Skip to main content

Jan: Olgu meil õnnistatud aasta 2024.

Tajume, et midagi uut on õhus nii isiklikus elus kui ka koguduses ja koolis. Püha Vaim voogab, uus tuulepuhang on lähedal.

Joy: Meil on veidi nagu ärkamise moodi uus janu Jumala poole. Mitmes koguduses näeme uut igatsust. Jumala otsimise janu ja nälg on kasvanud, samuti ülistus uuel viisil. Mitmel pühapäeval on lihtsalt ülistatud pikemalt.

Koos kogudusega on otsitud Jumala palet ja viibitud tema ligiolus. Püha Vaim liigub ja puudutab inimesi, kes nii nutavad kui naeravad, kui kogevad Jumala puudutust.

Sama on tunda koolis. Meie kooli muusikaõpetajaks on Soome üks parimaid ülistusjuhte, kes õpetab nii lastele kui täiskasvanutele, kui ülev on ülendada Jeesust ja veeta aega koos temaga ning kogeda Jumala ligiolu ja kirkust.

Jan: Oleme saanud veel koolile täisajaga eestpalvetaja ja palvete hulk on mitmekordistunud. Ta palvetab ka televaatajate eest.

Jeesus viib meid edasi kõikide maailma väljakutsete, tormide ja halbade uudiste keskel. Jeesus viib meid edasi, sest tema riik ei kõigu ega muutu.

Joy: Me saame purjetada kõikides tormides, mis meie ümber möllavad. Purjetame täispurjes Püha Vaimu väes koos Jeesusega julgelt edasi.

Jan: Oleme koos Joyga purjetanud alates sülelapseeast, mida meie mõlemate pered on harrastanud. Purjetades õpib nii seda kui teist. See on olnud nii meeldiv.

Joy: Oleme seda nautinud peredena koos ja jätkanud seda ka koos oma lastega. Purjetamine on nii nagu elus ikka: kord on päev päikeseline ja mahe pärituul, nauditakse limpsi ja võetakse päikest. Siis aga tuul pöördub…

Jan: … ja ilm muutub. Tuul pöördub põhja, külm õhk tungib peale. Taevasse kogunevad pilved. Hakkab sadama. Ka äikest lööb. Peab riietuma tuult ja tuisku pidavatesse riietesse. Purjed tuleb rehvida e neid vähendada. Kõik eelnev tuleb katkestada või keskenduda probleemile ja teha koostööd uuel viisil. Hiljuti vesteldi veel dekil, joodi cocat ja võeti päikest. Tuul oli tagant, kõik tundus kerge. Aga tuul võib väga kiiresti pöörduda, samuti nagu elus. Mida me siis teeme?

Joy: Piiblis on hea eeskuju selleks, mida siis teha. Luuka 8:22 räägitakse: „Ühel päeval aga sündis, et Jeesus ja ta jüngrid astusid paati ja tema ütles neile: „Sõitkem üle järve vastaskaldale!” Ja nad asusid teele.”

Kui Jeesus ütleb: „Sõitkem järve vastaskaldale!” Siis me läheme vastaskaldale. Meil ei ole selle pärast muret, kas me jõuame sinna, kui Jeesus nii ütleb.

Aga purjetamise ajal jäi ta magama.

Jan: Ta jäi magama.

Joy: „Ja järvel tõusis tuulispea ja uhtus paadi vett täis ning nad olid hädaohus.”

Jan: „Siis nad pöördusid Jeesuse poole, äratasid ta üles ja ütlesid: „Õpetaja, Õpetaja, me hukkume!” Tema tõusis, sõitles tuult ja veemöllu, need vaibusid ning järv jäi vaikseks.”

Joy: See räägib sellest, et kui meie elus tormab, peame vaatama Jeesusele. Kui sa keskendud mure, paanika ja probleemide keskel Jeesusele, siis saabub rahu. Tuul rahuneb. Torm raugeb.

Jan: Tema ligiolu kõrvaldab tormi. Äkki saabub rahu.

Joy: Sekundiga.

Jeesus ütles neile: „Kus on teie usk?” Aga nemad lõid kartma ja imestasid, öeldes üksteisele: „Kes küll tema on, et ta käsutab ka tuuli ja vett ning need kuulavad tema sõna?””

Jan: Jeesuse küsimus on eriti hea: „Kus on teie usk?”

Saadet ette valmistades tõusis see eriliselt esile. Jeesus ei noomi ebausku, vaid küsib: „Kus on teie usk?”

Kas teie usk on kartuses, olukordades ja tormis, või on teie usk minus. Kuhu teie usk on suunatud?

Kartus on usk sellesse, et läheb halvasti. Paanika on usk sellesse, et ma ebaõnnestun ja sõidan karile ning me hukkume.

Kus on teie usk? Me saame suunata oma usu Jeesusele. Ja siis pole karta midagi, kuna tema on koos meiega.

Joy: Jeesus on meie paadis. Jeesus on meie paadis.

Jan: Jeesus on meie paadis, kuigi näib, et ta magab. Kui tema on öelnud, et me läheme teisele kaldale, siis me läheme. Aamen.

See on nii julgustav, et kui sa saad sõna või nägemuse millestki, siis see kannab. Kui sa ise ei suuda, siis nõustu ‒ ja Jumal viib sind eesmärgile.

Joy: Mäletan lapsena purjetamist koos isaga, kes oli purjetades alati õnnelik. Ta tegi aasta kestel palju tööd, kuid siis me läksime kolmeks või neljaks nädalaks koos kogu perega merele. Meil oli tore ja paadis puhkes isa õitsele. Talle meeldis see.

Kui sa oled merel, siis saabub ka kriise ja tuul võib ootamatult pöörduda. Ma nägin, kuidas isa reageeris kriisidele. Tema peale langes suur rahu ja meelekindlus. Ta kunagi ei hakanud kedagi sihtima, tülitsema ega käsutama, vaid keskendus olukorrale ja hakkas sihikindlalt lapsi eeskujuga suunama. Mõist­sime, et nüüd on olukord tõsine ja me lihtsalt kuuletume isale ning järgime seda, mida tema teeb.

Siis kui elus on torm, kerkib suur väljakutse keskenduda uuel viisil. Ei tohi lasta end kaasa tõmmata paanikasse ega jätta paati enese hooleks, siis tormab see karile. Kriisis pean otsustama, kuidas nüüd paati kontrollida.

Jan: Soome saarestikus on päris palju karisid. Kusagil näilisel avamerel võib olla kari. Tuleb kulgeda täpselt etteantud suunal, kogu aeg pilk merekaardil ja kompass näitamas õiget suunda. Seal ei tohi kõrvale põigata.

Sama on elus, kui kriis saabub. Jüngrid kartsid tegelikult oma elu pärast ja näis, et Jeesus ei hooli, vaid magab. Kuid nad pöörasid pilgu tormilt Jeesusele. See on meie vastutus raskustes.

Js 55:8-9 on kirjutatud: „Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.” Joy: „Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.”

Kõige keskel on temal head, rahu mõtted. Ta annab tulevikku ja lootust. Teekond temaga on turvaline kogu aeg, ka tormi keskel.

Jan: Tulevik ja lootus tähendab head tulevikku.

Joy: Kui meil on Janiga väljakutse, mida me siis teeme.

Jan: Ka meil on oma tormid erinevates eluvaldkondades, nii nagu kõikidel. Meie elu ei ole mingi roosidel tantsimine. Me oleme õppinud, kuidas käituda tormides.

Esmalt me keskendume probleemile ja tunnistame selle omaks. Me toome selle Jumala ette, mis see ka poleks. Ma võtan aega probleemiga tegelemiseks, et sellesse süveneda. Piltlikult tõstame kassi lauale. Me ei püüa seda kõrvale jätta ega unustada. Me ei ole mobiiltelefonis nii palju, et enam ei mäleta.

Haara probleemist!

Joy: See probleem ei kao iseenesest, kui me ei too seda Issandale ega süvene sellesse.

Jan: See võib olla sinu tervise probleem või probleem lastega, olukord seoses tööga või millega iganes. Me võtame probleemi ja toome selle antud hetkesse. Selle võib ka üles kirjutada.

Järgnevalt tuleb võtta aega. Argitegevuses võime probleemi unustada ja surfata pigem mobiilis. Võime selle unustada päevaks või tunniks, kuid see on ikka veel seal siis, kui surfamise lõpetad. Mina panen ära ekraanid, lähen oma tuppa ja võtan aega, et olla Issandaga.

Joy: Vahel võtame selleks nädalalõpu, et otsida tarkust Piiblist või vaatame päevikust, millal mul on aega.

Jan: Siis võtame Piibli ja olen märganud, et kuulen siis Jumala häält üsna kiiresti. See ei olene sellest, et Jumal alles siis räägib, kui ma olen mobiili ära pannud, vaid see on minu keskendumisvõime ja segajad on kõrvaldatud. Vastus sinu ja minu probleemile leidub siit raamatust, Piiblist.

Sa ei tea kui palju on Jumal meid aidanud ja andnud tarkust erinevates vajadustes, et saada hakkama ja olla terved, et edeneda majanduslikult paremini ja omada paremaid inimsuhteid,‒ Piibli kaudu ‒ kuna Jumal on õpetanud ja aidanud meid oma sõnaga.

Joy: Võta Piibel ja kirjutusvahendid. Sul on selleks kas nutiseade või traditsiooniline vihik. Mul on vihikuid juba terve hunnik. Kui sa võtad aja, pühendad selle Issandale ja hakkad otsima tarkust, siis hakkab tema rääkima. Mõtteid algab tulvama.

Sulle meenub midagi, mida oled tegemata jätnud. Midagi peaksid tegema selle asja lahendamiseks. Pidid helistama, ja oled selle unustanud.

Siis hakkab tulema sõnum ka Piiblist, kuigi alguses näib, et ei leia midagi. Jätkates tuleb üks sõna ja siis teine. Võta vastu just need sõnumid, mis tõusevad, ja kirjuta need üles. Kirjutades võtame neid tõsiselt ja need saavad meile tegelikkuseks. Habakuk ütleb: „Kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks lugeda soravalt.”

Sul on vaja need juhised üles kirjutada ja neid selgesti näha. Sest kui palvekambrist tulles ilmuvad mured kergesti tagasi, siis on sul midagi asetada selle vastu. Seda tehes saad jätkujuhiseid.

Jan: Mulle ütleb Issand vahel nii, et loe näiteks Psalmi 34. On imeline, kuidas sealt tõuseb esile meile oluline, just see, mida vajasin. Taipan, et Jumal tunneb seda olukorda. Kui me võtame aega ja Piibli, siis hakkab sõnum tulema.

Järgnevalt otsi sõna. Siis ma otsin tekste netist, mis räägivad hoolekandest või muust tema lastele. Selles on mul tekstid pikast elust, mida olen palju lugenud.

Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal.”

Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu!”

Seda lisavad Jumala sõnad sulle.

Joy: Viimaks, kui saad selliseid sõnu, siis hakka neid rääkima. Kui Jeesus äratati, siis ta tõusis ja rääkis tuulele ja see vaikis. Saad just sulle vajalikke sõnu ega pea sa läbi lugema kogu Piiblit.

Internet on täis programme, mis sind aitavad. Kuid siis me hakkame neid sõnu rääkima.

Jan: See on tähtis.

Joy: Me hakkame rääkima nende olukordade vastu ja siis räägitud sõna mõjub. Sõna toob muutuse sinu ellu. Nii me teeme ja see aitab tegelikult. See on aidanud meid tuhandeid kordi. Jumalal on lahendus sinu elu kriiside jaoks. Otsi teda, kui kriisid tulevad. Räägi nendest ja sa saad vabaduse.

Issand tahab öelda sulle, kes oled häda ja kriiside keskel: „Jeesus ei maga, tema on koos sinuga ja temal on lahendus. Tema viib sind välja teisele kaldale.”

Jan: Tänu Jeesus, et oled meie elu paadis. Sina tead, kuhu oleme suundumas ja kus on karid. Sa sosistad: „See on tee, käige sellel.”

Issand juhatab neid, kes käivad palvetades. Saame oma mure heita temale. Sa oled nii kindel, et suudad magada isegi tormis. Oleme Kõigekõrgema kaitsva kupli all.

Kui Egiptuses oli pime, oli Gooseni maakonnas valge. Luba pühendada aega otsimisele oma elus. Aita meid planeerida aasta 2024.

Jan: Jumal annab sulle tarkust, mis on kallim kui kuld ja pärlid. Tarkus Jumalalt on kandnud mind jätkuvalt minu elus. Raskused on pannud mind otsima, seni kuni olen saanud tarkust, mitte üksnes kriisi läbimiseks, vaid kuni elu lõpuni.

Tänu Issand, kes oled tarkuse allikas, mis tuleb Sinu sõnast.

Kellel on puudu tarkusest, see palugu usus…..

Nüüd on aeg minna palvekambrisse märkmete tegemiseks, sest taevast tuleb tarkust.

Jan: See tarkus kannab su igavesse ellu.

Joy: Tänu Jan.

JAN JA JOY

CEDERCREUTZ

TV7 saates

Jumala puhuu”

Kommenteeri