Skip to main content

Minu ligiolu on minu vägi. Kus tahes te mind näete väena tegutsevat, võite teada, et mina olen teie keskel.

Mina ja minu vägi on üks.

Kui Eelija seisis mäel, vastas Baali prohvetid, ei olnud ta üksi. Mina olin seal koos temaga. Mina olin koos temaga sõnades ja tegudes. Ta ütles, mida ta kuulis mind ütlevat ja mina teostasin selle, mida ma ütlesin tegevat. Mina olin see tuli, mis tuli alla taevast põletama ära tema veega kastetud altari. (1Kn 18).

Minu vägi lõi taevad ja maa. Minu vägi eraldas vee maast. Minu vägi lõi inimese ja andis temale elu minu hingusega, kui hoidsin teda oma käes. Minu vägi jagas Punase mere rahva jaoks, et nad saavad kõndida üle kuiva mööda. Minu vägi juhatas neid läbi kõrbe, toitis neid mannaga ja andis neile minu vett. Mina kandsin neid 40 aasta jooksul, siis kui nad mässasid minu vastu kõrbes. Minu vägi murdis Jeeriko müürid. Minu vägi võitis sõjas minu rahva vaenlased. Minu vägi juhtis neid pagendusse ja tõi nad tagasi minu ajakava järgi.

Minu vägi oli kohal, kui mind sigitati Maarja emakojas Jumala ainsa Pojana Jeesuse Kristusena. Minu vägi oli kohal ristil pühkimaks ära maailma patud. Minu vägi oli kohal, kui mind äratati surnuist. Minu vägi oli kohal nelipühal, kui mina valasin välja Püha Vaimu.

Minu vägi oli ligi tervendades haigeid, andes pimedaile nägemise, andes puuetega inimestele jõudu, puhas­tades pidalitõbiseid ja äratades surnuid.

Minu vägi on minu ligiolu ja minu ligiolu on minu vägi. Minu vägi on minu arm ja minu arm on minu ligiolu. Arm on vägi. Arm ei ole mingi kate kõigile neile viisidele, milles te ebaõnnestute täitma minu tahet (Jh 1:12).

Arm on vägi, mille ma annan teile minu tahte täitmise jaoks. See ei ole patu andeksand, vaid patuta elu vägi. Arm on minu ligiolu, mis teeb teil võimalikuks teha seda, mida mina olen kutsunud teid tegema ja olla see, kelleks mina olen kutsunud teid olema.

Minu arm on piisav. Kui te olete nõrgad, olen mina tugev, kui te püüate olla oma jõus, luban mina teile selle vabaduse. Kui te saate targaks oma jõus ja andute minu väele, tean mina teie vajadusi ja tegelen nendega. Kui te astute esile, tõmbun mina tagaplaanile. Kui te tõmbute tagaplaanile, astun mina esile. Te valite sageli viisi, millega see täitub.

Minu ligiolu on minu arm. Minu arm on minu ligiolu. Kui mina olen lähedal, olen vaba olema see vägi, mis te­gutseb sinu elus. Mina hoian sind üleval. Ma annan sulle meelevalla. Mina annan sulle armu, teisisõnu annan selle määra mind, mida sa vajad teatud probleemi või olukorra jaoks elus.

Kui sa pead sündima uuesti minu Vaimust, minu ligiolu tuleb sinu vaimu ja annab sinule selle uue elu. Koos uue eluga tuleb sul vajadus elada õiguses nagu mina, kes olen täielikult õige. Sina vajad minu isalikkuse väge. Sa ei talu õiguse nõuet oma jõuga. Sellepärast ristin mina teid Pühas vaimus ja väes. Mina teen oma armu  ja väega selle, et sina suudad elada õiguses ja pühaduses. Mina olen sinu võime mind armastada, loota minu peale ja kuuletuda minule.

Ainus asi, mis takistab teid armastamast, lootmast ja olemast sõnakuulelik, on see, et te ei suuda mõista minu pidevat ligiolu teie elus. Olge head ja teadke, et mina olen koos teiega teie elu kõikidel päevadel, sest mina olen teie hea karjane. Kas ma pole öelnud, et mina kunagi ei jäta ega hülga teid? (5Ms 31:6,8; Js1:5; Hb 13:5).

Kas ma pole öelnud, et selle mille olen alustanud, selle viin ka lõpule (Fl 1:6)?

Kas ma ei ole öelnud, „et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud” (Rm 8:28)?

Mõistke seda: mina olen alati koos teiega ja minu pidev ligiolu on minu pidevalt kestev vägi – vägi päästa ja vägi hoida üleval. Mina olen Issand Jumal, Kõikväeline.

 

Charles Elliott Newbold Jr

Kommenteeri