Skip to main content

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Fl 4:4.

Olge rõõmsad Issandas e pidage Issandat Jeesust ja tema teeneid ning õigust oma suurimaks rõõmuks, kallimaks aardeks ja lohutuseks; mõelge sageli, mis teil on temas, milleks on Jumal tema teile andnud; asetage tema õigus iga patu vastu, tema armastus kogu maailma viha ja vaenu vastu, tema rikkus kogu vaesuse vastu, tema lohutus iga valu vastu, tema täiuslikkus igasuguse puudujäägi vastu, tema kaitse ja abi kogu ohu ja häda vastu ning tema õndsus surma ja põrgu vastu; mõtelge sageli, et te olete püha ristimisega ristitud temasse ja tema kaudu kinnitatud igavese armu ja armastusega; ja mõtelge, et miski ei saa teid ära kiskuda tema käest, ei kurat ega põrgu või surm lahutada teid tema armastusest.

CHRISTIAN SCRIVER

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Jh 1:12.

Vabalt võib igaüks, nii vilets ja kõlbmatu, kui ta on, omandada Kristuse ja tema kalli lunastuse ning uskuda pattude andeksandmist tema nimes. Siin ei ole küsimuse all mingi oma teene; kõik sõltub sellest, et ta näeb ennast hukkujana ja sellisena võtab vastu armu armust. Sügavaimale vajunul on just samasugune õigus kui kõige auväärsemal inimesel, nimelt tema kallis õigus uskuda „jumalatuna”. Teised õigused ei ole siin arvestatavad.

JOHANNES BÄCK

Kommenteeri