Skip to main content

Tervenemise pähkel

Jan: Hei ja tore jälle näha. Jätkame tervenemise teemal, sest see on valdkond, mis on meile kõigile väga oluline. Kuigi sa ei ole haige täna, siis kui tuleb järgmine gripihooaeg või mingi ime koroona-karaana, vajame me selleks usku. Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Räägime sellest täna, kusjuures vähemalt mina vajan tugevamat usku.

Joy: Täiesti. See on valdkond meie elus, kus me vajame abi.

Jan: Ja kus me võitleme.

Joy: Me vajame arstide abi, vajame haigla abi, me vajame ka ravimeid, aga me vajame Jeesust.

Jan: Me saame peaaegu igapäevaselt palvesoove inimes­telt, kes on pöördunud arstide poole, kuid kes vajavad imet. Ja Jeesus on sama.

Joy: Oleme Janiga natuke nagu uurijad, kes soovivad tungida Piiblisse ja õppida. Kui me juba oleme õppinud tervenemisest midagi, siis on see kestva õppimise ala. Meil polnud selline algus, et imed hakkas kohe sündima, et Jeesus astus alla meie ellu ja kõik oli täiuslik. Ei, vaid kui miski, siis see on olnud võitlusväli. Sõjapidamine lausa päevi ja öid.

Jan: Meil on soov näha, et see tegelikult töötab…

Joy: … veel rohkem kui varem.

Jan: … näha, et töötab see, millest räägitakse Piiblis. Kuna see imeline Jeesus, kes tervendas kõik haiged, kes tulid tema juurde, ütles, et tema on seesama eile ja täna ja igavesti ning kes elab ka minus ‒ siis ma tahan näha sedasama.

Joy: Meil on selline kogemus, et me olime tulised usus, täidetud Püha Vaimuga, me armastasime Jeesust ja käisime koguduses; me lugesime Piiblit ja meil oli Jeesuse ülestõusmisvägi podisemas meie sees ‒ ja siiski oli meil mitmesuguseid haigusi. Kui mõni haigus tuli, siis see kukutas meid, kuni me kuulsime, et Jeesus on seesama eile ja täna ja igavesti. Alates sellest päevast algas muutus.

Jan: Üks tähtsamaid tekste, mis meid aitas on Õpetussõnade 4:20-22: „Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; sest need (Jumala sõnad) on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule!” Jumala sõna on elu ja ravim kogu ihule.

Joy: Kogu ihule! Kas see saab pidada paika? Vaatasin, mida tähendab sõna ravim algkeeles. See tähendab vabastamist. Jumala sõna on vabastus, see on tervis, see on tervenemine ja täiuslikkus. Selles on terviklikkus, leevendus, parandusmeetod, ravi, tervendav abi, tervenemisviis või tohterdamine. Selline on Jumala sõna.

Jan: Ilmselt oled sinagi kuulnud, et Jumal tahab tervendada või et Jumala sõna tervendab. Meil on siin pähkleid. Pähkel on hea võrdpilt. Võime mõelda, et on suurepärane, kui Jumala sõna tervendab, ka mina soovin selle tervendavat väge.

Joy: See on ravim, mida igaüks vajab.

Jan: Sealjuures võid kogeda sama, mida kreeka pähklitega: kuidas tulla tervenemisega toime nii, et see hakkab tegelikult tööle. Kuigi ma käin koguduses, kuulan ja püüan ja usun ja püüan uskuda, aga siiski ma ei tervene.

Joy: Ma ei pääse sellele ligi.

Jan: See ei tööta. Paljud võitlevad just sellega, et nad on kuulnud selle imelise sõna, kuid nad ei saa seda kätte.

Joy: Kuidas saada kätte see suurepärane tuum pähklist, et seda süüa. Tahan süüa seda kui ravimit. Kuidas saada katki pähklikoor? Ma vajan pähklitange, mis on sinu, mitte minu käes.

Jan: Kui ma kasutan pähklitange, ei ole vaja palju jõudu, et seda kätte saada.

Joy: Näita.

Jan: Siin see on, palun.

Joy: Ma tahan purustada ka oma pähkli.

Jan: Jumala sõna, mis on tervendav ravim, on ka pähklipurustaja.

Joy: Piibel ütleb Hb 4:12: „Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.”

Jumala sõna on see mõõk, mis tungib läbi ja avab Jumala sõna minu jaoks. Ma hakkan sealt leidma neid aardeid, seda ravimit, seda vabanemisviisi, seda imelist väge, mis selles on. Sõna on ravim pähkli sees, pähkli toitev osa, kuid see on ka koore purustaja, nii et pääsen sisule ligi. Seda kõike on Jumala sõna.

Jan: Tervenemise valdkond on olnud meile väljakutse: ei olnud piisav, et üks kord mõista, et Jumal tahab tervendada ja kõik oligi valmis. Mitte sugugi. Me pidime sellesse sukelduma, tungima selle sisemusse, et seda mõista. Pidime kuulama jutlusi, lugema raamatuid tervenemisest: lugema, lugema, lugema, lugema; kuulama, kuulama, kuulama, kuulama. Kuni …

Joy: … see avanes.

Jan: Usk sündis. Kui sa teed seda piisavalt kaua, siis ei jää usk ilmnemata.

Joy: Sõna avaneb.

Jan: Püha Vaim avab selle sõna ja äkki sünnib usk. Sa pääsed sellele ligi. Kui usk sünnib sõna kaudu ja selle kuulamisest, siis sul lihtsalt on see usk. Sellepärast istume siin, olles teinud neid saateid kaksteist aastat ega pole kunagi öelnud, et täna me ei saa tulla, kuna oleme haiged.

Joy: Mitte ühtegi korda. Hb 4:2 ütleb: „Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud sõnast ei olnud neil kasu…”

Head sõnumit kuulutati neile, kuid see ei avanenud, kuna „see ei talletunud usu läbi kuulajaisse”. See peab avanema ja siis ma pean seda sööma. Võtma selle vastu. Laskma sel imenduda ja minna endasse.

Vaatame Ps 107:20: „Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.” Mõnigi võitleb eluohtliku haigusega elu ja surma peale. Jumala sõna on elu ja haigele on see väga tähtis. Kas miski saab põhjustada minus elu, kui mulle kas tundub või midagi minu elundites tegelikult põhjustab surma. Jumala sõna toob elu ja ta läkitas oma sõna. Ta tervendas nemad ja päästis nad hauast. Jälle räägitakse sõnast, selle mõjusast väest.

Jan: Kui vaatame veel Õpetussõnad 4:20-21, siis mida see tähendab konkreetsemalt. Meile on see tähendanud, et kui meil on olnud tervisega väljakutseid, ei ole piisanud, et me lihtsalt silmitseme Jumala sõna.

Joy: Ega pole aidanud see, et me oleme käinud väelistel palvekoosolekutel. Oleme saanud palvetada tuhandeid kordi, aga tervenemist ei ole tulnud. Pole alati olnud nii, et keegi suurepärane külalisjutlustaja palvetab ja siis ma olen terve. Vahel seda juhtub, kuid mitte alati.

Jan: Neid pole ka alati kohal siis, kui neid vajatakse. Seda usku vajab igaüks ise tervenemiseks argipäeval oma elus. Nii et meie usk kasvab ja töötab ka esmaspäeva hommikul, siis kui ma ei ole koguduses.

Õpetussõnad 4:20-21 räägib, et ei aita see, kui ma üksnes vaatlen. Esmalt öeldakse: „Mu poeg, pane tähele mu sõnu,” nii et keskendud sellele, mida öeldakse. Teiseks „pööra oma kõrv mu kõnede poole”, pühendu selle tegemisele, mida tegelikult öeldakse.

Ära kaota neid enesel silmist.” Oleme pidanud kuulama ja kuulama ning lugema ja lugema, mitte et vaid hetkeks keskendutakse. „Hoia need oma südames,” e loeme seni, kuni need lähevad mõistusest südamesse, kuna südame usk päästab ja toob tervenemise. Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

Joy: See on veidi nagu söömisega. Kui pähkel on kapis ja ma tean seda, aga ma ei võta ega söö, siis see ei aita mind ega anna mulle energiat. Kui minu Piibel on riiulis ja ma ei loe seda, siis see ei aita mind. Pähkel tuleb panna suhu ja seda tuleb korralikult närida.

Samuti pean võtma Jumala sõna, lugema, mõtisklema ja siis lugema veel teisi kohti ja teisi raamatuid. Siis tuleb seda neelata ja võtta tegelikult vastu endasse.

See on nii elu kui ravim. Sellel on mõju minu ihule. Võtan seda isiklikult ja söön seda ise. Ei sööda ainult teisi. Siis see läheb minu makku ja hakkab imenduma minu vereringesse ning mõjutab iga rakku minu ihus.

Jumala sõna võib võtta ravimina samal viisil. Võtame näiteks Jesaja 53:4-5: „Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.”

Võtame näiteks ainult selle lõpu: „Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud.”

Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud. Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud. Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud.

Kuidas see saab olla, mina olen ju haige? Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud. Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud.

Ma ei mõista seda, Jeesus. Kuidas sa võid nii öelda?

Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud. Ma olen nii kaua olnud haige. Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud.

Jeesus ma ei suuda. Mida see tähendab? Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud.

Ma vaatan seda nagu pähklit ega mõista. Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud. Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud. Tema vermete läbi on mulle tervis tulnud.

Jeesuse vermete kaudu. Jeesuse vermete kaudu. Jeesus suri ristil. Tema sai haavad, mis löödi tema ihusse. Tema haavade kaudu võttis ta minu haiguse.

Äkki näen, et ta kandis ka minu füüsilised valud. Sõna avaneb ime kaudu. Saabub ilmutus.

Ma saan pildi Kolgatast, tema kannatustest. Minu ettekujutus hakkab liikuma ja ma märkan, kuidas ta sureb seal minu eest täielikult. Midagi muutub minu organismis. See haigus nagu siirdub tema peale. Minus toimub vabanemine. Jeesus, sa kandsid ka selle. Sa võtsid ka selle.

Siis koor puruneb ja ma näen seda. See valgub sisse. Ma mõistan seda. Ma hakkan tundma, kuidas valu annab järele. Võibolla mitte täna veel täielikult, kuid toimub väike algus.

Mõne tunni pärast võtan seda sõna ja ravimit veel juurde. Ma veelkord mõtisk­len. Ja veel mõne tunni pärast uuesti. Järgmisel päeval kolm korda päevas. Võtan ravimit nii nagu tegi Derek Prince. See avaldab mõju. Tervenemine tuleb.

Jan: See sõna ise on ravim. Ka mina olen seda söönud, seni kuni see on tõelisem kui sümptomid, kuni see sõna räägib tugevamini, kuni ma tean, et kui ma panen oma käed haigete peale, saavad need terveks. Ja see on tugevam kui see, mida kogen.

Mul oli möödunud nädalal ärritav puusavalu, mis käies tegi haiget. Ma igal hommikul ja igal õhtul panin oma käe selle puusa peale ja kuulutasin: ole terve.

Sealjuures ma uskusin, et kui panen oma käe enda ihu peale, siis ma saan terveks. Tegin seda hommikul, lõuna ajal ja õhtul ning kahe päeva pärast oli kõik kadunud. Selle juures ma otsustasin, et kuigi tunnen valu, on Jumala sõna tõelisem ja väelisem. See töötab.

See olgu julgustuseks sulle, kes sa mõtled, et palvetasid ühe korra ja midagi ei toimunud. Alati ei juhtu see kohe sealsamas, ühe korraga. Kuid just samuti nagu ravim, mille arst sulle annab, ‒ söö seda antibiootikumi kaks nädalat hommikul ja õhtul ning sa teed seda ‒ ning kahe nädala pärast oled täiesti terve.

Samuti on sõna ravim, mida ma võtan seni, kuni olen terve. Ma ei oota ega arva, et olen kohe terve. Ma tarbin seda seni, kuni olen terve.

Joy: Jesaja 55:8-11: „Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.”

Selline on tema sõna, mis on lähtunud tema suust nagu vihm ja lumi taevast. See läks maasse ja niisutas seda. Jumala sõna läheb meie elunditesse ja teeb seda, milleks see on saadetud. Ravim töötab, kui me tarvitame seda eeskirja kohaselt.

Jan: Ja regulaarselt. Nüüd hakkame igaüks seda ravimit tarvitama ja nüüd ei ole kaalukausil minu ja Joy kogemused, vaid Jumala sõna. Jumala sõna ise ütleb, et see on ravim, mis tervendab. Me usume sellesse. Jumal on tõeline ega valeta. Tema sõna töötab.

Palvetame. Tänu et Sina saatsid sõna ja see tervendas meid. Tänu et Sa tulid, Jeesus, kui elu sõna, Jumala sõna. Sa tulid ja tervendasid kõik haiged, kes tulid Sinu juurde. Me tuleme täna, Issand, Sinu juurde ja toome igaühe kes on haige ja võitleb valude, kannatuste, taudide, vähi või mis tahes haigusega. Toome täna igaühe Sinu juurde, Sinu tervendava sõna juurde, kes oled meie arst. Ma kuulutan Sinu nimel, et igaüks, kes tuuakse täna Sinu palge ette, igaüks kes tuleb täna Sinu juurde, kogeb sama, mida meie ja mida kogeti kaks tuhat aastat tagasi: et igaüks, kes tuleb Sinu juurde, saab terveks. Tänu et Sinu tervendav vägi puudutab nüüd iga haiget ja me sõitleme kõiki haigusi, valusid ja vaevu, need lahkugu Jeesuse nimel! Tulgu vabadus ja tervis. Täname juba ette selle eest, mida Sa nüüd teed.

Joy: Tänu Jeesus, et me saame olla mustvalged selles küsimuses. Me oleme valguse poolel. Me olime enne pimeduses, kuid nüüd me oleme valgus. Võime uskuda sajaprotsendiliselt sellesse, mida Sa, Jeesus, tegid ja millele osutasid ja mida Sa ütlesid. Saame tulla Sinu sõna ette, Issand, kuna Sina oled Jumala Sõna. Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Siin räägitakse Jeesusest ja sõnast samaväärsena. Jeesus, Su nimi on Jumala Sõna, nagu leome Ilmutuse raamatust. Tänu et saame võtta Sinu sõna tõena sajaprotsendiliselt. Las see valgustada kogu meie organismi ja rõõmustada sellest, et oled kandnud meie haigused, valud ja haavad. Tänu Issand, halleluuja!

Jan: Piibel on hea raamat ja Jumal on hea. Halleluuja!

JAN ja JOY

CEDERCREUTZ

TV7 saates

Jumala puhuu”

Kommenteeri