Skip to main content

Külaline kinnitab, et Piibli paasapüha on võti Ilmutusraamatu saladustesse. Paasapüha on see kuvand, mis aitab mõista lõpuaegu.

Paljud juutidest, kes usuvad Jeesusesse, on kohanud teda üleloomulikul viisil. Nii juhtus ka külalise rabi Kirt Schneideriga.

Ta jutustab, mis juhtus juudi noormehega, kes oli gümnaasiumi maadlusmeister ja kasvas kogukonnas, kus peaaegu kõik olid juudid. Temast sai julge Jeesuse kaitseks kõneleja.

Hiljem lõpetas ta piiblikooli, kus ei usutud Vaimuga täitumisse. Siis ta abiellus ja täitus Püha Vaimuga ega liigu koos peavoolu suundumustega.

Maadlusest sai minu identiteet. Alustasin maadlusega 7. klassis. Igal aastal panustasin sellesse ikka rohkem, kuni spordist sai peaaegu et minu elukutse. Treenisin kogu aasta vältel. Olin väga eesmärgikindel ja distsiplineeritud.

Lõpuks kogesin, et olen võitmatu. Tundsin end turvaliselt ja pidasin ennast tugevaks. Sain kolledžis õppides maadlusstipendiumi.

Kuid kui lahkusin matilt pärast viimast võistlust, kaotasin midagi oma elus. Maadlusel ei olnud minu elus enam mingit tähtsust. Olin vanim laps ja lahkusin kodust õpinguteks. Kaotasin oma identiteedi ja elusuuna.

Tundsin selle ees hirmu taibates, et ei kontrolli enam oma elu ja et maailmas oli selline minust tugevam jõud nagu surm. Olin allakäigu keerises.

Veetsin esimese õppeaasta peamiselt magades. Püüdsin pageda piinava enesetunde eest. Kogesin, kuidas saatan naerab minu üle. Olin nagu seestunud.

Ma ei teadnud hingevaenlasest teoloogiliselt midagi, kuid kogesin teda. Olin segaduses ja otsisin vastuseid.

Lõpuks katkestasin õpin­gud. Arvasin, et rikkaks saamine parandab minu enesetunnet. Teadsin, et raha ei ole lahendus, kuid ei leidnud ka midagi muud. Arvasin, et see aitab natukene ja hakkasin rajama oma ettevõtet.

Siis kuulsin ühest raamatust. Olin müügijuht ettevõttes, mis müüs sõnaraamatuid. Kui vestlesin ühe kolleegiga, rääkis see kellegi india guru raamatust „Joogi elulugu”, mida ta ise luges.

See guru suutis hõljuda õhus. See köitis mind. Leviteerimine tundus kindlalt taevalik.

Ostsin endale selle raamatu, mis oli minu esimene taoline.

Lisan selgitusena, et ma polnud kunagi kuulnud ka Jeesusest. Ta oli mulle sama võõras nagu kuutaat.

See kõik juhtus aastal 1978. Oli kuum augustiöö. Kui olin lugenud seda New Age’i raamatut, heitsin magama.

Täpsustan, et ma ei olnud kasutanud LSDd, aga sel öösel äratati mind unest. Tajusin, et ma ei maga enam. Tulin teadvusele ja olin veendunud, et olen ärkvel.

Selles olukorras nägin nägemuse. Nägin ristil Jeesust kaunites värvides. Nägin risti ümber maastikku ja inimesi, kes vaatasid teda kaugemalt.

Siis langes ülevalt sinisest taevast alla punane valgusvihk, mis suundus otse Jeesuse peale. Kuna see tuli ülevalt taevast, siis teadsin, et see tuleb Jumalalt. Selle tõttu olin veendunud, et Jumal näitas mulle, et Jeesus oli tee tema juurde.

Elasin siis veel vanemate juures kodus. Tõusin järgmisel hommikul ja rääkisin vaimustatult juhtunust oma vanematele. Ma ei osanud karta mingit reaktsiooni.

Meie kodus poldud kunagi räägitud Jeesusest ja ma oli vaimustuses, et saan jagada saadud lootust nendega. Alguses ei öeldud mulle midagi, kuid siis hakkasin ma rääkima sellest kõikidele.

Keegi soovitas mul hankida Uue testamendi. Hakkasin seda ahmima. Viskasin ära joogiraamatu taibates, et see õpetas midagi muud.

Näitasin vaimustatud olles Uuest testamendist neid salme isale: „Vaata, Jumal lepitas maailma iseendaga Kristuse kaudu!”

Kui vanemad taipasid, et olen seda liiga tõsiselt võtnud, hakkaksid nad minu pärast muretsema. Nad palkasid maa kuulsama spetsialisti, Ted Patricki, ja lasksid tal kohale lennata Kaliforniast. Mulle ütles isa, et läheme ostma restorani ja hakkame ettevõtjateks.

Nad viisid minu hotelli. Arvasin, et algab ärinõupidamine, kuid uks suleti. Ruumis oli ülikonnas ja väärika välimusega Ted Patrick. Koos temaga oli kaks mehemürakat turvameestena ja uks suleti.

Ted ütles: „Nüüd räägime kultustest.”

Mulle hakati näitama projektoriga filmi hare krishnadest.

Osutati ühele tantsivale lapsele ja Ted ütles: „Ma ei saa teda enam aidata, kuna tema tunneb üksnes seda kultust. Sina seevastu elasid kakskümmend aastat normaalse inimesena. Sind saab tagasi mõistusele tuua.”

Ütlesin: „Mind ei ole keegi mõjutanud. Usun üksnes Jeesust kui Messiat.”

Ted vastas: „Asjata on sul selle pärast muretseda.”

Üks hiiglastest käskis mul istuda. Olin niisiis lõksus.

Palusin luba käia tualetis ja sain selleks võimaluse. Laskusin seal põlvili. Palusin, et Issand kaitseks mind.

Lõpuks toodi mind koju. Üks meestest magas kogu öö koos minuga samas toas.

Järgmisel päeval sõitsime spordisaali San Diegosse. Mind viidi rannale ja baari.

Nad lootsid, et tulen mõistusele, kui ei kohtu enam oma mentoriga. Nad ei taibanud, et see ei olnud inimene, kes mulle kõigest sellest oli rääkinud.

Mul hakkas kahju oma vanematest, et nad raiskasid minu peale nii palju raha.

Paasapüha räägib meile lõpuaegadest

Uue testamendi usklikel ei olnud algselt Uut testamenti nii nagu meil, vaid ainult heebreakeelne pühakiri Tanach ehk juudikeelne Vana testament. Jeesus andis vanale lepingule uue tähenduse.

Kui Jeshua oli risti löödud, said jüngrid muserdatud. Nad olid suures hämmingus. Nad olid panustanud Jeesusele ja jätnud teda järgides kõik muu. Nad lootsid, et Messias vabastab Iisraeli Rooma võimu alt. Nad ei olnud veel saanud ilmutust ülestõusmisest.

Kaks Jeesuse jüngrit läksid pettunult Emmausse. Teel ilmus neile keegi, kes näis alguses võõrana, kuid kes oli tegelikult Jeesus.

Võõras õpetas neile Moosese käsuõpetusest, proh­vetitest ja psalmidest kõigest sellest, kuidas Kristus pidi kannatama ja siis üles tõusma.

Sellega ta avas nende silmad, nii et nad tundsid ära Jeesuse ja nägid Jeesust läbi Moosese seaduse, prohvetite ja psalmide. Nende silmad vajasid avamist.

Juudid räägivad Jeesuse verest sellisel viisil, mida ei suuda sõnadega kirjeldada. Nende jaoks on Jeesuse veres nii suur vägi.

Jeesuse vere tähtsus eristab temasse uskujad kõikidest teistest religioossetest suun­dumustest. Jumal ise pani inimliku olemuse temale, kes suri ristil ja valas oma vere.

Verevalamine väljendab seda, et ta andis oma elu. See on ainus võimalik alus andeksandmisele ja lepitusele. Õigsus ja arm nõuavad, et pattu ei saa andeks anda lihtsalt niisama, üksnes selle pärast, et inimene palub andeks ja on kurb oma tegude pärast.

Jumala pühadus nõuab õiglust. Jumal tegutseb õiguspäraselt selle abil, kui süütu Jeesus valas oma vere, surres patuste eest. Seda nimetatakse asendussurmaks ja see kordub kõikjal heebrea Piiblis. Patud lepitatakse vere tõttu ja süütu sureb patuste eest.

Iisak on täiuslik kuvand sellest, kes oli tulemas. Juudid usuvad, et langenud maailm oli väljaspool armu, kuni Aabraham oli valmis andma Iisaki ohvriks Issandale. Seejärel võis Issand jälle osutada oma armu Iisraelile ja maailmale.

See jutustus on tähtis, kuna siin esindab Aabraham Isa Jumalat. Iisak esindab Jeshuat, kuid ühte tingimust paljud ei tea.

Enamus kristlasi arvavad ettekujutuse põhjal, et Iisak oli siis noor poiss, kui ta ohverdamisele viidi, võibolla 11 aastat vana või veelgi noorem. Nad mõtlevad, et Iisak tegutses vanemate mõjutusel.

Rabiinlikus tõlgenduses usutakse, et Iisak oli 37aastane. See muudab kogu loo varjundi. Iisak nõustus olema ohver. Ta oleks saanud ennast ka kaitsta.

Aabraham esitab Isa Jumalat ja tema armastust. Iisak, täiskasvanud mees, on valinud olla ohver vabal tahtel, et maailm võiks saada armu.

See on täiuslik pilt Jes­huast. Paljud kristlased on hämmastunud. Nad ei mõista Iisraeli rolli viimseil päevil.

Kõik algas Iisraelist ja lõpeb Iisraeliga. Jumal ei võta tagasi oma kutsumist. Jeshua ei pöördu tagasi enne, kui juudid ütlevad teatud kindlad sõnad.

Jeesus ise ütles Mt 23:39: „Teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”

Jeesus ei tule enne, kui suur hulk juute usub temasse ja kutsub teda.

Mis on põhjus selleks, et paljud kristlased ei näe selgelt Iisraeli ega juutide tähen­dust?

Piiblis räägitakse siiski ilmselgelt Jumala plaanist ühendada juudid ja paganad üheks uueks inimkonnaks.

Miks see on nii ebaselge?

Usun, et selleks on mitmeid põhjuseid. Evangeeliumi levi­des eraldati juudiusklikud sünagoogist, just nagu Jeesus oli ette kuulutanud.

Paulus saadeti paganate juurde, kuna juudid tõrjusid Jeshua. Lõpuks jäid nad ilma Vana testamendi ja juutide rolli mõistmise õigest käsitlusest.

See on üks põhjustest, miks paganad ei mõista juutide rolli lunastuses.

Arvan samuti, et pastorid kogevad ennast selle tõttu ohustatuna. Pastorid ei taha anda Iisraelile selle põhjendatud rolli, kuna see paneb neid kogema ennast vähemtähtsamana.

Mõni ei oska sellest õpetada, sest ei ole ise saanud vastavat õpetust. Nendel põhjustel ei mõista kogudus juudi rahva tähtsust.

Kuidas räägib paasapüha Jumala plaanist lõpuaegade jaoks?

Ilmutuse raamatus räägitakse Jeshuast kui Tallest üle 20 korra. Ristija Johannes esitles Jeshuat Jumala Tallena (Jh 1:29). See on paasapühalik väljend. Et mõista Ilmutuse raamatut, kus Jeshuat esitatakse Tallena, tuleb seda mõista paasapühade vaatenurgast lähtudes.

Paasapühal oli Iisrael Egiptuses siis, kui tulid nuhtlused. Ka kogudus on maailmas seni kuni Jumala lõpliku viha väljavalamiseni. Nii nagu oli Iisrael Egiptuses, kui ta hukkas egiptlased meres.

Paralleele on palju. Jeshua ettetähendus paasapühal on paasatalle kujul. Vaarao esindab saatanat. Üleloomulik mere lahknemine tõotatud maale sisenemisel sümboliseerib ülestõmbamist. Olen kirjutanud sellest raamatu.

Prohvetlikust uneost, mis puudutab lõpuaegu

Olin vanaaegses valges külakirikus, millel oli torn. Kirikus oli umbes 200 inimest. Seisime kõik pinkide vahel. Igaüks meist oli täielikult keskendunud ülistama Jeesust. Laulsime temale kiitust.

Ma pole kunagi kogenud sellist ühtsust ja keskendumist. Vaimus kogesin, et palusime teda tagasi tulla nii intensiivselt, kuna inimesed kogesid häda ja elu oli läinud raskeks.

Teenisime Jeshuat selles kirikus ja hüüdsime, et ta tuleks peatselt tagasi.

Kuid nägin unenäos ka seda, mis toimus väljaspool kirikut. Inimesed olid ahastuses. Püha Vaim ütles mulle: „Võidmine, mis sinul on, võib muuta ahistuses inimeste elu täiesti teistsuguseks. Võidmine toob muutuse, mis on lootuses.”

Seda vajab maailm, mitte üksnes kannustamist, et vastu pidada, vaid lootust, mis on Jeesuses, et tema kaitseb ja annab rahu sisemise maailma kaootilisusesse.

Temas elame võitjana ja saame elule tähenduse. Seda lootust saab jagada teistele. Mõni usklik ei julge tunnistada, kuid Jeesusele lootmisest rääkimine annab inimestele suure julgustuse. Samateemaline on ka Iisraeli rahvushümn, Hatikva e lootus.

Lootus on Jumala tundmises, mitte temast teadmises. See on hea ja esimene samm, kuid teda tuleb tunda isiklikult, nii nagu Aabraham, Iisak, Jaakob ja Taavet tundsid Jumalat.

Nad ei olnud täiuslikud, kuid nad armastasid Jumalat. Nende sees pulbitses midagi, mida maailm ei mõista: neil oli üleloomulik rõõm, mis ei sõltunud olukordadest.

Nii toimub varsti ka usklikega, kes anduvad täielikult Jumalale.

Korda seda palvet minu järgi ja tee seda parimal viisil. Siis ka sina saad lootuse endasse. Ütle seda häälega ja mõtle seda tõsiselt.

Armas Jumal, olen teinud palju vigu. Kahetsen neid tõeliselt palju. Usun, et Jeesuse veri eemaldab patud ja vead ning täna on mu ülejäänud elu esimene päev.

Tahan teenida Sind, Issand. Aamen.

Issand õnnistagu sind ja hoidku sind ja pööraku oma pale sinu poole ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale ja andku sulle rohkesti rahu. Shalom!

TV7 saates

Yliluonnollista”

Kommenteeri