Skip to main content

Kogu selle koosviibimise aja olen tundnud, et Jumala Vaim on eriti lähedal. Jumala Poja veri on piisav täna õhtul. Kinnitatud ning uuendatud saad sina, kes oled kaotusmeeleolus tulnud. Jumala Vaim tugevdab sind.

Halleluuja! Issanda Vaim tervendab oma väega. Kogetav on Jumala väe kohalolu. Kõikväeline on imeline, armastav.

Sina imestad, et Issand paneb tähele ka sind. Ka sinu vajaduse on ta võtnud enese kätte, ta kuuleb ja aitab. Kui oled olnud kahtluse vaimus, siis ka need ahelad murduvad ja tänulaul hakkab kõlama. Sa koged, et nüüd saabus võit.

Tänu Issand, et õnnistad sõna, mille oled minu südamele usaldanud. Minu palve on, et armastusrohkelt toetad minu südant ja annad palsamit taevast.

Sõnas on kirjutatud 5Ms 4:2: „Ärge lisage midagi sellele, milleks mina teid kohustan, ja ärge võtke midagi ära, vaid pidage Issanda, oma Jumala käske, mis mina teile annan!”

Issand andis meile käsud: ära tapa, ära varasta, ära riku abielu. Jumala sõna püsib igavesti. Issand on sama eile, täna ja igavesti.

Jr 23:29: „Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju?”

Amos ütleb: „Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Jumal, “mil ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele.”

Jumala lastel on nälg kohtuda Issandaga.

Jumala sõna ei tohi keegi vääralt tõlgendada. Ta on püha ja õiglane Jumal. Pruut on saanud kogeda tulevase ajastu vägesid, tunda Jumala Vaimu ligiolu, imelisi õnnistuste sügavusi. Jumala Vaim sünnitab suure igatsuse ka tulise janu keskel.

Minu hing januneb Jumalat ja igatseb elava Jumala järele. Nii tunned sa oma sisemises maailmas. Jumala sõna ei pöördu tühjalt tagasi. Sina armastad neid seadusi, mida Jumala Vaim on sinusse andnud selle mõistmises, kõige teadmises. Tal on head mõtted sinu suhtes.

Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus.”

Mind õnnistab mõte sellest, et Issand on korra Jumal. Jumala Vaim on juhtinud seda teenistust. Jeesuse veri on tõstetud esile.

Minu vaimus mõjutas prohvetlik vaim. Ma ootasin seda juba alguses, sest kogesin, et midagi on tulemas. Olen tänulik selle eest, et ollakse sõnakuulelikud sellele, mida Jumala Vaim teeb. Tundus, et tuleb tulla ette ja laulda, kuid kogunemine kulges ja midagi ei toimunud.

Lase see prohveteering tulla!” Ja siis see tuli.

Nii me saame ehituda üles ühises usus, kui Jumala Vaim haarab ohjad. Me alistume Kristuse armas­tusele ja tema tahtele ning saame tugevaks Pühas Vaimus. Jumala Vaim juhib meid imelisel viisil.

Õpetussõnade neljandas peatükis: „Ma õpetan sulle tarkuseteed, ma juhin sind õigeisse rööpaisse. Kui sa seal käid, siis on su samm vaba, ja kui sa jooksed, siis sa ei komista. Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu! Ära mine õelate rajale ja ära astu kurjade teele! Jäta see, ära käi seal, hoidu sellest ja mine mööda! Sest nad ei saa magada, enne kui nad kurja on teinud; neilt võetakse uni, kui nad kedagi ei ole saanud panna komistama. Sest nad söövad õeluse leiba ja joovad vägivalla veini. Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea, mille peale nad komistavad.

Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! Saada enesest ära valelik suu ja hoidu huulte väärusest! Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole! Pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad! Ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast!”

Imeline ravim on see Kolgata palsam. Patt hävitab sõnakuulmatusega. Jumal on lubanud meie ellu rasked koormad, karistanud meid, kuna oleme sõnakuulmatud. Küsime sageli vaevade keskel: „Miks, Issand, on nii raske ja miks on haigusi ning valu?”

Kuid siis ta avab sügavike saladusi, annab meile tarkust ja mõistmist.

Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud.

Efeslaste 5. peatükis: „Sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed.”

Kui te elate Vaimus, siis käige ka Vaimus.” Jumala Vaim viib meid Kristusele lähemale. Me hakkame tunnetama asju, miks lubatakse meile mingeid kannatusi.

Kannatuse psalmist Ps 101:6: „Mu silmad otsivad ustavaid maa peal, et nad elaksid mu juures. Kes käib laitmatut teed, see peab olema minu teenija.”

Issanda silmad otsivad ustavaid. Sinu rada on otsekui valgusepaistus, kuni päev on saabunud. Issand otsib sind ja näeb sinu suurt janu.

Sel maal toimub asju, mis ei ole Jumala tahte kohased. Jumal on andnud sõna, mille taga pisike karjuke tahab seista. Üle kõige hoia oma südant, peida seda, mida Jumal on sulle usaldanud: Jumala sõna seadus, armastuse käsk, kõik, mis on kirjutatud. Peida need enesesse.

Selle maailma ajastu vaim on nii raske. Issanda Vaim kutsub. Võta sõna oma südamesse, loe seda igal päeval.

Oi Soomemaa, oh Soome rahvas, vaadake. Aeg on jõudnud, aeg on jõudnud. Kuulake, kuidas Vaim räägib kogudusele. Ma kutsun sind, pruut, sõna juurde. Peida see oma südamesse, sest varsti sõna võetakse ära.

Issanda Vaim äratab. Sina oled olnud potissepa kojas sügaval ja madalal. Seal armu Vaim, see Jumala armastus, haarab sind. Sinu rikutus ja haavad ravitakse seal, ütleb Issand. Sa saad tugevaks ja tõused vaimus. Jumala Vaim tõstab asju üles uuel viisil ja sa imestad, kui lihalik oled olnud. Kes lihas kannatab, see lõpetab patu tegemise.

Suur taevaigatsus hakkab helisema sinu südames. „Kui kallis on su heldus, Jumal! Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all.”

Sa oled igatsenud Jumala ligiolu rohkem kui midagi muud. Samas sa näed, kuidas see rahvas toob sisse uut kultuuri, erinevaid usundeid, Jumala sõna tallatakse jalgadega. Kuid sina ei alistu nendele algjõududele. Sinule on usaldatud Jumala sõna. Hoia seda ja talleta see oma südamesse.

“Nad saavad söönuks su koja küllusest, ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast. Sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust. Säilita oma heldus neile, kes sind tunnevad, ja oma õigus neile, kes on õiglased südamelt!”

Issanda silmad jälgivad ustavaid. Ja kuigi sina oled kui tahes murdunud selle ajastu vaimu surve all, oled sa tema tiibade varju all. Sina saad tugevaks, et tõusta vaimus. Kristus teeb su tugevaks ja sinu vaim elustub. Sind tõstetakse taevastesse olukorda­desse.

Sa ei hinda midagi muud kui Kristuse vermeid. Jumala arm on kandnud sind üle raskuste. Sa oled komistanud, sinu riided on olnud määrdunud, kuid Jumala Poja veri puhastab ja sa koged võiduväge. Sinu tee on imeliselt kaunis, kuni see on muutunud keskpäevaks, Kristus sinus, kirkuse lootus. Jumala Vaim viib sind sügavale, nii et sa kiindud. Oled pääsenud sügavale armus.

Sind ei ole piitsutatud. Saatan süüdistab sind. Kuid tema on täis armu ja heldust. Piitsajäljed on lõiganud sisse sinu ellu. Südametunnistus süüdistab sind. Issand ei ole mõelnud, et pruut on alavääristatud, vaevas või kannatav.

Jumala Vaim on teinud pruudi kauniks, kes ei käi oma alastuse häbis. Antikristus tahab, et pruut oleks inetu ja määrdunud. Ärge järgige seda. See on hooruse vaim, kes sallib igasugust rüvedust.

Te tunnete selle ajastu vaimu ja te näete, kui suure jõuga see rüve hooruse vaim haarab kord kirikud ja Jumala hooned. Täna on öeldud, et Issand on püha ja õiglane Jumal ja toob pühaduse. Seda näevad selle maa vastutuse kandjad.

See on sõna karjastele. Karjased, te olete vastutavad oma lammaste eest. Te jätate täitmata oma ülesande. Issanda otsimine toob kuuldavale ja saab kätte. Lõpuajal toob Issand esile pühaduse ja ilmutab, et „Mina olen püha ega luba oma nime pilgata”.

Pruut tõuseb vaimus, puhastes riietes ja kaunina. Kroonitud kaunis pruut ei tunne mingit häbi. Issand uuendab ja kinnitab teda.

Sina elustud ja tuled oma kuivusest elavate jõgede allikale. Sinu hing januneb Jumalat rohkem kui kunagi. Selle aja vaim püüab riisuda sinu tasu, mis sind ootab.

Hoia oma pilk Jeesusel Kristusel! Tema on sinu keskpunkt. Ära toetu oma mõistusele, vaid anna Jumala Vaimule liikumisvabadus. Tema annab sulle silmasalvi. Ta annab sulle kuuljad kõrvad.

Jeremija ütleb: see oli hea, Issand, et sa mind alandasid. Sina oled pruudina kogenud samalaadset alastuse häbi. Kui oled seda märganud, et oled määrdunud riietes, oled tulnud puhastusallikale, Jeesuse vereallikale. Jumala Vaim paljastab vale Kristuse ja hooruse vaimu, sulle see ei meeldi.

Sinu vaim hakkab hüüdma, liha sa sured, sind on risti löödud Kristuses Jeesuses. Sinu tee saab valguseks koos Kristusega. Sina oled valguse laps. Sina ei nõustu minema pimedusse, Vaim hoiatab sind. Ta valgustab sind ja äratab sinu.

Ole hoolikas, kuhu su jalg astub. Issand näitab sulle tee, sinna ilmub tema ligiolu tajutavalt.

Tahaksin laulda: minu hing januneb Jumala järgi. Sinu hing igatseb elava Jumala puudutust.

Ära jäta kasutamata armuandi, mille Issand on sulle andnud. Issand küsib mõnedelt siin: „Sinule on usaldatud talent. Miks oled selle peitnud?”

Kõik talendid tuleb võtta kasutusele nüüd. Neil päevil riietab Issand pruudi sellise väega. Sina saad häälestada armuannid tuliseks.

See maailm pilkab Jumalat. Selle rüvedus on tulvanud Jumala palge ette. See on kohutav tema silma ees. Inimesed vastutavad selle eest.

Saabub raskeid aegu ka Jumala lastele. Teid solvatakse ja pilgatakse, kuid mina annan teile armuannid. Teen teid tugevaks, häälestades teid armuandide, tunnetuse sõna ja prohvetlikkusega.

Maailma küsib teilt selle ajastu raskete sündmuste kohta. Issand varustab teid tunnetuse sõnaga, prohvetlike sõnumitega, ilmutuste ja nägemustega. Keegi ei saa teada neid asju, mis on salajas tehtud ja on olnud pimeduse teod. Kuid inimesed kannatavad nende tõttu üha uuesti.

Jumala Vaim paljastab ja Jumal rakendab pruudi te­gutsemiseks. Te panete käed haigete peale ja need saavad terveks. Jumala au saab ilmsiks.

Samal ajal näete sellist õudust ja kohutavaid asju. See on tohutult rüve teie silmis. Issand kaitseb teid, ärge ühinege sellega. Hoidke kinni Issanda sõnast. Kirjutatud on. Issand tahab valmistada pruuti, nii et tal on meelevald Kristuse sõnas. Sõnas, mis on kirjutatud.

“Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.”

On mitmesugust eksitust. On palju sellist, kus lubatakse neid asju, mida ei ole minu sõnas, ütleb Issand. Mina hakkan raputama seda maad.

Samas on kirikuid ja kogudusi, mida ma tühjendan. Nendest saavad häbistatud paigad, ütleb Issand. Kuid on kogudusi, kuhu kogunevad pisukesed karjakesed. Seal põleb minu tuli, ütleb Issand. Minu tuli.

Mina olen tule Jumal, püha ja õiglane Jumal. Mina ei lase ennast pilgata.

Tema toob pühaduse ja pilkajad näevad, et Issand on tõeliselt rääkinud sellele maale ja rahvale.

Tulge minu varustatusesse, ütleb Issand. Otsige alati minu palet. Parandage meelt, tulge vereallikale. Öelge lahti asjadest, mis aheldavad ja seovad. Andke minule aega, ütleb Issand, sest aeg on lühike. Mina tulen varsti järgi oma pruudile.

Puhastuge. Tulge vereallikale. Rüvedus ega patt ei pääse taevasse.

Verega pestud ja lunastatud pruut, kui kaunis sa oled.

Tuleb lõikus ja on juba nüüd. Vili on küps.

Järgmisel sügisel te näete asju, millesse mina olen sekkunud, ütleb Issand. Mina äratan seda maad, ärge kartke, olge kindlameelsed. Vaata, mina annan teile toitu. Taevast sajab toitu.

Tulevad rasked ajad. Tulevad sellised kitsad ajad. See rahvas on vintsutatud, hirmutatud, kuid olge julged, ärge kartke, lootke minule. Vaadake, et minu lastel ei puudu midagi.

Issand annab teile nii suure õnnistuse, et te saate jagada enda omast, nii et jätkub ka teistele. Teil ei puudu midagi. Lootke minule. Tõstke oma pilgud minule, mitte nendele rasketele olukordadele, mida kuulete uudistest.

Liiklus seiskub ja te olete kuulnud streikidest. Halvem on tulemas, kuid mina olen armastus. Minul on head mõtted oma laste suhtes, mitte hävingu ega hukatuse mõtted, vaid head mõtted.

Olge julged, ärge kartke! Minu armastuses ei ole kartust.

Tänu Issand, et õnnistad veel lõpuosa. Tänu et Sinu tervendav kohalolu on siin.

Kellelgi on vähi diagnoos. Sõitlen seda surmavaimu Jeesuse Kristuse nimel. Tänu Issand, et puudutad oma tervendava väega ja ilmutad oma au.

Issand näeb igaühte siin ja neti kaudu. Tänu et sünnib tänupõhjusi, nii et Issand Jeesus Kristus on sinu tervendaja.

Ükski inimene ei suuda, aga Jumal suudab. Temal on kõik meelevald. Ebausu ja tagakiusu vaim taganeb ja uus etapp algab sinu elus. Sina kiidad üksnes Issandat. Kõik hea and tuleb valguse Isalt. Olge õnnistatud Jeesuse armsas nimes.

JOONA ISOKORPI

Ilpoistenpiirissa 13.04.2024

Kommenteeri