patu orjaks. Loe Rooma 6. peatükki hoolikalt. Patt ei tohi valitseda armu all olijat (6:14jj). Kui mees on patuahelates aastaid ja aastakümneid, siis kus on viga? Kindlasti mitte Jumalas ega Jeesuse väes.

Kardan, et ühel päeval on põrgus lugematu hulk inimesi, kes arvasid enese olevat üksnes nõrgad, kuid olid tegelikult patu orjad ja patu poolt võidetud. Patt hukutab inimese reaalselt. Piibli kaks viimast peatükki hoiatavad selle eest. Taevaväravatest ei lähe sisse midagi ebapüha või rüvedat.

Palume ärkamist, kuid esmalt peab Issanda templi puhastama kõigest valest. Kui Jeesus ratsutas Jeruusalemma, pidi ta esmalt ajama templist välja kõik, mis sinna ei kuulunud. Alles siis tõusis esile Kolgata, ülestõusmine ja nelipüha.

Me palume ärkamist. See on õige. Kuid Jeesus tahaks esmalt puhastada koguduse. Selleks peab ta puudutama selles olevat pattu. Alles siis, kui elava vee jõgede kanalid on vabastatud, saavad veed voolata templist välja maailma.

Patuorja tegelik muutus algab sellest, et ta tunneb õudust oma olukorra pärast, saab põletava patutunnetuse ja murdub Jeesuse ees. Patutunnetus ei ole sama kui masendus pärast langust või süütunne. Laitmine suunab jälgede varjamise teele, nii nagu tegi Taavet. Patutunnetus ajendab inimese sellisele meeleparandusele, et põgenetakse patu eest kogu jõust, kuni oht on möödas ja süda kaugel sellest, mis hävitab ja hukutab hinge.

Jeesus saavutas meie himude ja patu vastu täieliku võidu Kolgatal. Kogu vägi lähtub temalt. Ära siis mõtle Jeesusest üksnes Päästjana, kes vabastab põrgust. Ta on Päästja, kes vabastab patust. Seda tõotab Piibel (Mt 1:21).

Kuid vägi elada püha elu on tõotatud sellele, kes lõpetab mängimise ja põgeneb selle eest, mis teda kinni hoiab. Seda nimetatakse Piiblis meeleparanduseks.

Palun sul olla aus enda suhtes. Kas oled nimetatud patu suhtes orjastatud või vaba? Kas oled viimasel ajal flirtinud hooruslike piltide või videoga internetis? Ole aus iseenda suhtes ja tee õigeaegselt põhjalik meeleuuendus ehk meeleparandus, kui selleks on vajadus. Sellest võib sõltuda sinu elu, koguduse ja isegi Siioni tulevik. Ja mis kaalukaim, sellest võib sõltuda sinu igavikuline saatus. Pole midagi kohutavamat, kui ärgata kord põrgus teadmisega, et olid patu ori, kuigi arvasid, et oled lihtsalt nõrk.

Kas Jeesus on vabastanud sinu pattudest? Selles on küsimus. On hea vahel peatuda ja unustada eilsed võidud ja õnnistused. Aegajalt peab eneselt küsima: kas oman täna ikka veel Jeesuse kingitud vabadust patuahelatest? Selline on valvamine lõpuaegadel.

Põgene siis hooruse eest Jeesuse sülle. Tema on Päästja. Tema saab ja tahab purustada kõik ahelad. Temal on meelevald, vägi ja au! Aamen.

 

TIMO LINDROOS

Kommenteeri