Skip to main content

SR: Hei. Siin Sid Roth.

Arstid ja molekulaarbioloogid ütlevad, et me oleme sama kui meie DNA. Kas see meile meeldib või mitte, pärime mõjutusi ja haigusi varasematelt sugupõlvedelt. Sellega polevat midagi ette võtta! Kuid külaline ütleb, et see ei ole tõsi. Sellest on ka tõendusi.

Olen siin koos Jareb Nottiga ja pean tõdema, et ta teeb mind kadedaks. Ta käis 8aastaselt taevas. Mina ei tundnud Jeesust enne kui 30aastasena. Mis toimus, Jareb?

JN: See oli imeline kogemus. Mind viidi 8aastasena taevasse. Olin lapsena suur lugeja ja lugesin palju raamatuid. Kord lugesin oma toas, kui märkasin, et seisan taevas.

Seisin kolmandas taevas ja nägin, kuidas selle kirkus oli käegakatsutav. Seisin kuldsel tänaval. Taeva tänavad on läbipaistvast kullast. Ma ei teadnud seda veel 8aastaselt. Võtsin kogu selle kogemuse kaasa oma ellu. Selle hetke kogemus oli kohtumine taevas, kuid mitte veel Jeesusega. Ta juhtis mind hingamisse ja mina imasin selle kõik endasse.

Kui vaatasin seda kaunist maastikku, mis oli taevas, nägin puud. See oli jagunenud kahele poole jõge. See oli tähelepanuväärne. Polnud varem midagi taolist näinud. Ma ei olnud sellest lugenud Piiblist. Hiljem lugesin Ilmutuse raamatust elupuust, mis on mõlemal pool jõge (Ilm 22:2). Talletasin selle kõik endasse.

Siis märkasin seisvat tae­vatrooni ees. Mind ümbritsesid inglid nii kaugele, kui suutsin näha. Nad laulsid: „Püha, püha, püha, au olgu Jumalale kõrges!”

Muud polnud kuulda kui nende ülistust ja mina, väikene, imetlesin seda. Sain selles kõiges osaleda ja mulle osutus kasulikuks saada sellesse haaratud.

SR: Kas kartsid lapsena? Mis tahes vanuses võib selline imepärane kogemus hirmutada.

JN: Ma ei kartnud midagi. Teadsin täpselt, kus ma olin ja kelle oma olin. Kui seisin taevatrooni ees, valitses seal täielik rahu ja armastus.

1Jh 4:18: „Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja.”

Hirmul ei olnud seal kohta ega tulnud seda meeldegi. Ometi mõtlesin kogu aeg, miks ma seal olen. Miks saan osa nii võimsast sündmusest?

Sel hetkel siirdusin Jeesuse sülle. Istusin Jeesuse süles. Ta vaatas mind naeratades ja meil toimus suurepärane vestlus. Parim oli, et see vestlus oli üle minu arusaamise. Ma ei suutnud mõistusega sellest aru saada, kuid ta valmistas mind ette. Ta istutas minusse seda, mida vajasin elus koos temaga, olles tema teenistuses. See oli üllatav.

SR: Mitmed taevast külastanud ei mäleta seda kõike, mis puudutab nende taevaskäiku, kuid neisse istutatud teadmine tuleb neis esile teatud strateegilistel hetkedel. Kas oled seda märganud?

JN: Just nii juhtus ka minuga. Kui kasvasin oma teenistuses ja usus Kristu­sesse ning kui loodan temale, ilmutab ta toimunud vestlust ja teenistuse järgmisi etappe hiljem. See on vaimustav.

Ta juhatab käest kinni hoides samm-sammult ega pea kogema, et kõnnin tema jälgedes, sest need ongi tema sammud.

SR: Kuidas teie vestlus lõppes?

JN: See vestlus oli nii võimas. Mäletan seda kui eilset. Ta tõi anumatäie puuvilju. Ta asetas need lauale minu ette ja mina küsisin, mis need on. Ta vaatas mind ja ütles: „Siin on sinu elu ja teenistuse viljad. Ükskõik mida teed või kuhu lähed, olen mina koos sinuga ega hülga sind.”

SR: On inimesi, kes peaksid seda kuulma, ütle seda neile nüüd.

JN: Meeleldi. Ta ei jäta sind. Ta on hell, hea ja ootab meid, et ütleme temale „jah”. Kas tahad öelda jah Jeesusele juba täna? Kas lubad teda ennast juhtida, võtad kinni tema käest ja lased kujundada oma saatust, et lasta ennast juhtida teele, milleks oled kutsutud? Kas tahad saada selleks suurepäraseks inimeseks, kelleks oled loodud?

SR: Mis on vabastusteenistus? Sina oled vabastusteenistuses.

JN: Jah, olen seda Jumala armust. Vabastusteenijad toovad vabadust. Me vahendame Jeesuse südame täielikku armastust neile, kes vajavad seda lootusetult ja enim. Inimesed elavad pärilike traumade ja oma tegude mõjuga. Need põhjustavad traumasid meie ihus ja on sissepääsuks vaenlasele meie ellu. Teenime Jumala täisliku armastusega ja vahendame vabadust, et nad saaksid kogeda elu täiuslikumalt.

SR: Jareb on leidnud väe vabastusteenistuseks. Siis ta avastas, et teadus on samal seisukohal.

Jareb täideti teadmistega, kui ta oli taevas. Ta jagab seda teiega. Mis on vabastamise teadus?

JN: Teadus räägib vabastamisest seda, mida oleme Piiblist kaua teadnud, kuidas teostada vabastusteenistust Jeesuse eeskujul. Teadus toob selle uude valgusesse, kus teaduste akadeemia kinnitab, et Piibel on tõde. Piibel ei vaja muidugi mingeid tõestusi.

SR: Sinul on dokumente tunnustatud teadlastelt, mis toetavad sinu sõnumit.

JN: Ma ei ole teadlane. Olen vabastusteenistuses. Kuid Jumal andis mulle võime lugeda teaduskirjutisi, nii võin mõista, mis toimub teadusringkondades. Issand andis oskuse olla selles osaline. Ta osutas tõena seda, millest kirjutised on rääkinud.

SR: Inimesed tulevad sinu juurde või hangivad CD tunnetepõhise või vaimuliku tervenemise jaoks. Mis nendega toimub?

JN: Nad üllatuvad. Nad tulevad vaimustusega meie teenistusse. Nad kogevad vabanemist ja vaimulikku tervenemist. Peale selle saavad nad boonusena füüsilise tervenemise.

Keegi naine küsis vaimuliku tervenemise ajal, kas võiksin palvetada tema selja eest, otsekui oleks ta arvanud vabastusteenistuse olevat midagi muud. Kui palvetasime tema eest, tervenes tema selg koheselt. Ta vabanes ka deemonlikust sidumisest ja lahkus täiesti muudetud inimesena.

SR: Meditsiin soovitab minna psühhiaatri juurde, kui on tunnetepõhine probleem, kui on probleem luudega, siis ortopeedile. Kuid sina ütled, et Jeesus ei teinud nii.

JN: Piibel ei räägi, et Jeesus klassifitseeris tervenemisi. Ta tervendas haigeid ja ajas välja deemoneid. Ta tervendas pimeda mehe, nii et see nägi, kuid ta vabastas mehe ka deemoneist. Nii on kirjutatud. Kõikjal, kuhu Jeesus läks, toimus mitmesuguseid tervenemisi. Ta ei jaganud haigusi tunnuste järgi, vaid kohtas neid kõiki.

SR: Mida ütleb teadus DNA reageerimisest mõtetele?

JN: See on uskumatu ilmutus, mida oleme näinud. Tegelikult teadus kinnitab Piiblit. Sõna ütleb Rm 12:1: „Muutuge meele uuendamise kaudu.” Sõna muutuda tähendab nii füüsilist kui vaimset muutumist. Teadus kinnitab seda, kuidas meie mõtted muudavad DNAd.

Emory ülikooli uuringutes võeti kaks erinevat vaatlusanumat ja asetati erinevatesse ruumidesse. Esimeses ruumis olijatel kästi mõelda positiivseid mõtteid. Teises ruumis kästi mõelda negatiivselt, olla vihased või muud taolist.

Jeesus kutsus meid muutuma oma meelte järgi. Katse tagajärjel DNA pikenes positiivse fooni läheduses. See rahunes. Teises ruumis negatiivsus närtsitas DNAd ja survestas seda.

See on näide sellest, miks kirjutised julgustavad meid muutma oma meeli.

SR: Arusaadav. See on hämmastav avastus just teaduse poolt. Räägi meile andestuse teadusest.

JN: Armastan andestust. Saa avab ukse tervenemisele ja lubab korrastada probleemsed kohad, kust vaenlane on sisenenud ja leidnud endale asupaiga.

Stanfordi ülikool on teinud uuringuid paarikümne aasta kestel. Seal on tuldud järeldusele, et andestus tervendab ihu, meele ja ka südame. Andestamatus põhjustab kõrget vererõhku, südamehaigusi, neeruvaevusi ja unehäireid. Teadus osutab, et kui anname andeks, võid neist vaevustest terveneda.

SR: Kui palju enam Jeesuse nimel! Kui teadus kinnitab neid universumi seadusi, kui palju enam toimub siis, kui Looja on andestuse taga.

JN: Aamen. Isegi USA vähiorganisatsioon suunab andes­tamise teraapiale vähiravis.

SR: See ei ole siis ainult usklike jutt, kui samuti võitleb vähi vastu ka vähiühing. Kas neil on tõendeid selle mõjust?

JN: Jah, just selle pärast soovitatakse sellist raviviisi.

SR: See on kuum teema, kahjuks pole aega minna detailidesse.  Aga mida räägib teadus hirmudest?

Maailm kasutab hirmu, et kontrollida ja piirata Kristuse ihu, kõiki neid, keda Jeesus soovib tuliselt hallata. Hirm on tegelikult ihule kahjulik. American Journal of Managed Care, mis on ilmalik väljaanne, avaldas artikli, et hirmu põhjustatud ahistushäirele ei ole head ravi.

SR: Kummaline, et teadus ütleb sama, mida Piibel.

JN: „Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu” (2Tm 1:7).

Hirm on vaim.

SR: Aspiriin sellel puhul ei aita.

JN: Just nii. Ei saa anda Tylenoli hirmu vastu, kuid siin tuleme pildile. Inimestel, kes on elanud kroonilise hirmuga, on kõrge kortisolitase, vererõhk, uneprobleeme, neeruvaegusi. Kuid me võime kõrvaldada neid kontrollinud hirmu vaimu. Jeesus vabastab nad. Nad lahkuvad vabana. Nad magavad normaalselt ja elavad normaalse vererõhuga.

SR: Kas näete seda?

JN: Jah. Sõna ütleb (1Jh 4:18): „… täiuslik armastus ajab kartuse välja.” Loodame ainult kirjutatule ja teadus kinnitab seda. Kui kohtame hirmuga seotuid, kuna neid on palju meie maal, on meil tööriistad rääkida hirmu vaimu vastu. Meil on Jeesuse antud meelevald ja vägi (Mt 10:1) ajada välja hirmu vaime. Me kuulutame tervenemist. Kuulutame ihu taastamist. Me kuulutame igakülgset tervenemist.

SR: Aga meele uuendamise teadus?

JN: Me õpetame meele uuendamisest. Rääkisime, kuidas meie mõtted mõjutavad iga meie rakku.

SR: Pärast seda ei suuda ma vaadata Piiblis meele uuendamisele enam endisel viisil, kui mõistan, mis toimub meele tervenedes Jumala sõna põhiselt, kui seda kuulutatakse valjuhäälselt.

JN: Meele uuendamine muudab meie füsioloogilist olemust igas rakus, mida on kokku 75 triljonit. Filiplastele 4:8 annab üleskutse mõelda sellele, mis on „puhas, armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!”

Nii me suuname mõtted puhtusesse.

SR: See on suur, elumuutev ja oluline mõju. Peame mõistma seda, mida antakse taevast. Kuid järgnev hämmastab teid. Mis teadus on epigeneetika?

JN: See tähistab sugupõlvede vahelist pärilikkuse edasikandumist suguvõsas.

SR: Kas teadus uurib seda täna?

JN: Jah, see on mittepiibellik uurimus. On avastatud, et meie DNAs on tunnuseid, mida saame jälgida sugupõlvedes tagasiulatavalt. Trau­masid kogenud esivanemad asetasid need sinna, kes olid kogenud traumasid või olid ukse avanud vaenlasele. Kui trauma juhtus, kajastub see DNAs. Teadus kinnitab, et sellised mõjud põlvnevad sugupõlvelt edasi järgmisele.

See on kooskõlas pühakirjaga, mille kohaselt isade pahateod ilmnevad veel kolmandas ja neljandas põlves (2Ms 20:5).

Epigeneetika abil on selgunud, et on võimalusi selle kõrvaldamiseks meditsiini seisukohalt. Mina räägin nende kõrvaldamisest Jumala vaatevinklist. Räägime suguvõsa needuste ja traumade vastu ning kõrvaldame nende mõju DNA tasemel. Taastame ini­mese Looja kavandatud täiuslikku seisundisse.

SR: Üleloomulik andestus ja vabastus ei kesta aastakümneid ega maksa miljoneid dollareid. See võib toimuda kohe, kui otsustad seda oma mõtetes. See on nii võimas.

Molekulaarbioloogia usub, et oleme samasugused nagu meie DNA. Me ei saavat seda muuta. Kuid sina ütled, et see ei ole tõsi!

JN: Just nii. Meile on Jumal andnud meelevalla rääkida DNAle. Võime rääkida DNAs olevale traumale ja elimineerida selle. Saame need kõrvaldada ja need ei mõjuta enam Jumala lapsi.

SR: Kui inimesed ülistavad ja kuulavad õpetust või palvetavad koos sinuga, siis mis juhtub?

JN: Oleme näinud inimesi tervenemas vähist. Palvetasime kellegi mehe suuvähi eest ja see kadus ära. Keegi oli koomas. Ta ei saanud osaleda vabastuses ise. Palvetasime tema suguliini eest ja järgmisel päeval ärkas ta tervena. Keegi kannatas kõhuprobleemide all, mida arstid ei suutnud diagnoosida. Taju­sime probleeme DNAs, palvetasime tema suguvõsaliini eest ja ajasime välja needuse. Nägime täielikku tervenemist ja vabanemist tema elus.

SR: Saad parima tunnistuse, kui palvetad selle juhise järgi ja omandad samad tulemused. Tõde on, et sajad, kui mitte tuhanded, on tervenenud asjadest, mille kohta arstid on öelnud, et see on geenides, millest ei saa terveneda. Palveta.

JN: Räägin sinu ellu just nüüd. Näen vaatajaid, kelle suguvõsas on pärandlikke traumasid ja Issand ütleb, et sa ei pea neid enam kandma. Pärilik trauma lahkub sinu elust Jeesuse nimel. Tänu Issand, et oled loonud iga vaataja suurepärasel kujul.

Kuulutan sinu üle Jumala sõna, et oled loodud Jumala kuju järgi. Oled kutsutud esindama Jumala riiki maa peal. Räägin sinu sugupuu deemonlike sissepääsude vastu ja sulgen need. Käsin traumaatilistel kogemustel eemalduda sinu geneetilisest koodist just nüüd Jeesuse nimel.

Kuulutan sinu üle, et sa ei ole geenipärandlik saadus. Sa ei ole vigase planeerimise tulemus. Jumal ei ole planeerinud geneetilist invaliidsust sinu jaoks. Räägin tõde sinu DNAle, sinu ellu ja sinu vaimu. Sind on loodud Jumala kujuks. Sind on imeliselt kootud teatud kindla eesmärgi jaoks.

Räägin tervenemist sinu geneetilisele koodile just nüüd. Käsin geneetilist puudulikkust kaduda koheselt. Käsin kõiki sinu pärilikke DNA tunnuseid kaduda kuni kümnenda sugupõlveni ja sealt edasi.

Kirjutatud on, et kui me palume tervenemist, siis me saame selle. Palun Issanda täielikku uuendust nende inimeste geneetilisele koodile. Aseta need loomiskorralduse seadesse. Kuulutan teie üle Õps 17:22 järgi rõõmu, sest rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Õnnistan teid igaüht rohke rõõmuvaimuga. See toob tervenemist ja taastumist. Aamen.

Kuigi sinu elus oleks palju traumaatilisi sugupõlvi, ärakasutamist, pornot või alkoholismi mõju, siis sinu pärandlik mõju peatub sinu juures just praegu.

SR: See on lõpetatud.

 

TV7 saates „Yliluonnollista”

Kommenteeri