Skip to main content

SR: Hei! Siin Sid Roth.

Tere tulemast minu maailma, milles on loomulikult üleloomulikku. Ühendriigid näivad olevat siirdumas judeo-kristlusest tagasi pa­ganlikesse usunditesse suure kiirusega.

Bestseller-kirjanikul rabi Jonathan Cahnil on olukorrale esimene selgitus ja üleloomulik lahendus, millest mina olen kuulnud. See on plahvatuslik. Kinnitage turvavööd!

Jonathan, see on esimene intervjuu sinu uue raamatu The Return of the gods (Jumalate tagasitulek) ilmumise järgselt. Minu arvates on see võimsam, tulisem ja plahvatuslikum raamat, mille oled kunagi kirjutanud. Räägi sellest.

JC: Kujuta ette, kui Ameerikas ja maailmas toimuva taga oleks saladus, mille juured ulatuvad muistse Mesopotaamia kirjutistesse. Kujuta ette, kui jumalad, keda peetakse väljamõelduteks, ongi tõelised. Mis juhtub siis, kui jumalad pöörduksid tagasi Ameerikasse? Mis siis, kui need nähtamatud jõud on tänaste muutuste taustal?

Kes ja mis on need jumalad? Mida Piibel nendest räägib? Kas on võimalik, et need saavad avalikuks New Yorki tänavatel? Aga mis siis, kui see mõjutab isegi ülemkohtu tegevust?

See mõjutab praegu iga inimest. Kõiki vaatajaid.

Mida jumalad kavatsevad ja mida saame nende vastu ette võtta?

Raamat The Return of the gods (Jumalate tagasipöördumine) paljastab selle, mis mõjutab meid kõiki ja selgitab, mida meie peame tegema.

SR: Mind hämmastab selles raamatus see, kuidas Jonathan osutab, mida need väi­kese algustähega jumalad põhjustasid Iisraelis, mida see läks maksma Iisraelile selle maal ja jumalasuhetes. On kohutav, mida see põhjustas Iisraelis. Jumalatel on oma loomupärasus ja teatud ülesanded. Kuidas see on seotud USA sündmustega?

JC: Teeme esmalt ülevaate. Jumalaid oli muiste kõikjal. Piibel ütleb, et jumaluste taga oli midagi, mida heebrea keeles nimetati „shedim” e „vaimud”.

Uues testamendis kasutab Paulus nende kohta kreekekeelset väljendit „daimonia”. Sellest tuleneb sõna deemon. Need on vaimud, mitte üksnes pettekujutelm. Kuna kõik need kultuurid olid pühendatud jumalatele, olid need samas pühendatud nendele vaimudele ja said nendest mõjutatud.

Ka lääne tsivilisatsioon oli vaimude meelevallas. Siis tuli maailma Messias, kellel oli meelevald vaimude üle. Ta läkitas evangeeliumi kogu Rooma riiki. See hakkas võitlema paganlike jumaluste vastu ja jumalad põgenesid oma templitest.

See tähendab, et vaimud aeti välja. See oli maailma ajaloo suurim vaimude eksortsism, mille teostas evangeelium.

Meie tsivilisatsioon on ainulaadne. Sellest on vaimud välja aetud. Kuid sellega kaasneb hoiatus. Kas mäletad, mida ütles Messias vabas­tatud seestunud mehe kohta?

Kui rüve vaim pöördub tagasi ja leiab koja tühja ja pühituna, siis võtab ta kaasa seitse kaaslast. Nüüd on see mees veel enam seestunud. Messias räägib „mehest”, kuid samas räägib ta kogu sugupõlvest, millestki palju suuremast.

See põhimõtteline hoiatus on järgmine: kui Jumal tuli meie kultuuri, vaimud lahkusid. Kuid kui meie kultuur või Ameerika pöörab selja Jumalale, avanevad uksed vaimude tagasipöördumisele ja meie kultuur vallutatakse uuesti.

Uksed avanevad muistse­tele jumalatele, kelle taga on vaimud. Need saavad tagasi pöörduda ja võtta meie kultuuri üle. Sellest kogu see meeletus, mis on Ameerikas toimunud viimase 50 aasta kestel, kuna jumalad on tulnud tagasi.

SR: Märkasin raamatus ühte huvitavat seika, millele polnud varem mõelnud. Kui koolides lõpetati palvused, said vaimud sinu arvates seadusliku sissepääsu.

JC: Kui vaatad, millal hakkas Ameerika hülgama Jumalat, siis toimus see samal ajal, kui palvused lõpetati, 1960ndate alguses. Sama toimus Iisraelis.

Jumala sõna ja palvused tõrjuvad need jumalused välja. Kui palvused kõrvaldada, avatakse jumalatele uuesti uksed. Koda ei püsi tühjana. See täitub alati millegagi. Meie koolidesse ja laste juurde tuleb selle asemele midagi muud.

Esimene jumal või vaimne vürst, kes alustab rünnakut, on „valitseja”. Selle nimega nimetan teda oma raamatus.

SR: Piiblis on see „baal”.

JC: Jah. Baal tähendab „valitsejat”. Mis oli selle ülesanne Iisrealis? Panna rahvas unustama oma Jumalat. See tõukas tõelise Jumala kõrvale. Baali vaim Ameerikas ja läänes on tõrjunud Jumala välja koolidest ja kultuurist.

Piibel ütleb, et see pani Iisraeli loobuma Jumala käskudest. Kümme käsku on Ameerikas hüljatud. Amee­rika pöördub tagasi paganlusse. Selle pürgimus ona pöörata judeo-kristlik maa tagasi paganlusse. Just see on toimumas.

See on esimene vaim, kes haarab kaasa oma sõbrad. See on üksnes pinnavirvendus, sest sellega seostub palju muud. Ma ei süvene sellesse täpsemalt, kuid baal ilmnes väeliselt New Yorkis. See on esimene vaim, kes kutsub kaasa kõik oma sõbrad. Just nii on see toimunud.

SR: „Valitseja” e baal sillutas teed kahele teisele pahamainelisele muistsele vaimule, võrgutajale ja hävitajale. Mis toimub Ameerikas, kui need kaks muistset ebajumalat pöörduvad tagasi?

Esitad oma raamatus ka teist ebajumalat, „võrgutajat”. Mis on selle nimi Piiblis?

JC: Piiblis nimetatakse seda Astarteks. Mesopotaamias nimetati seda Ištariks. Kreekas nimetati seda Afroditeks, Roomas Veenuseks. Kaanani mütoloogias on see baali naine.

Baali järel tuleb Astarte siis, kui uks on juba avatud. See on seksuaalsuse, seksuaalse moraalituse juma­lanna, prostituut. Selle templid olid täis silmaga vaadatavat seksuaalsust.

Kui see tagasi pöördub, mis siis ilmneb?

Seksuaalne revolutsioon. See on Ištar-jumalanna tunnus. Mida see teeb?

See hävitab ja nõrgestab abielusid. See seksualiseerib kultuuri. Lähis-Idas tõi see kõikjale alastipildid.

SR: Küsimus ei ole siis inimese oskuslikust pla­neeringust. Ükski inimene ei ole leiutanud vahendit, kuidas paganlus kiiresti levib. Küsimus on inimesest tugevamast jõust. Need on pimeduse valitsused ja vaimsed meele­vallad.

Kas oled imestanud, miks levib pimedus nii kiiresti?

See on tingitud sellest, et liiga paljud on andunud nendele vaimuvaldadele.

JC: See on tõeliselt üleloomulik. Kreeka mütoloogias sünnitas võrgutaja poja nimega Eros. Erootika hakkas voolama Ameerikasse.

Sõna „prostituut”, kes on ahvatleja, on kreeka keeles „porne” või „porno”. Pornograafia on tunginud kõikjale kultuuri. Võrgutaja kummutab Piibli seksuaalsuse ja abielukäsitlused ning muudab kultuuri paganlikuks seksuaaluse abil.

See on ka loitsude ja nõiduse jumalanna, mis nõiub Ameerika. Sellises olukorras me viibime.

SR: Just seda me näeme, inimesi, kes peaksid teadma paremini ega tegema selliseid otsuseid. Nad tegutsevad parema sõna puudumisel „teaduse vastu”.

Muidugi tegutsevad nad Piibli vastu, kuid ka teaduse vastu. See on tingitud sellest, et nende üle on nõiduslik hämming ja sumu. See ei ole mõistusepärane sellele, kellel pole samasugust sumu.

JC: See on mõistusevastane ja läheb veel kaugemale. Selle jumalannaga on seotud ka gender-ideoloogia. Muistsetes kirjutistes kujutab see ennast nii: „Mina olen naine ja mees.” Selle lauludes öel­dakse, et sellel on võime muuta meest naiseks ja naist meheks.

Mis juhtub siis, kui see siseneb kultuuri?

See hakkab kujundama naisi mehelikeks, võtma naistelt naiselikkust ja naiselikustama mehi. See puudutab kõike, kultuuri, rolle, radikaalset feminismi ja seksuaalsust. Kui hämmastud selle edenemisest, on kõik seotud selle jumalannaga.

SR: Kuidas sa oled seda kõike taibanud?

JC: Ma ei võta selle eest mingit au endale. Jumal näitab asju. Olen ka ise hämmingus.

Sellel jumalannal oli oma preesterkond. Preestrid selle templites olid naisteks riietunud mehed. Nad käitusid nagu naised.

Kui kultuuris toimub paganlusse tagasipöördumine, hakkavad mehed riietuma naisteks. Näeme seda juba nüüd. Esineb piisavalt palju ka samasooliste seksi. Räägitakse võimalusest, et mehed muutuvad naisteks ja naised meesteks. Mõned selle preestrid olid isegi opereeritud.

SR: Ma ei teadnudki seda. Arvasin, et seda toimub üksnes tänapäeval.

JC: Täna tehakse seda kaasaegsemalt. Kirjutasin raamatu, et seda paljastada. Eriliseks eesmärgiks võetakse ka lapsed. Kes valitseb lapsi, kontrollib tulevikku.

Mis paneb täiskasvanu tegema seda lapsele? Vaim, selle jumalanna vaim. Ma ei lähe kaugemale, kuid see on kohutav.

Jumalanna vastutas veel paraadide eest. Toimusid avalikud marsid. Muistsetes tekstides nimetatakse paraade väljendiga, et mehed riietuvad naisteks ja naised meesteks.

Sugupoolte piire kõigutati. Kui näeme sama toimuvat nüüd, on see selle jumalanna tunnus.

Mis veel üllatavam, muistsetes, nagu näiteks Hieronymose tekstides, räägitakse, et paraadid toimusid juunikuus. Jumalanna kuu oli juuni. See oli Pride-jumalanna. Tänapäeval on Pride-kuu. Ka see on tagasipöördumise ilming, mille kaudu mõjustatakse kultuuri.

SR: Ütlesid, et jumalad mõjutavad ka ülemkohtu otsuseid, et isegi aeg on määratud, millal otsused tehakse.

JC: See on hämmastav. Ülemkohtus on olnud kolm märgilist sündmust seoses vikerkaare-ideoloogiga. Esimene oli aastal 2003. See sattus muistsesse tammusekuusse. Tammus oli Ištari armuke. Otsus tehti täpselt jumalanna päeval.

Järgnevalt tühistati aastal 2013 seadus Defense of Marriage Act. Otsus tehti sama kuu samal kuupäeval, jumalanna kuus, pööripäeval.

Kolmas otsus, samasooliste abielude seadustamine toimus samuti jumalanna kuus ja päeval, 26. juunil.

Mäletame kõik, kui abieluseadust muudeti. Kogu maa oli vikerkaare värvides, samuti Valge Maja. Samal õhtul, muistse kalendri järgi tammusekuu 10. päeval, tuli lausuda loits, mis paneb mehe armastama meest. See kõik oli ette määratud jumalate saladuses.

SR: Pole ime, et hämmastusid, kui Jumal näitas neid ilmutusi. Sama plaani järgis ka Iisrael, kui see andis seadusliku sissepääsu nendele deemonitele. Ka USA on avanud deemonitele seadusliku sissepääsu.

Jonathan räägib pimeduse kolmainsuse kolmandast vaimust, hävitajast. Ütled, et kõige taga on väikese j-ga jumalate saladus.

JC: Ei jõua sellest isegi korralikult alustada.

SR: Tean. Miks on Ameerika nii tähtis?

JC: Ameerika on juhtiv maa. See, mis toimub siin, puuudutab kogu maailma. Ameerika rajati muistse Iisrali eeskuju järgi puritaanide juhtimisel. Seda on õnnistatud nagu Iisraeli. Kuid juba John Winthrop hoiatas, et kui hülgame Jumala, tulevad samad needused meie peale. Jumala suured mehed, Mooses ja Eelija, olid vastu jumalustele. Oleme samas paadis.

Rääkisime gender-segadusest, mis levib kõikjal maailmas. See sai alguse New Yorki sündmustest, mida nimetati Stonewalli meeleavaldusteks.

SR: See oli siis hävitaja.

JC: Juba enne seda olid sellega seotud gender-ilmingud ja jumalanna. Stonewalli meeleavalduste õhtul ilmnesid kõik jumalanna märgid New Yorkis.

Räägin sellest lühidalt. Selle sümbol võitluses on lõvipea. Lõvipea oli New Yorkis sellel õhtul.

Teine tunnus on Ištari tants. Meelavaldustel tantsiti ja lauldi neid sõnu, mis esinevad Mesopotaamia savitahvlitel, kus öeldakse, et jumalanna murrab „kivimüüri” (Stonewall).

Sündmuse alustajaks oli keegi naine. Ainult üks naine. Ta esitas jumalannat. Savi­tahvlitel esineb jumalanna nimega „torm”. Selle naise nimi oli Stormé e „torm”.

Räägin lühidalt ühest asjaolust. Vikerkaare tunnuseid näeb nüüd kõikjal. See saab oma juured jumalannast. Kui inimesed seda teaksid, ei kasutaks nad seda tunnust.

SR: Paljud vaatajad ei tea sellest midagi. Lisaks sellele, et inimesed ei tea seda, mida ajalehtedes räägitakse, nad ei tea ka seda, mis on nende sündmuste taustal muistsete tekstide järgi.

JC: Suur osa usklikest ei tea, mille vastu me oleme.

Toon näite hävitajast. See on kolmas ebajumal, Piibli Moolok. See pani iisraellased ohverdama oma lapsi Mooloki altaril. See on paganlus.

„Mitte iialgi Ameerikas,” mõeldakse. Kuid kui Ameerika hülgab Jumala, tuleb Moolok sisse ja lapsi hakatakse ohverdama. Just see algas 1960ndate lõpus, 1970ndate alguses.

Üks jumal viib teiseni. Kui lugesin muistseid tekste Moolokist, ohverdati sellele just vaeseid lapsi. Sama te­hakse tänapäeval.

SR: Miks sa nii ütled?

JC: Ajaloolaste järgi müüdi vaeseid lapsi ohverdamiseks. Veel täna on Moolok huvitatud vähemustest ja vaesetest.

Ütlen midagi julgustuseks. Sain oma raamatu valmis 24. juunil. Samal päeval tühistas ülemkohus osariikide abordiõiguse.

SR: Ah nii! Näeme kuidas uksed avatakse ebajumalatele, kuid Jonathan ütleb, et nüüd on uks avatud Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalale.

JC: Just nii. Kui uurida Piibli ärkamisi, siis õiglased kuningad purustasid ebajumalate altarid. Mis on täna Mooloki altar? Jumal hakkas seda murdma. Seal on nüüd ava.

SR: See on just samalaadne ava, mille kaudu deemonid sisse tulid. Üks väike avaus tekkis palve kõrvaldamisel koolidest. See võib näida väiksena, kuid ei, ei, ei. See on suur, suur, suur.

JC: Just selle pärast peavad usklikud saama tugevaks ja teadma nendest asjadest. Raamatu lõpus räägin jumalate sõjast. Jumalad on pöördunud tagasi, et kõik neid kummardaksid.

SR: See on nende eesmärk.

JC: Nad tahavad kätte maksta. Kes ajasid nad ära? Usklikud. Nad tahavad usklikele kätte maksta. Lühidalt on olukord selline.

Me elame uskumatuid aegu. Apostlid seisid vastu jumalatele, samuti nagu Eelia, Mooses ja makkabeid. Kuid meil on vägi, Jumal. Räägin oma raamatus, kuidas seista vastu, kuid me peame teadma, et meie vastu on ebajumalad.

SR: Luba küsida, kas meil on lootust?

JC: On. Kõigis minu raamatutes on lootust. Meie Jumal on nii palju tugevam. Kui me ei tõuse selle väes, me ei näe seda. Kui ärkamine ja kirkus tulevad, siis ebajumalad purustatakse ja aetakse minema.

Oma elust tuleb ära ajada kõik, mis on nendega seotud. Jumala Vaim ajab ära jumalate vaimud. Meil on vägi. Peame selleks tõusma.

SR: Väljavaated on sünged, kuid ma ütlen, et nüüd on Jumala suurim tund Ameerikale, et seda võiks taaskord nimetada „Kaunitar Ameerika”.

Aabrhami, Iisaki ja Jaakobi Jumal ei ole veel öelnud oma viimast sõna Ameerika kohta. Parim on veel ees.

 

SID ROTH ja

JONATHAN CAHN

TV7 saates „Yliluonnollista”

Kommenteeri