Skip to main content

Tervitusi parlamendist, kus tehakse palju suurepäraseid palveid. Palve jätkub parlamendis mitmetahulisena.

Tänu teie palvete eest. Paljud on öelnud, et nad palvetavad parlamendi eest. See maa ei saa hakkama ilma palveta, kuigi ta ise ei mõista seda.

Parlamendis on tavaks teha sünnipäeva puhul pidulikke kingitusi. Kui eelmisel hooajal täitus mul 60 eluaastat, seisin ma spiikeri tööruumis koos spiikerite koguga.

Kingituseks minule oli kaunis vaas. Spiiker Paula Risikko alustas õnnitluskõnet jutustusega: „Antero, kui mina olin veel väikene, käisin ma lasteaias, kus oli väike poiss, kes sõitis käruga ringi ja hüüdis: „Nüüd on vaim peal.”

Ta lehvitas ja kordas alatasa: „Nüüd on vaim peal.”

Paula pidas pausi ja ütles: „Antero, see sobib sinu kohta. Nüüd on vaim peal.” Ja jätkas pärast pausi: „Selle sõna igas tähenduses.”

Minu palve on olnud täna: „Oh, kui Vaim oleks peal! Kui saaks öelda Vaimus ühe sellise sõna, millel oleks mägesid siirdav vägi, siis ei oleks see paha õhtu. See nõuab palju usupalvet, kuid ma usun Paula Risikkot, kes ütles: „Nüüd on vaim peal.”

Sellele loodame. Palvetame hetkeks.

Tänu Taevaisa, et saame sirutada oma elu ja südamed Sinu ette ja tänada selle eest, et ei ole sekundit ega päeva, mis ei oleks täielikult Sinu teada. Oled meid kokku kogunud täna, sest Sinul on meile midagi öelda.

Palume, et sõnad, mis räägitakse sellel õhtul, kan­naksid meid päevi, nädalaid ja aastaid sellises väes, et me kõik kogeme: „Nüüd on Vaim peal.”

Meid on kutsutud ja seatud selle ülesande jaoks, milles me oleme. Tänu, Issand, et saame siin olla Sinu nimes. Aamen.

Mõtlesin rääkida igavikuks valmistumisest. Vaatasin olümpiavõistluste reportaaži ühe tuntud Ameerika jooksja treeningul enne võistlusi.

Reporter küsib: „Oli hea jooks, millised on sinu eesmärgid?”

Talent vastas: „Minul on üks eesmärk: võita kuldmedal.”

Üksainus eesmärk. Toimetaja on veidi hämmingus ja küsib uuesti: „See on hea eesmärk, aga mida sa tegelikult taotled?”

„Minul on ainult üks eesmärk, kuldmedal.”

Ta võitiski kulla. Ta oli eesmärgiteadlik.

Ma kirjutasin selle jutu üles, sest Püha Vaim hakkas mulle rääkima: „No nii, lähenevad evangelismipäevad, mis on sinu eesmärk?”

Minul on täna üks eesmärk ja see on näha sind taevas. Pole ju paha.

Jeesus Kristus on öelnud, et ta läheb meile taevasse aset valmistama. See oli parim, mida ta võis mõelda, pidades silmas sind. Ta läks valmistama sinule kohta taevas.

Kas sa oled kunagi mõelnud, et sul on taevas oma paik?

Mina soovin, et minu toas oleks mingi kohvikeetja, mugav voodi, mille all on salajane grill ning oma väike külmkapp. Ka see võiks olla veidi varjatud, kuna muidu võib keegi teine saada sellest innustust. Taevas ei sobi ju öelda „ei”. Kuna seal ei ole isekat patust loomust, tuleb kõik grillvorstid jagada teistega.

Kuid koht on valmistatud. Küsimus on, kas sina oled ennast valmistanud igaviku jaoks?

Soovin jätta kaks mõtet sinu südamele kaalutlemiseks. Esimene on see, et Jumala tahtes omab inimene parimat.

Ütleme koos: Jumala tahtes omab inimene parimat.

Selle eesmärgi jaoks on Jumal juba emaüsas sellel hetkel, kui viljastumine toimus, asetanud sinusse Jumala sisu, tahte ja eesmärgi.

Igaüks meist kannab endas Jumala tahet ja eesmärki, mis on meis kas passiivsena või aktiivsena. Uuestisündimises saab Jumala tahe aktiivseks ja hakkab juhtima sinu elu Jumala jälgedes.

Teine suur asjaolu on see, et Jumala läheduses inimene õitseb.

Oled sa mõelnud elule, mis saab olla õitsev ja särav, nii et kui koidab viimane hetk ja sa heidad viimast korda voodisse, siis tõuseb südamest laul: „Oli see vast hea reis!” See on rahulolu koos jumalakartusega.

Hea sõber, sinule on taevas valmistatud oma koht. Mõtle sellele, et see ootab sind seal.

Iga inimene on loodud täitma Jumala tahet ja eesmärki. Kui mina sündisin maailma, siis oli minu ema eriti raskel kujul vähihaige. Sündisin väga raskes olukorras ja oli suur oht, et me mõlemad kaotame elu sünnituse käigus. Ometi jäime Jumala suure ettehoole tõttu mõlemad ellu.

Pidin juba väiksena ema haiguse tõttu viibima lastekodus ja olin seal peaaegu seitse esimest eluaastat. Selle lastekodu juhataja oli tuntud eestpalvetaja.

Näis küll veidi ebaõnnestumisena, kuid see polnud halb algus. Laps, kes oli mitme arsti järelvalve all sündinud Savonlinna keskhaiglas, veeres koos emaga kiirabiautos kaks tundi hiljem Helsingi suunas.

See näis ebaõnnestumisena, kuid see oli parim võimalik algus, kuna mind asetati palvetavatele kätele. Mõtle, palvetavatele kätele, kuna Jumal nägi, et 63 aastat hiljem on Seinajoel evangelistide päevad ja keegi siin peab kuulma, et palve kannab.

Keegi peab kuulma mõtet sellest, et sinu nimele on broneeritud lahe ühe- või kahetoaline, või lausa loss taevas, mis on sinu elupaik.

Jh 3:16: Sest nõnda on Jumala maailma armastanud, et ta andis ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks…

Kallid sõbrad, Jumala plaan on kaheldamatult selge, et ükski ei hukkuks. Minul on ainult üks eesmärk: veeta igavik koos sinuga.

Kui oli kulunud 12 aastat sündimisest, sattusin, (just see on sobiv väljend) vabakiriku laagrisse Santalasse, kuna enne seda suurepärane inimene, Aila Kotkavuori, tuli meie ukse taha, helistas kella ja küsis:

„Kas Antero tohib tulla koguduse laagrisse? Me maksame tema eest.”

Kui ema kuulis, et saab poisist tasuta nädalaks lahti, siis ei küsitud minult midagi. Nii leidsin enese bussis sõitmas koguduse laagrisse.

Kuid see laager sai mulle saatuslikuks. See oli Jumala puzzle-laager.

Hea sõber, kes sa oled täna siin. Sinu elu ei ole nagu mingi tuuletõmbuses olev puu, vaid see on paljudest tükikestest täpselt planeeritud Jumala teekond, mille eesmärgiks on, et sina lõpetad taevas.

Laagris põlvitusin ühel õhtul palvetamiseks. Ma ei mõistnud palvest midagi ja lihtsalt palvetasin kaasa, kuna nii sooviti.

„Tule Jeesus mu südamesse ja anna patud andeks…” Palve kestis kolmkümmend sekun­dit.

Ta-tamm. Kõik minu peas liikus kohale. Toimus võimas Jumala ime – uuestisündimine. Ma ei taibanud sellest midagi muud, kui et midagi toimus minuga. Palvest tiivustatud elusammud hakkasid kulgema alates sellest sekundist.

Pikk lugu, kuid tahan sulle öelda: sa võid hingata sügavalt, sest Jumala plaan on olemas iga sinu sekundi ja päeva jaoks. Halleluuja!

Kui sain 60seks, olin sellest nii vaimustatud. Ütlesin oma sünnipäevapeol, et kui ma oleksin teadnud, et on nii lahe olla 60, oleksin täitunud varem. On olnud täielik kõrgaeg.

Ja lisasin, et parem selle juures on, et on jäänud veel ainult 40.

Ainult 40 alles. Tänaseks veel 37. Ma olen mõelnud, et võiksin elada 100aastaseks.

Noored küsisid minult: „Pastor, miks sa soovid elada 100aastaseks?”

„Ma tahan tulla 100aastasena noortekoosolekule teid kiusama.”

Ma olen öelnud kõigile, et palve kannab kuni selleni. Ning seejärel võin ma minna, näiteks 6. detsembril 2058. See on hea päev minekuks, sest see on iseseisvuspäev.

Siis ma ütlen: „Issand, nüüd ma tulen, pane grill sisse.”

See on minu salajane palvesoov. Ma ei tea, kuidas sina valmistud igavikuks.

Nii on Jumal maailma armastanud. Tema armastus motiveeris teda korraldama sinu eest kõik, kogu sinu igaviku.

Kõik me läheme siit kas ühel või teisel viisil. Kui Issanda kutse ei tule ülestõmbamise kaudu, tuleb see mingil teisel viisil, kuid igaüks meist astub igavikku.

Mul oli eesõigus palvetada oma ema eest, kes suhtus minu uskutulekusse väga skeptiliselt. Kui ta taipas, mis oli juhtunud, ütles ta: „No nii, jahah, küll see udu haihtub.”

Kui kulus paar aastat, siis ta tõdes: „Ei see taha kaduda, pigem süveneb.” Nii juhtus.

Kogu oma usuelu olen palvetanud ema eest ja siis see toimus. Ühel öösel, kui olin Ameerikas Ameerika presidendi palvushommikusöögil, heliseb öösel kell kolm telefon.

Vaatan telefoni, seal on ema: „Oh heldeke, ema, kell on kolm öösel.”

Klõps kinni. Veel järgmine kõne, siis kolmas.

Siis mõtlen, hea küll, nüüd on emal mingi vajadus. Istun voodiserval ja võtan kõne vastu.

Ema ütleb: „Siin ema. Mul on selline tunne, et nüüd tuleb valmistuda igavikuks.”

Mõtle, 45 aastat palvet ja siis saabus patutunnetus. Kujuta ette, et see tuli.

Räägime pool tundi ja käime läbi kõik tähtsad piiblikohad: „Kui keegi koputab, sellele avatakse.” „Kes tema juurde tuleb, sellele antakse meelevald saada Jumala lapseks.”

Käime läbi kõik tekstid.

Lõpuks kell pool neli öösel me palvetame ja ema võtab Jeesuse vastu. See on kaunis päev, kaunis hetk. Kuulutan talle pattude andestust.

Nüüd on ema seal, ta lahkus 6. detsembril 2018. Siis kui Soomel täitus 100 aastat, lendas ema Issanda juurde.

Oli suurepärane, kui töökangelane, kes oli teinud tööd kogu elu kolme koormusega, lahkus iseseisvuspäeval.

Need soome töölised, kes pärast sõda ehitasid Soomet, said tasuks 700 eurose pensioni. See on nii ülekohtune, kuid emal on seal hea olla.

Kas sa tead, et see õhtu on ühe eesmärgi jaoks, et sina korraldad oma suhte Jumalaga. Ole kindel, et see koht, mis on seal sinu jaoks broneeritud, saab kasutatud.

Boonusena saad olla taevas igaviku koos minuga. Pole kohustust, kuid on võimalus.

Tähenduslik lugu 5Ms 32:48:

„Ja Issand rääkis Moosesega veel selsamal päeval, öeldes: „Mine üles siia Abarimi mäele, Nebo mäele, mis on Moabimaal Jeeriko kohal, ja vaata Kaananimaad, mille ma annan Iisraeli lastele päranduseks! Siis sa sured seal mäe peal, kuhu sa üles lähed, ja sind koristatakse oma rahva juurde.””

Vau! Sina sured seal mäe peal, kuhu sa üles lähed, ja sind koristatakse oma rahva juurde. Kuidas tundub hommikul tõusta sellise sõnumiga?

Lõpuks ometi Jumal kõneleb. See on tipphetk. Kogu elu olen oodanud, et saaksin mingi sõnumi.

See algab hästi. Tõusta mäele – jes! Muutmise mägi, nüüd see tuleb, uus ülesanne, uus suurem palk ja veel suurem auto.

Kõik selles loos läheb hästi, välja arvatud viimane lause. Seal sa sured.

Oli see alles sõnum. See on üks Piibli kõnetavam koht.

Kui ma mõtlen sellele, siis kuidas olen valmistunud igavikuks. Tuleb päev, et Jumal oma armus ütleb: „Sinu lahkumine läheneb.” See ootab meid igaüht.

Mooses tõusis mäele ja tema ihu pole leitud kuni tänase päevani. Jumal võttis tema kuhugi.

Milliseks igavikuks valmistud sina? Mida ootad igavikult?

On asju, mis mind taevas tohutult huvitavad. Üks neist on see laoruum, kus on palvekarikad. Piiblis öeldakse, et seal on lähkrid, kuhu kogutakse meie palved.

Ma mõtlen sellest niiviisi. Andke andeks minu ettekujutus, kui mõtlete teisiti… Et siis jätkata.

Ma sooviksin öelda: „Jeesus vii mind sinna ruumi, kus on kõik palvekarikad ja näita mulle neid, millel on minu nimi.”

Näita eriti just neid, mis on tühjendatud.

Ühele neist on kindlasti kirjutatud: „Soome ärkamine. Mooses Laukkanen.”

Ma palvetan kogu südamest veendumusega, et see karikas oleks tühi. Kas saate mõttest aru?

Kas mäletate, kuidas ma sain nägemuse Soome ärkamisest, milles mind viidi taevasse?

Seisin seal ingli kõrval ja minule näidati suurt hulka inimesi, kes seisid taevas, soome tuttmüts peas.

Selline teleekraani mütsike. Olin kindlasti vaadanud liiga palju lastesaateid.

Nad seisid seal ja mina küsisin: „Kes need on?”

Ingel naeratas lahkelt ja küsis: „Kas sina ei tea?”

Ja enne kui jõudsin vastata, ta lisas: „Need on need miljon hinge, kes tulevad viimaste päevade ärkamisest.”

Ma mõtlesin, et kui selline unenägu näidatakse sellisele sõbrale, kellel ei ole muud andi kui uneand, siis peab selles olema mingi tervitus Jumala maailmast.

Ma olen hakanud palvetama selle alusel, sest pole ju terve, kui Jumal annab niisuguseid unenägusid ja siis ei tee midagi.

Kas oled sama meelt, et sedasi ei saadeta tervitusi?

Kui paljud on näinud sarnaseid nägemusi või kogenud vaimus midagi taolist? Pole keegi.

Võibolla oli see liiga suur pitsa õhtul. Minu puhul on see võimalik.

Kuid kuna olen optimist, siis olen harjunud sellega, et Jumal annab selliseid käsitamatuid ilmutusi, mis näivad minule loomupäraselt võimatuna. Ta annab seda, mis tal on parimana plaanis. Taevas sooviksin näha seda karikat väljavalatuna Soome peale.

Mind huvitavad ka paljud teised palvekarikad, sest ta kutsus mind palvetama. Mind huvitaks näha ka neid karikad, mis on pooleldi täidetud, kuna ma katkestasin palvetamise. Issanda viisiks on tõsta uusi palvetajaid, nii et karikad täidetakse.

Millisesse taeva vastu oled sina ennast ette valmistamas?

Annan hea vihje. Kui me palvetame täna õhtul, siis soovime kõik, et meie elu ja süda on korras Jumala ees.

Kui sul on vähimatki ebakindlust oma Jumala suhetes, siis võid täna õhtul palvetada, kutsuda Jeesus Kristuse oma ellu ja öelda:

„Soovin astuda sellesse plaani, mis on minu elu jaoks seatud juba emaüsas. Tahan astuda sellesse.”

Lõpetan mõttega, mille lugesin lehest, et kui inimene viljastub, siis sellel hetkel sünnib temas see osa ajust, mis saab olema tema kuulmiskeskus. Mõtle sellele: esmalt kuulmine.

Samas artiklis räägitakse, et on imekspandav, et kui inimene sureb, siis viimasena kustub tema kuulmine. Miks?

Jumal on soovinud kindlustada, et oled algusest kuni lõpuni võimeline kuulma tema kõnetust.

Täna kuuled head sõnumit oma elu jaoks. Nii on Jumala maailma armastanud, et ta läks valmistama sinule aset. Ta võttis sinule pääste korraldamise enese vastutusele. Ta andis Poja, kes suri meie pattude eest ja valmistas meie jaoks kõik.

Ta ütleb: „Tule ja ela oma elu parimat aega elust edaspidi Jumala tahtes.”

Õitse temale tema läheduses ja näe, kuidas Jumala tahe täitub igal päeval.

Õnnistust kõigile!

 

ANTERO LAUKKANEN

Kommenteeri