Skip to main content

Lugesime Ilmutuse 4. ptk täna hommikul koos Ruthiga, nii nagu me alati hommikuti loeme. Mind nii liigutas selle vägi, et pisarad tulid silma, nii et ei saanud lugedagi.

Avastasin, et prillid põhjustavad probleemi. Kannan neid vastumeelselt, sest kui pisarad tulevad silma, määrin oma prillid ära. Vahel pean neid Ruthil laskma puhastada. Hetkel on mul kõik hästi.

Ilmutuse 4. peatükk on väga tähtis. Kui sa 4. peatükist mööda lähed, siis ei saa sa asjast õiget pilti. 4. peatükis on universumi trooni­ruum. Vaatame ainult esimesi salme 1‒2.

“Pärast seda ma nägin, ja vaata: taevas oli avatud uks, ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat otsekui pasun, ütles: „Tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda!” Sedamaid olin ma vaimus. Ning ennäe, taevas seisis troon.”

Kui küsiksin, mitu korda esineb sõna troon selles peatükis ‒ kus on ainult 11 salmi ‒ siis võib-olla sa üllatud, et see esineb 14 korda selles lühikeses peatükis. Kogu peatüki teemaks on troon, mis valitseb universumi. Kõike universumis valitseb täielikult see Üks, kes istub troonil.

See peatükk näitab Jumala loomuse nelja külge.

Esimene ilmutus: Ta on püha. See on kõige tähtsam ilmutus Jumalast, mis leidub Pühakirjas. Sõna püha on ainus, mida on mainitud kolm korda koos Jumala nimega: üks kord Jesajas, üks kord selles peatükis.

“Püha, püha, püha on Issand Kõigeväeline.”

Kardan, et enamikus tänapäeva lääne kristlikes kogudustes on väga vähe arusaamist või huvi pühaduse vastu.

Teine ilmutus: Ta on kõikvõimas.

Kolmas: Ta on igavene. Ta oli, Ta on ja Ta tuleb.

Neljas ilmutus: Ta on Looja, Ta lõi kõik oleva. Kui oled üksi, võta aega ja mõtiskle nende nelja Jumala olemuse ilmutuse üle: püha, kõikvõimas, igavene, Looja.

Kui sul tekib selge arusaam Jumalast, vaatad igapäeva-probleemidele teise pilguga. Kuid ilma selle arusaamata, tahan teid hoiatada, seisab enamik teist silmitsi olukordade, pingete ja ohtudega, millega te pole valmis tegelema.

5. peatükis esitatakse rullraamatut, mis on tegelikult Ilmutuse raamat. Nagu teate, oli see suletud seitsme pitseriga. Tol ajal ei olnud trükitud raamatuid, vaid olid pikad paberi- või pärgamendilehed, mis olid rulli keeratud. Iga raamat oli tollal rullraamat.

See peatükk algab ingli väga valju hüüdega: “Kes on väärt avama seda raamatut ja lahti tegema selle seitset pitserit?”

Mitte kedagi ei leitud taevas väärt olevat avama rullraamatut. Teen seda, mida Johanneski tegi, nutan. Usun, et see rullraamat on Jumala ajastu lõpu plaan.

Üks vanemaist ütles Johannesele: “Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, tema on võitnud.”

Tahan rõhutada, et kui Jeesus sai juudiks, siis ei juhtunud see ainult 33 aastaks. Siin on ta igavikus, Ta on ikka veel Juuda lõvi. Juuda on sõna, millest lähtub sõna juut, see tuleneb otse Juudast.

Mõtlen tihti, et taevas saab olema piinlik koht antisemitistide jaoks. Kui mõelda uue Jeruusalemma peale, millel on 12 aluskivi ja 12 väravat, ja iga nimi sellel on juudi nimi. Ja mis veel ‒ nimi, mis on üle iga nime, on Yeshua.

Nii et, kui oled juudi rahva vastu, kuidas sa tunneksid end koduselt uues Jeruusalemmas? Johannesele öel­dakse, et lõvi Juuda suguharust on võitnud. Ta vaatas ringi ja usun, et ta lootis näha väga tugevat, metsikut, sõjakat lõvi. Aga mida ta nägi? Talle, kes nägi välja nagu tapetud.

Ma ei saa üle sellest ilmutusest. Jumala tugevus ei ole füüsilises jõus või inimlikus tugevuses, see on murtud vaimus. See on alandlik elu. Kui soovite Jumala väge, siis ärge ronige ülespoole, vaid kummarduge allapoole.

Suur evangelist Moody ütles kunagi: “Kui olin noor kristlane, arvasin, et Jumal hoiab oma ande riiulitel ning et parimad annid on ülemistel, nii arvasin, et pidin ülespoole sirutuma. Hiljem mõistsin, et parimad annid olid alumistel riiulitel ning selleks pidin allapoole kummarduma.”

1Kr 1:25 ütleb Paulus: “Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam.”

Asjaolud, mis tunduvad tavamõtlemisele rumalad ja nõrgad, on need, millesse Jumal panustab oma tarkust ja jõudu. Paulus rääkis kahtlemata ristist, kui ta rääkis Jumala narrusest ja nõrkusest.

Mis on nõrgem kui ristilöödud inimene? Mis oleks rumalam, kui lasta oma poeg risti lüüa teda pilkava rahva silma all.

Ma ei tea, kas oled seda kunagi märganud, kuid Jumal ei ole seda muljet kunagi hiljem parandanud. Jeesus ei ilmunud kunagi hiljem elavana, välja arvatud Jumala valitud tunnistajatele.

Mis puudutab maailma, siis viimasena nägid nad tema surnukeha ristil. Jumal ei teinud midagi, et seda muljet muuta. Jumala nõrkus on inimestest tugevam, Jumala rumalus on inimestest targem.

Teises kirjas Timoteosele on see tohutult oluline õppetund kaasaaegsele kogudusele ja eriti juhtidele. 2 Tm 2:11-12: “Ustav on see sõna: kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos temaga, kui me jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatena.”

Mul on üks aastatetagune jutlusesari pealkirjaga “Tee üles on all”. Mida kõrgemale tahad minna, seda madalamalt pead alustama. Jeesus ütles, et igaüks, kes ennast ise ülendab, alandatakse; ja igaüks, kes iseennast ise alandab, seda ülendatakse.

Filiplastele 2. peatükis, pärast seda, kui räägitakse Jeesuse mitte lihtsalt surmast, vaid ristisurmast, kasutab Paulus sõna seepärast. “Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime.”

Kas märkad sõna sellepärast? Miks Jeesus ülendati? Mitte sellepärast, et ta oli lemmikpoeg, vaid sellepärast, et ta vastas tingimustele.

Tahan teile kõigile öelda, Jumala lapsed, kui tahate saada ülendatud, siis tulge alla. Mida madalamale sa tuled, seda kõrgemale Jumal sind tõstab. Näen tänapäeva kirikus nii tugevat eneseülendamist, nii palju isiklikke ambitsioone.

Arvan juba aastaid, et koguduse tõeline probleem tänapäeval on teenimises ja selle isiklikes ambitsioonides. Mõtlesin, et kuna ma ei ole leidnud kirjakohta selle jaoks, siis ma ei maini seda.

Siis Jumal näitas mulle, et see oli Saatana enda, Lutsiferi probleem. Ta tahtis olla võrdne Jumalaga, ta ülendas ennast ise ning visati seetõttu alla. Kallid vennad ja õed, kõiki, kes tahavad ennast ise ülendada, alandatakse.

Nüüd jõuame ülistuse pildi juurde Ilm 5:8: “Kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja need kakskümmend neli vanemat heitsid maha Talle ette, igaühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte ‒ need on pühad palved.”

Pidage meeles, pühad, kui palvetate, siis teie palved lähevad üles Jumala ette kui suitsutusrohi.

Ning nad laulsid uut laulu:
„Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa.””

Ülistus algas täpselt keskel, nendega, kes olid vahetult trooni ümber. Siis ta ütleb: “Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber, ning nende arv oli kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.”

Kümme tuhat korda kümme tuhat peaks olema 100 miljonit ja kümme tuhat korda kümme tuhat on miljon. Seega ma ei tea, kas suudad isegi ette kujutada, kuidas oleks näha väljakut miljonite inglitega.

Ülistamine voolas välja troonist inglite juurde. “Nad hüüdsid valju häälega: „Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!””

Ja nüüd veel viimane osa Ilm 5:13: “Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes, kuulsin ma hüüdvat: „Sellele, kes istub troonil, ja Tallele ‒ õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti!””

Ülistus voolab välja trooni juurest inglitele, kogu loodule universumis. Ja nad olid kõik üheskoos ülistamas Jumalat. Ma lihtsalt küsin, kui paljud teist teavad seda laulu: „Talle, kes istub troonil ja Tallele…?”

Ma ei suuda seda kunagi kuulata ilma pisarateta. Kui korra alustad, siis on võimatu lõpetada. Siin on see troon. Meid viidi Jeesuse kui Kohtumõistja pildi juurde, kõigepealt Tema hool koguduste pärast enne kõike muud.

Nägime Jumala trooni­ruumi ja ülistust. Kui lähed tulevikule vastu seda mõistmata, siis ma ei usu, et suudad seda taluda, mis sind ees ootab. Arvan, et peame nägema asju sellise nurga alt.

Nüüd jõuame 6. ptk-ni ja annan teile sellest “Prince’i versiooni”. Te ei pea seda uskuma, kuid usun, et Jumal on teinud selle minu jaoks elavaks. Kõigepealt on seal neli ratsanikku. Loeme nendest.

Ilm 6:1-2: “… kui Tall avas esimese seitsmest pitserist ja ma kuulsin üht neljast olevusest otsekui kõuehäälega hüüdvat: “Tule!””

Tahan rõhutada, et igaüks neist ratsanikest saadeti taevast. Nad ei ole selle tulem, mis juhtus maa peal. Jumal alustas seda. Pead seda meeles pidama.

Salm 2: “Ma nägin: ennäe, valge hobune, ning selle seljas istujal oli käes amb ning talle anti pärg…”

See pärg oli nagu võidupärg võistlustel ‒ nagu tänapäeval olümpiamängude kuldmedal.

“… ja ta läks välja võitjana võitmiseks.”

Palju sõltub sellest, kuidas sa näed seda valget hobust. Isiklikult minu jaoks on see nii elavaks saanud, et see valge hobune on Jeesus Kristus ratsutamas evangeeliumiga läbi kogu maa.

Annan teile kirjakoha Ps 45, mis sellega seostub. Psalmi 45 nimetatakse messiaanlikuks psalmiks. Teisisõnu on see ilmutus Messiast.

Loeme esimesed viis salmi. See on kirjeldus sellest, kes ratsutas valgel hobusel. Ta läks välja võitjana võitmiseks, ta oli võitmatu. Maa peal ei olnud ühtegi väge, mis oleks võinud teda peatada.

Psalm 45:2: “Häid sõnu voolab mu südamest, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja sulg.”

Siis rääkides kuningaga: “Sa oled kõige kaunim inimlastest, arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.”

Pane tähele sõna seepärast. Oli põhjus, miks Jumal Jeesust õnnistas ‒ kuna arm oli ta huultel. Kui tahad olla õnnistatud, siis hoolitse, et ka sinu huultel oleks arm.

“Pane mõõk vööle, sa kangelane, oma au ja oma hiilgus! Oma hiilguses tungi edasi! Astu sõjavankrisse tõe ja õiguse ning alandlikkuse eest.”

See ei ole tavaline inimesest vallutaja, kuna nemad ei ole märgistatud tõe, õiguse ega alandlikkusega. See on jumalik vallutaja.

“Küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid! Su nooled on teravad: rahvad langevad su alla, nooled tungivad kuninga vaenlaste südamesse.”

Usun, et need on Püha Vaimu tõetunnetuse nooled, mis võivad läbistada inimsüdame ja panna see langema Tema ette.

Nüüd tagasi Ilm 6. juurde, jõuame teise hobuseni. Salm 3: “Kui ta avas teise pitseri, kuulsin ma teist olevust hüüdvat: „Tule!””

Pane tähele, et ka see hobune saadeti taevast. See on väga tähtis, et seda mõistad, muidu tekib sul vale arusaam sellest, mis maa peal toimub.

“Ja tuli välja teine, tulipunane hobune, ning selle seljas istujale anti voli võtta ära rahu ilmamaa pealt, et inimesed üksteist tapaksid, ning talle anti suur mõõk.”

Minu meelest on tegemist etnilise konfliktiga. Miski lasti maa peale, mis paneb ühest rahvusest inimesed teisi ründama ja hävitama. Seda võib näha tänapäeval peaaegu kogu maailmas: Lõuna-Aafrikas, Põhja-Aafrikas, Iisraelis, Jugoslaavias, endises NL-s. Ennustan, et maa peale ei jää lõpuks ühtki rahvast, mis sellest kõrvale jääks.

Palun, et mõtleksite, mis juhtuks, kui see punane hobune hakkaks ratsutama läbi USA, kus on nii palju erinevaid rahvuseid. Oleme seda näinud mingil määral mustade ja valgete vahel, kuid usun, et lisa on veelgi tulemas.

Tahan rõhutada, et see hobune saadeti taevast, see on osa kohtumõistmisest. Pidage meeles, Ilmutuse raamat on osaliselt ilmutus Jeesuse kohtumõistmisest.

Kolmas hobune, Ilm 6:5-6: “Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olevust hüüdvat: „Tule!” Ja ma nägin, ennäe: must hobune, ja selle seljas istujal olid käes kaalud, ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat: „Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest! Ja õlile ja veinile ära tee kahju!””

Must hobune on minu jaoks väga ilmne pilt puudujäägist ja normeerimisest. Teenar oli töömehe päevapalk. Seega saab töömees sel ajal just nii palju raha, et ennast ära toita.

DEREK PRINCE

Kommenteeri